NIEUWS VAN DORPSBELANG juli 2017

maandag 10 juli 2017 12:02 NIEUWS VAN DORPSBELANG  juli 2017
Het dorpsfeest is weer goed verlopen en we kunnen ons nu verder gaan voorbereiden op het jubileumfeest van volgend jaar. Dan bestaat Rutten 65 jaar en dat willen we groots vieren.

STIEPE en GROTE SCHOONMAAK
We zijn heel blij hier te kunnen melden dat na het vertrek van Brenda, de Stiepe toch open zal blijven totdat de nieuwe MFA gerealiseerd is.
Mirjam Straat zal, als actieve en betrokken Ruttenaar, de nieuwe uitbaatster worden!
Samen met Dorpsbelang heeft Mirjam diverse positieve gesprekken gevoerd met de gemeente, want ook Burgemeester en Wethouders vinden het belangrijk dat er in ons dorp een ontmoetingsplaats blijft, waar de verenigingen onderdak vinden en feesten gevierd worden. Samen hebben we hiervoor een werkbare formule gevonden, waarover Mirjam verderop in deze krant uitleg geeft.
Maar: eerst moet er nog wel opgeruimd en schoongemaakt worden in de Stiepe!! En daar is hulp bij nodig.
Als Dorpsbelang roepen we hierbij u als Ruttenaren op om te komen helpen op zaterdag 22 juli a.s. Vanaf 10.00 uur gezellig samen poetsen!!!!
Brenda, bedankt en Mirjam, heel veel succes gewenst.

MERCATUS en MEERWEG
Aan de Meerweg worden/zijn de terreinen waar de huizen gesloopt zijn, weer netjes gemaakt en met gras ingezaaid.
Wat en hoe en wanneer er op die plaatsen gebouwd gaat worden is nog onderwerp van gesprek tussen Mercatus, gemeente en het dorp….

MFA (Multi Functionele Accommodatie)
Zaterdag 24 juni hebben we kennisgemaakt met Projectleider Peter Giezen en hem alvast zo’n heerlijke GEBAKSTEEN overhandigd in de goedgevulde Stiepe.
Meer hierover verderop…

RUTTEN OP DE RADIO
Martijn praat weer met Omroep Flevoland op 17 juli en 14 augustus om 11.45 uur.

DORPSMAIL
Tussendoor op de hoogte blijven van Ruttens nieuws? Meld u aan voor de dorpsmail via dorpsbelang@ruttennop.nl

THOMASVAER EN PIETERNEL
Weet u wat leuks voor Thomasvaer en Pieternel bij de nieuwjaarsreceptie?
Meld het alvast: tenprutten@hotmail.com

AFVALKALENDER
Restafval:   13 juli; 10 augustus; 7 september.
GFT:             14, 20, 28 juli; 3, 11, 17, 25, 31 augustus; 8, 14, 22, 28 september.
Plastic:        27 juli; 24 augustus; 21 september.
Papier:        1, 29 augustus; 26 september.


Agenda

Laatste nieuws

Sponsoren

 Nieuws uit de polder
 U herkent ons aan
Copyright © 2018 Rutten | Gerealiseerd door: Acf Bentveld