Het Klavier nieuws september

woensdag 28 augustus 2019 11:23 Het Klavier NIEUWS september 2019

Aan de vergadertafels is het een poosje rustig geweest, maar wie zo af en toe eens gaat kijken op het toekomstige Klavier-terrein heeft kunnen zien dat daar al volop gewerkt wordt. Boomwortels zijn weggefreesd en het oude trainingsveld wordt 30 meter opgeschoven. Ook wordt er nieuwe drainage geplaatst.

Met plezier kijken we terug op de Dorpsbijeenkomst van 11 juli, waar weer een goede opkomst was. We staan als Rutten niet voor niets bekend als een heel betrokken dorp. Gemeente, architect en projectleider zijn er iedere keer weer positief verbaasd over.
Iedereen kon genieten van de Klavier-tekeningen en 3D-beelden en na de pauze plannen maken voor woningbouw op de locaties die “straks” vrijkomen.

Het buitenterrein bij het Klavier wordt mede mogelijk gemaakt door het VSB-fonds dat hiervoor 10.000 euro beschikbaar stelt. Dank daarvoor.

Ondertussen zitten een aantal aannemers en installatiebedrijven druk te rekenen voor welk bedrag ze onze MFA kunnen en willen bouwen.
Ongeveer half september zullen ze hun cijfers inleveren en we hopen eind september te kunnen melden wie gaat bouwen.

Spannend……

Vrijwilligers die willen helpen mogen zich nog steeds melden bij Benny Jensma (06 22979568) of Herman Nijenhuis (06 30791163)

Werkgroep MFA het Klavier
Henriette Verheggen
(06 24495304)
Agenda

Laatste nieuws

Sponsoren

 Nieuws uit de polder
 U herkent ons aan
Copyright © 2020 Rutten | Gerealiseerd door: Acf Bentveld | Privacy verklaring