€165.701 definitief eindbedrag MFA veiling.

maandag 29 april 2019 08:28 €165.701 definitief eindbedrag MFA veiling.

Vanaf vorig jaar september hebben wij heel veel vergaderd. Vanaf het moment dat we tijdens de Nieuwjaarsreceptie een aftrap hebben gedaan om kavels binnen te halen, kwam ook Rutten los. Iedereen kon op zijn of haar eigen manier een steentje bijdragen. In de vorm van een mooie, originele of lekkere kavel in te dienen, door mee te helpen met het opbouwen, door spullen belangeloos beschikbaar te stellen, door mee te genieten van het stamppotbuffet op de avond zelf of door gewoon, simpelweg, te kopen. En dat hebben jullie allemaal massaal gedaan. Alle kavels zijn verkocht! Maar liefst 738 stuks. Dat leverde op de avond zelf een voorlopig eindbedrag op van €150.629.

Nu hadden wij nog een aantal zaken hier niet bijgerekend. De horeca op de avond van 30 maart zelf, alle schenkingen van mensen na afloop en niet te vergeten de OVR kavel. De OVR kavel loopt nog steeds door. De Ondernemersvereniging organiseert namelijk het eerste MFA feest na de opening. Wil je hier ook bij aanwezig zijn? Je kunt nu nog (t/m 31 mei) een kaart kopen voor maar €25. Daarna gaat de prijs omhoog. Mail naar piesofkeek@home.nl.

Maar Koningsdag 2019 vonden wij een mooi moment om voor ons er een (misschien tijdelijke) streep onder te zetten. De biertafels die de rode draad van onze veiling waren, namen gretig aftrek. Maar liefst 45 tafels staan er nu bij Ruttenaren thuis. De veilingcommissie heeft dan ook zo’n mooie tafel aangeboden aan de MFA werkgroep. Met uiteraard het definitieve eindbedrag erop gestickerd. Dat is maar liefst €165.701. Wat een bedrag! Rutten bedankt!De veilingcommissie heeft dit bedrag symbolisch overhandigd aan de MFA werkgroep Financiën en Beheer die vorig jaar ons heeft gevraagd om een veiling uit te schrijven.Kon u niet aanwezig zijn op deze avond en wilt u toch nog een bijdrage doen aan onze MFA? Dat mag op rekeningnummer NL83 RABO 0336059329 ten name van Dorpsbelang Rutten.

Tot slot zullen wij in ons dorp nog lang nagenieten van deze historische avond. Niet alleen door te kijken naar de bouwontwikkelingen van onze MFA maar ook door alle kavels die worden verzilverd in de komende periode. Als u het leuk vindt, maak dan een foto en mail hem naar mfa-veilingrutten@outlook.com en wij plaatsen hem dan op onze website www.Ruttennop.nl  Daar worden alle foto’s gebundeld en kunnen we met zijn allen nog lang nagenieten.

Bedankt!
Veilingcommissie MFA Guus Loman, Inge Bouma, Ellen Bastiaanssen, Dion Sietsma, Janine Janssens, Hilde Tiems, Harrie Plomp, Arnold Prins en Krista Hadders.


Agenda

Sponsoren

 Nieuws uit Flevoland
 U herkent ons aan
Copyright © 2020 Rutten | Gerealiseerd door: Acf Bentveld | Privacy verklaring