Dorpsbelang nieuws juni '18

donderdag 7 juni 2018 07:33 Nieuws van Dorpsbelang

De voorbereidingen voor het dorpsfeest zijn alweer in volle gang. Denkt u daarbij ook aan Thomasvaer en Pieternel? Alle leuke verhalen en gebeurtenissen kunt u het hele jaar mailen naar tenprutten@hotmail.com

Tulpenmozaïek
De mooie tulpenmozaïek in Rutten kreeg van de vakjury de 3e prijs! Kraggenburg was dit jaar de winnaar.

Contributie Dorpsbelang
Zoals besloten tijdens de jaarvergadering in maart van dit jaar, wordt deze maand de contributie voor Dorpsbelang over 2018 geïncasseerd. In het verleden gebeurde dit pas aan het einde van het jaar, met instemming van de aanwezigen tijdens de jaarvergadering zal per 2018 de contributie in juni geïnd worden.

Wonen in Rutten
In de Rep&Roer van Mei hebben jullie kunnen lezen dat Dorpsbelang op 21 april de eerste woonvisiemiddag in de Stiepe heeft georganiseerd. In die periode heeft ook het eerste bezoek aan een van de keten in ons dorp plaats gevonden, met als doel om vanuit Dorpsbelang informatie over de ontwikkelingen rondom inbreidingslocaties in Rutten aan zowel jong als de ouderen over te dragen. De volgende bezoeken aan de keten staan inmiddels gepland. Dorpsbelang zal o.a. via een nieuwsbrief, welke deze maand uitkomt, de aanwezigen van de woonvisiemiddag informeren over de verdere gang van zaken. Mocht u ook geïnteresseerd zijn in deze nieuwsbrief meld u zich aan via dorpsbelang@ruttennop.nl of bel met secretariaat 06-21647232, zodat wij de nieuwsbrief bij u in de bus kunnen gooien.

In de komende maanden houden wij u via de Rep&Roer op de hoogte van de ontwikkelen rondom de inbreidingslocatie. Heeft u gerelateerde vragen over de inbreidingslocaties bij ons in Rutten kunt u Jeffrey Kerkhof of Arianne de Groene Wondergem hierover benaderen. Doe dit ook gerust tijdens de feestweek.

Dorpsmail
Verenigingen en personen die via de dorpsmail nieuws bekend willen maken, kunnen de tekst hiervoor minimaal een week van tevoren aanleveren via dorpsbelang@ruttennop.nl
Zo kunnen wij verschillende berichten samenvoegen, om te voorkomen dat u te vaak een dorpsmail ontvangen.
Ontvangt u nog geen mail van Dorpsbelang, meld u dan aan voor de dorpsmail via dorpsbelang@ruttennop.nl. Een leuke eenvoudige manier om op de hoogte te blijven van activiteiten, nieuws vanuit ons dorp.
 
Martijn op de radio
Martijn Aarnink, namens Dorpsbelang in gesprek met Omroep Flevoland op 11 juni om 11.45 uur.

Afvalkalender
Rest: 14 juni en 12 juli
GFT: 1, 7, 15, 21 en 29 juni
Plastic: 31 mei en 28 juni
Papier: 5 juni en 3 juli
Agenda

Laatste nieuws

Sponsoren

 Nieuws uit de polder
 U herkent ons aan
Copyright © 2019 Rutten | Gerealiseerd door: Acf Bentveld | Privacy verklaring