Functies Bestuur Dorpsbelang

Taken bestuursleden per april 2016

  Voorzitter:
Arianne Wondergem de Groene


-  10-dorpenoverleg
-  Gemeente en provincie
-  Woningbouwvereniging/Mercatus
-   Dorpsvisie Wonen
-  Stichting de Stiepe
-  Ondernemersvereniging
-  PR
-  MFA
-  Vlaggen
-  Contactpersoon politie
  Marianne Blom 

-  Pers, Rep en Roer
-  Dorpsvisie
-  Dorpsvisie thema Kind
-  Werkgroep MFA
-  Woningbouwver./Mercatus
-  Vice-Voorzitter
  Secretaris:
Lydia Jensma


-  Notulen
-  In/uitgaande post
-  Agenda
-  Jaarverslag
-  Stichting de Stiepe
-  Nieuwjaarscommissie
-  Vergunningen
  Penningmeester:
Almar de Bont


-  Penningmeester dorpsbelang
-  Financieel jaarverslag/begroting
-  Stichting de Stiepe
-  Dorpsvisie Ontmoeten
  Yvo Smit

-  Dorpsvisie Wonen
-  Feestcommissie
  Jolente Sijtsma-Backx

-  Coördinatie verkeersregelaars
-   AED
-   Nieuwjaarscommissie
-   Sinterklaascommissie
  Margot Bouma

-  Website/PR-werkgroep
-  Coördinatie emailbestand
-  Speeltuincommissie
-  Dorpsvisiethema Zorg
  Jan Hartveld

-  Dorpsverfraaiing
-  Groen en Grijs
-  Tulpenmozaïek
-  Nieuwjaarsreceptie
  Martijn Aarnink

-  Sinterklaas
-  Feestcommissie
-  Contactpersoon autocrosscommissie
-  Radioreporter
  Buiten het bestuur maar met taken:

Anja Nijenhuis
-  Ledenadministratie

Gé Jensma
-  Knipselkrant
 
 

Agenda

Laatste nieuws

 Nieuws uit de polder
 U herkent ons aan
Copyright © 2017 Rutten | Gerealiseerd door: Acf Bentveld