Dorpsbelang nieuws feb '18

woensdag 7 februari 2018 09:23 Nieuws van Dorpsbelang
 
Op het moment van schrijven spelen nog allerlei vragen met betrekking tot ons dorp, die hopelijk (deels) beantwoord zijn als u dit leest. 
Krijgen we subsidie van het Leefbaarheidsfonds van de provincie voor de MFA?  
Reageert de gemeenteraad positief op het MFA-collegevoorstel? 
Wordt de Ruttense carnavalsoptocht weer de grootste van het noorden? 
 
MFA 
12 februari bespreekt de gemeenteraad in het RTG (Ronde Tafel Gesprek) het collegevoorstel over onze MFA (Multi Functionele Accommodatie).  
Dorpsvoorzitter Arianne de Groene zal hierbij inspreken en iedereen is welkom. 
19 februari is de gemeenteraadsvergadering waarin het besluit genomen wordt of we door kunnen met de MFA zoals nu de plannen zijn. 
Deze vergadering begint om half 8 en de MFA is agendapunt 12. 
We hopen dat veel Ruttenaren dan in het gemeentehuis zullen zijn om te laten zien dat we staan te popelen om aan het werk te gaan! 
 
FILM EN TONEEL 
In maart gaan we helemaal op de culturele toer. De grote drive-in film door de Feestcommissie en de toneeluitvoering door NTL.  
Houd de informatie hierover in de gaten, koop kaartjes en kom kijken. 
(Verderop in deze krant staat er vast meer over.) 
 
JAARVERGADERING DORPSBELANG 
Woensdag 14 maart houdt Dorpsbelang haar jaarvergadering in De Stiepe. 
Zaal open om half 8. Uitnodigingen hiervoor worden begin maart huis-aan-huis rondgebracht. 
 
BELGISCH RUTTEN 
Vanuit België hebben we bericht gekregen dat Rutten dit jaar het 1050-jarig jubileum viert van de heiligverklaring van St Evermarus. 1 mei is het martelarenspel te zien in de open lucht. 
 
RUTTEN IN DE KIJKER 
Op onze website is Rutten in de Kijker bijgewerkt. 
Kijk eens hoe veel verenigingen en bedrijven ons dorp rijk is. En misschien staat alles er nog niet eens allemaal op. Heeft u aanvullingen of wijzigen, geef het door. 

GFT-CONTAINERS 
Alweer zin om in de tuin te gaan werken? Maar waar blijf ik met die afval?  
Een aantal Ruttenaren heeft hun GFT-afvalbak al omgewisseld voor een grotere. Wilt u dat ook? Bel HVC, 0800 0700, en het wordt geregeld. 
Zo houden we ons dorp netjes. 
 
MARTIJN OP DE RADIO 
Omroep Flevoland praat met Martijn Aarnink op 19 februari, 19 maart en 16 april over Rutten. 11.45 uur. 
 
AFVALKALENDER 
Rest:    22 februari; 22 maart. 
GFT:     15 februari; 1, 15 en 29 maart. 
Plastic: 8 maart. 
Papier: 13 februari; 13 maart. 
 
NIEUWS VAN DE WERKGROEP MFA (Multi Functionele Accommodatie) 
 
Als u dit leest hebben we al gehoord of we subsidie krijgen van het Leefbaarheisfonds van de provincie. Dat wordt 9 februari bekend gemaakt. 
 
12 februari praat de gemeenteraad over de MFA in hun Ronde Tafel Gesprek, waarbij onze dorpsvoorzitter Arianne de Groene Wondergem zal inspreken en samen met onze financiële man Nicolo Plomp eventuele vragen zal beantwoorden. Deze vergadering is openbaar en begint om 19.00 uur. 
 
19 februari staat de MFA op de gemeentraadsvergadering en kan een besluit genomen worden. De vergadering is in het gemeentehuis en begint om 19.30 uur. De MFA is agendapunt 12, dus we weten niet hoe laat het dan is… 
Wel hopen we dat veel mensen uit ons dorp daarbij aanwezig zullen zijn om zo te laten zien hoe belangrijk de MFA is voor de toekomst van Rutten!! 
 
De gemeenteraadsleden hebben honderden pagina’s tekst gekregen, waarin staat waarom en hoe de MFA vorm zal krijgen. 
Als u dat ook graag wilt bekijken: ze staan op de site van de gemeente. 
Raad.noordoostpolder.nl onder “vergaderingen” onder “19 februari” onder “12.MFA Rutten” en dan klikken op het oranje pijltje ernaast. 
Veel leesplezier! 
Agenda

Sponsoren

 Nieuws uit de polder
 U herkent ons aan
Copyright © 2018 Rutten | Gerealiseerd door: Acf Bentveld | Privacy verklaring