Kindcentrum Rutten

Soort: Scholen
Adres:
Tel:
Web:
Email:Het kindcentrum Rutten biedt in het dorp Rutten een gecombineerd en integraal pakket van voorzieningen voor kinderen van 0 – 13 jaar en hun ouders. De partners van het kindcentrum zijn:

Basisschool CBS Sjaloom  
Basisschool SWS Paulusschool 
Peuterspeelzaal SPN de Draaitol  
Kinderopvang 0-12 jaar Alles Kids 

De vertegenwoordigers van de partners van het kindcentrum komen maandelijks bijeen. Op de agenda staat o.a. pedagogisch beleid, gezamenlijke activiteiten zoals voorleesontbijt, sinterklaas, ouderavonden, aanbod van naschoolse activiteiten enz.

Onze visie:

Samenwerken en thuisnabij

Kindcentrum Rutten draagt bij aan de saamhorigheid in het dorp. Via het kindcentrum willen we de sociale samenhang in het dorp bevorderen en activeren. In het dorp biedt het kindcentrum voor kinderen een verrijkingsaanbod ten behoeve van hun ontwikkeling en een optimale ontplooiing in een veilige omgeving. De aandacht voor identiteit blijft gewaarborgd. Ouders houden keuzemogelijkheden in onderwijs-en in pedagogische concepten. Medewerkers werken samen, zijn deskundig en maken gebruik van elkaars expertise.

Onze visie, ambitie en doelen zijn vastgesteld in het samenwerkingsdocument (klik hier om te downloaden) Kindcentrum Rutten. Dit samenwerkingsdocument wordt tussentijds geëvalueerd en wijzigingen worden besproken met de Stuurgroep Kindcentra Noordoostpolder.

Agenda

Laatste nieuws

Sponsoren

 Nieuws uit de polder
 U herkent ons aan
Copyright © 2019 Rutten | Gerealiseerd door: Acf Bentveld | Privacy verklaring