NIEUWS VAN DE WERKGROEP MFA

maandag 10 juli 2017 12:03 NIEUWS VAN DE WERKGROEP MFA (Multi Functionele Accommodatie)

Ja, de naam is weer veranderd, we heten nu Werkgroep MFA.
En wat voorheen Werkgroepen heetten, heten nu Commissies.
Dus Commissie Sport, Commissie Financien en Beheer, Commissie Gebruikers, Commissie Accommodatie, Commissie Levend Document.

Werkgroep en Commissies zijn een Ruttense aangelegenheid.
In het gemeentehuis vergaderen ook nog een Stuurgroep en een Projectgroep, waarin wel een Ruttense afvaardiging zit, maar ook onderwijsbesturen, Alles Kids, wethouder, gemeenteambtenaren en de Projectleider.

Tijdens de informatie-en –bijpraat-middag 24 juni hebben Henriette en Nicolo ons bijgepraat over de MFA-ontwikkelingen en de financiën en konden we kennismaken met de Projectleider Peter Giezen.
Peter vertelde wat de Projectgroep komende tijd gaat doen en hoe hij het tijdspad ziet.

Voorbereidings-/definitiefase                    juli 2017 t/m oktober 2017
Besluitvorming                                           november2017 t/m december 2017
Ontwerpfase                                               januari 2018 t/m augustus 2018
Aanbesteding                                              juli 2018 t/m september 2018
Bouwuitvoering                                          oktober 2018 t/m juli 2019
Oplevering en ingebruikname                   augustus 2019

Als alles volgens plan verloopt zitten we dus in augustus 2019 allemaal in onze nieuwe MFA, die dan ook een echte naam zal hebben.

We kunnen ons dus geen vertragingen permitteren. Daarom roepen we degenen die eventueel bedenkingen hebben, op om deze vroegtijdig te ventileren en niet te wachten tot de bestemmingsplanwijziging ter inzage ligt.

In de wensput, die voor deze middag gebouwd was, kwamen mooie wensen.
Ze varieerden van vrede voor alle mensen tot een bruin cafe en van een roze Gia-wand tot het behoud van de saamhorigheid in ons dorp.

Voor op- en aanmerkingen, wensen en bedenkingen kunt u contact opnemen met
Henriette Verheggen
Werkgroep MFA
Tel 0527 262481 , e-mail hverheggen@solcon.nl
Agenda

Laatste nieuws

Sponsoren

 Nieuws uit de polder
 U herkent ons aan
Copyright © 2018 Rutten | Gerealiseerd door: Acf Bentveld