Dorpsbelang nieuws mei '18

woensdag 2 mei 2018 19:36 Nieuws van Dorpsbelang

Woonvisie-middag Rutten

Een goede opkomst tijdens de woonvisie-middag in Rutten. Er waren 30 aanwezige waarvan 20 Ruttenaren als geïnteresseerde. Zij hebben informatie gekregen van de vier sprekers; Wijk coördinator van Mercatus Pieterke van der Schee, HMG makelaar Ingrid Goes, Projectontwikkelaar Oost& van Tilburg Jeroen Oost en Emeline Kleber uit Luttelgeest vanuit het pilotproject ‘je leven lang wonen in je dorp’ waar wij als dorpsbelang voor Rutten mee draaien als pilot.

Doel van deze middag was om door middel van diverse sprekers ons als Ruttenaren te laten informeren over de huidige stand van de woningmarkt. Waarbij Mercatus ons heeft bijgepraat over de braakliggende locaties aan de Meerweg. Deze locaties zijn in overleg met Mercatus beschikbaar voor de verkoop. N.a.v. deze woonvisie middag zijn de eerste contacten gelegd met geïnteresseerden om te verkennen wat de mogelijkheden zijn om op deze locaties te bouwen.

Dorpsbelang zal in de komende periode nieuw leven in de ‘werkgroep wonen’ blazen met als doel om te toetsen welke woonbehoeftes er zijn in ons dorp, gezien de vrij komende inbreidingslocaties wanneer de MFA is gerealiseerd en de locaties aan de Meerweg.

Heeft u of jij interesse en wilt u of jij graag meer informatie over de ontwikkelingen op het woongebied meld je dan tijdig aan bij Dorpsbelang; dorpsbelang@ruttennop.nl. Ook voor de inbreidingslocaties; Paulusschool, Wegwijzer en locatie de Stiepe is er een lange periode nodig om verschillende voorbereidingen te treffen.

Acties melden

Eerder hebben wij gevraagd aan de verenigingen om de acties te melden die zij voor komend jaar gepland hebben. Dorpsbelang kan deze dan op de website zetten. Voor alle verenigingen is het dan inzichtelijk wanneer een andere vereniging een actie houdt, zodat er niet op dezelfde dag meerdere acties worden gehouden.

Levend document wil ook graag acties organiseren voor de MFA. Tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelang heeft Nicolo Plomp namens de werkgroep MFA de bewoners opgeroepen zich in te zetten voor de MFA. Mogelijk dat hier nog leuke ludieke bewonersacties uit voortkomen.

Tot op heden heeft zich nog maar één actie gemeld. Mogelijk dat dit komt door een eerder verkeerd vermeld e-mailadres. Dus nogmaals het verzoek om de actie te melden. Dit mag gemaild worden naar dorpsbelang@ruttennop.nl Ook voor vragen kunt u hier terecht.  

Martijn op de radio

Martijn Aarnink praat met Omroep Flevoland op 14 mei en 11 juni om 11.45 uur.

Afvalkalender
Rest:    17 mei en 14 juni
GFT:    9, 24 mei en 7, 21 juni
Plastic: 31 mei en 28 juni
Papier: 8 mei en 5 juni
Agenda

Laatste nieuws

Sponsoren

 Nieuws uit de polder
 U herkent ons aan
Copyright © 2019 Rutten | Gerealiseerd door: Acf Bentveld | Privacy verklaring