Dorpsbelang nieuws okt'17

dinsdag 3 oktober 2017 02:00 NIEUWS VAN DORPSBELANG oktober 2017
Elke laatste woensdag van de maand is er Eetcafe in Rutten. Sinds vorige
maand is dat in De Stiepe, waar het ruimer is dan in de Sportkantine. Dus
kunnen nog meer mensen gebruik maken van deze gezellige en lekkere
maaltijdbijeenkomsten. Probeer het een keer en geef u op : 06 12625623 of
eetcaferutten@gmail.com .

DORPSMAIL
Verenigingen en personen die via de dorpsmail nieuws bekend willen maken,
kunnen de tekst hiervoor minimaal een week van tevoren aanleveren (liefst
eerder). Zo kunnen we verschillende berichten samenvoegen. Aanleveren via
dorpsbelang@ruttennop.nl .

VERGUNNINGEN
Wie voor het volgend jaar vergunningen wil aanvragen bij de gemeente, kan
deze weer ingevuld doorgeven via de dorpssite ruttennop.nl , onder het kopje
“dorpsbelang”.
Ze worden dan gebundeld en dat scheelt behoorlijk in de kosten. Doorgeven
voor 17 december, dan zijn ze op tijd bij het gemeentehuis.

DORPENKEURING EN GFT-BAKKEN
Dit jaar is Creil uitgeroepen tot mooiste polderdorp, gefeliciteerd.
Wat zou het leuk zijn als Rutten een volgende keer deze titel binnensleept!
Een minpuntje bij ons dorp is het tuinafval in de singels achter de huizen.
Onlangs heeft de gemeente geregeld dat bewoners hun tuinafval gratis mogen
inleveren bij de gemeentewerf.
Een andere mogelijkheid: u kunt uw gft-bak omruilen voor een grotere. Even
(gratis) bellen met HVC, 0800-0700 en het is zo geregeld!
Doet u mee? Alle beetjes helpen..

VERKEERSVEILIGHEID
N.a.v. het laatste ongeval op de kruising Lemsterweg-Ruttenseweg hebben we
de gemeente gevraagd of het mogelijk is hier stopborden te plaatsen. Ze zijn
erover aan het nadenken.
Ook is een verzoek ingediend om de takken onderaan de bomen langs de
Gemaalweg te verwijderen om zodoende het zicht te verbeteren.

EEN LEVEN LANG WONEN IN RUTTEN
Samen met Luttelgeest, Ens en Espel zijn we bezig een project te realiseren om
inzichtelijk te maken wat nodig is om een-leven- lang te kunnen wonen in onze
polderdorpen.

MELDING AAN DE GEMEENTE
Losliggende stoeptegel, kapotte lantaarnpaal, rondslingerend afval,
vernielingen of overlast… U kunt het allemaal doorgeven aan de gemeente via
Noordoostpolder.nl onder “meldingen”. U kunt kiezen of u vervolgens wel /
niet op de hoogte gehouden wilt worden van wat er met uw melding gebeurt.

MARTIJN OP DE RADIO
Gesprekken over Rutten bij Omroep Flevoland 9 oktober, 6 november en 4
december om 11.45 uur.

AFVALKALENDER
Restafval: 2, 30 november.
GFT: 12, 20, 26 oktober; 9, 23 november.
Plastic: 19 oktober; 16 november.
Papier: 24 oktober; 21 november.
Agenda

Laatste nieuws

Sponsoren

 Nieuws uit de polder
 U herkent ons aan
Copyright © 2018 Rutten | Gerealiseerd door: Acf Bentveld | Privacy verklaring