MFA nieuws

dinsdag 7 november 2017 20:30 NIEUWS VAN DE WERKGROEP MFA (Multi Functionele Accommodatie)

Allereerst: Maandag 18 december 20.00 uur in De Stiepe

MFA-informatie-avond voor alle Ruttenaren.

Houd deze datum maar vrij, dan hoort u alle nieuws tot dan toe.

In de volgende Rep en Roer meer hierover…..

Over de exacte locatiekeuze (waar we allemaal zo vreselijk benieuwd naar zijn) wordt nog steeds gepraat en gerekend in het gemeentehuis. Vierkante meters, verkeersplan, bestemmingsplan(on)mogelijkheden…. De ambtenaren en projectleider zijn er druk mee bezig en al die procedures moeten natuurlijk gevolgd worden…

 

Ondertussen heeft de commissie financiën & beheer een prachtige subsidie-aanvraag in elkaar gezet, inclusief projectplan en berekeningen. Deze aanvraag is ingeleverd bij het Leefbaarheidsfond van de provincie. Wij vinden zelf dat we prima aan alle criteria voldoen, nu maar hopen dat de provincie dat ook vindt en geld beschikbaar stelt.

De Ruttense GEBAKSTEEN, waarvan een deel ten goede komt aan de MFA, is nog steeds leverbaar. Ideetje voor de feestdagen? Bestellen bij Hilde Tiems, tel 06 13712127 of email piesofkeek@home.nl .

Scholen, peuterspeelzaal, kinderopvang, sport en werkgroep hebben constructief gesproken over gezamenlijke activiteiten, elkaars ruimtes gebruiken en extra mogelijkheden omdat we dan samen in dat gebouw “wonen”. We hebben er zin in!

Ideeën, wensen, vragen kunnen naar
Henriëtte Verheggen
Tel 06 24495304
Email hverheggen@solcon.nl
Agenda

Sponsoren

 Nieuws uit de polder
 U herkent ons aan
Copyright © 2018 Rutten | Gerealiseerd door: Acf Bentveld | Privacy verklaring