Dorpsbelang nieuws mrt '18

dinsdag 6 maart 2018 10:15 Nieuws van Dorpsbelang

Het mooiste nieuws voor de toekomst van Rutten is dat de gemeenteraad Noordoostpolder unaniem besloot akkoord te gaan met de plannen voor onze Multi Functionele Accommodatie. Veel Ruttenaren in bouwvakkerstenue waren daar bij in het gemeentehuis. De burgemeester schorste de vergadering even, zodat Arianne de Groene Wondergem, Gijs Jensma en Wim Welmers een gebaksteen konden overhandigen aan wethouder Suelmann en in ruil daarvoor een echte baksteen terugkregen. Het haalde diverse kranten.

Ook mooi nieuws was dat Rutten voor de MFA 150.000 euro krijgt van het provinciale Fonds Leefbaarheid. Dus het eerste geld is binnen.

Jaarvergadering
Woensdag 14 maart is de Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelang in De Stiepe, aanvang 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom!

Akites melden
Hierbij de vraag aan alle verenigingen die van plan zijn dit jaar akties te houden, om de data te melden aan Dorpsbelang. Dit is omdat er ook akties gehouden gaan worden om geld voor de MFA bij elkaar te krijgen en het goed lijkt om niet op dezelfde dag verschillende akties te houden. Gewoon wat rekening houden met elkaar. Geplande aktiviteiten graag doorgeven aan Lydia Jensma:
Lh_felix@hotmail.com

Belgisch Rutten
Belgisch Rutten viert dit jaar het 1050-jarig jubileum van de heiligverklaring van Sint Evermarus. 1 mei spelen ze het martelarenspel daar in de open lucht. Ruttenaren die dit willen meemaken kunnen zich melden bij Chris Backx, die er zeker naar toe gaat. Misschien kan er gezamenlijk iets geregeld worden.
Chris is te bereiken op 06 51543413.

Verkeersregelaars gezocht
Bij aktiviteiten op straat, zoals de carnavalsoptocht, zijn verkeersregelaars nodig. Gelukkig hebben we die in ons dorp, maar het zou fijn zijn als er nog wat mensen bij komen. Wilt u ook wel eens helpen? Opgave bij Anne Backx, die weet er alles van: hermus.anne@gmail.com

Lid worden van Dorpsbelang
De meeste huishoudens in Rutten zijn lid van Dorpsbelang. Maar het zou nog mooier zijn als we namens alle (!) Ruttenaren kunnen spreken.
U kunt zich aanmelden om lid te worden bij Wendy Wisse: johiem@hotmail.com .
Ook wijzigingen kunt u aan haar doorgeven.

Martijn op de Radio
Martijn praat met Omroep Flevoland op 19 maart en 16 april om 11.45 uur.

Afvalkalender
Rest: 22 maart; 19 april.
GFT: 15 en 29 maart; 12, 20 en 26 april.
Plastic: 5 april.
Papier: 13 maart; 10 april.
Agenda

Laatste nieuws

Sponsoren

 Nieuws uit de polder
 U herkent ons aan
Copyright © 2019 Rutten | Gerealiseerd door: Acf Bentveld | Privacy verklaring