Dorpsbelang nieuws apr '18

vrijdag 6 april 2018 10:54 Nieuws van Dorpsbelang

Op de jaarvergadering op 14 maart is het bestuur van Dorpsbelang weer een beetje veranderd: Jeffrey Kerkhof en Wilco Weultjes zijn als nieuwkomers gekozen, Lydia Jensma is herkozen en met lovende woorden en wat plagerige opmerkingen is afscheid genomen van Jan Hartveld en Marianne Blom.
Wendy Wisse kreeg complimenten en décharge voor haar werk als penningmeester.
Jaarverslagen, financiële verslagen en begrotingen van Dorpsbelang, werkgroepen en commissies werden allemaal goedgekeurd.
Met dank voor het vele werk dat verricht is door vele vrijwilligers!

Meerweg 23
Sinds de renovatie Meerweg/Sportweg heeft Woningcorporatie Mercatus de woning op het adres Meerweg 23 ingericht als voorbeeldwoning. Aan het huis is een zogenoemde zorgunit gekoppeld, zodat iemand daar gelijkvloers kan slapen, douchen en verzorgd worden.
Na de zomer wil Mercatus deze woning graag verhuren aan mensen die goed gebruik kunnen maken van een gelijkvloerse woning. Mocht er niemand uit Rutten zijn, dan kan het zijn dat iemand van buiten Rutten hier in kan trekken. Lukt dat ook niet, dan wordt de unit verwijderd en gaat het huis in de gewone verhuur.
Dus heeft u belangstelling of kent u iemand die hiervoor in aanmerking komt: neem contact op met Mercatus of met Dorpsbelang.

21 april woonvisie-middag Rutten
In Rutten kan weer gebouwd gaan worden. Aan de Meerweg zijn nu al twee inbreidingslocaties. En als de MFA klaar is, komen de plekken van de scholen en de Stiepe ook vrij.
Er hebben zich al geïnteresseerde projectontwikkelaars gemeld bij de gemeente, maar eerst willen we weten wat de Ruttenaren willen!!
Daaroverwillen we graag met u in gesprek op de woonvisie-middag op 21 april, van 14.00-16.00 uur in De Stiepe.
Zowel mensen die willen huren als mensen die willen kopen zijn welkom en ook degenen die zich alvast willen oriënteren of gewoon belangstellend zijn.

Kortom: laat uw stem horen nu het kan en kom!

Belgisch Rutten
Wilt u op 1 mei het 1050 jarig jubileum van de heiligverklaring van Sint Evermarus meemaken in Belgisch Rutten, neem contact op met Chris Backx, tel. 06 51543413.

Verkeersregelaars gezocht
We hebben nog wat verkeersregelaars nodig in ons dorp om activiteiten zoals de carnavalsoptocht in goede banen te leiden. Wilt u helpen of informatie daarover:  mail Anne Backx:  hermus.anne@gmail.com

Lid worden van het Dorpsbelang
Bent u nog geen lid van Dorpsbelang?
U kunt zich aanmelden bij Wendy Wisse: johiem@hotmail.com

Martijn op de radio
Martijn Aarnink praat met Omroep Flevoland op 16 april, 14 mei en 11 juni om 11.45 uur.

Afvalkalender
Rest:     19 april; 17 mei.
GFT:      12, 20 26 april; 4, 18, 24 mei.
Plastic:  3 mei.
Papier:  10 april; 8 mei.Agenda

Sponsoren

 Nieuws uit de polder
 U herkent ons aan
Copyright © 2019 Rutten | Gerealiseerd door: Acf Bentveld | Privacy verklaring