NIEUWS VAN DORPSBELANG september 2017

woensdag 6 september 2017 12:44 NIEUWS VAN DORPSBELANG september 2017

JUBILEA
Deze maand bestaat de Paulusschool 60 jaar. Van harte gefeliciteerd!
Ook felicitaties voor onze Carnavalsvereniging die eind van de maand haar
jubileum viert!
En volgend jaar zijn we als dorp in feeststemming omdat we dan 65 worden.

De Stiepe is weer open!
Mirjam Straat, de enthousiaste nieuwe Ruttense (!) uitbaatster heeft samen
met haar gezin en vele hulpvaardige dorpsgenoten het hele pand grondig
schoongemaakt en opgeknapt, zodat alles er weer fris uitziet.
Alle verenigingen kunnen er weer terecht voor hun activiteiten, de eerste
feestjes zijn al besproken en ook verhuist het Eetcafe nu naar De Stiepe.
En wie een keer geen tijd of zin heeft om zelf te koken kan van woensdag tot en
met zondags wat lekkers ophalen in de snackbar.
Mirjam, we zijn heel blij met jou!

KUNSTWERK
Willem Hoogeveen, de kunstenaar die samen met Ruttenaren het kunstwerk bij
de loswal maakte, was met het kunstwerk te zien bij TV Flevoland in het kader
van 75 jaar droog. We proberen het filmpje ook op ruttennop.nl te zetten,
zodat u nog kunt kijken als u het gemist heeft.
Van tevoren hebben we als Dorpsbelang wel even een poetsdoek over het
beeld gehaald.

WERKZAAMHEDEN GEMAALWEG
Van 2 – 6 oktober is de Gemaalweg, van de kruising met de Lemsterweg tot en
met gemaal Buma, afgesloten voor het verkeer. Er komt een mooie nieuwe
asfaltlaag. Gedurende enkele weken is daarnaast sprake van verkeershinder,
wat betekent dat de weg niet is afgesloten, maar dat u wel rekening moet
houden met vertraging.
SINTERKLAAS
We hebben bericht gekregen dat Sinterklaas op 25 november een bezoek aan
Rutten brengt.
RUTTEN OP DE RADIO

De nieuwe data waarop Martijn Aarnink praat met Omroep Flevoland over ons
dorp zijn bekend: 11 september, 9 oktober, 6 november en 4 december om
11.45 uur.
DORPSMAIL
Wilt u een bericht als er Ruttens nieuws is? Meld u aan voor de dorpsmail:
dorpsbelang@ruttennop.nl
THOMASVAER EN PIETERNEL
Leuke verhalen voor de nieuwjaarsreceptie kunt u kwijt bij
tenprutten@hotmail.com
AFVALKALENDER
Restafval: 5 oktober, 2 november
GFT: 14, 22 en 28 september, 6, 12, 20 en 26 oktober
Plastic: 21 september, 19 oktober
Papier: 26 september, 24 oktober

NIEUWS VAN DE WERKGROEP MFA (Multi Functionele Accommodatie)

Allereerst een OPROEP aan geïnteresseerden die alsnog willen meedoen in de
MFA: u kunt zich tot uiterlijk 1 november nog melden bij de Werkgroep MFA ,
zodat u nog kunt meepraten voordat de plannen definitief gaan worden!!
Natuurlijk kunnen in een later stadium ook nieuwe initiatieven ontplooid
worden, maar dan zijn een aantal besluiten al genomen en moet u zich daaraan
aanpassen, wat misschien jammer zou zijn.
De Stuurgroep, Projectgroep, Werkgroep en Commissies zijn allemaal
doorgegaan met vergaderen.
Het eerste belangrijke besluit dat genomen moet worden is de locatie waar de
MFA gebouwd kan worden. Voldoende ruimte, parkeergelegenheid en vooral
veiligheid zijn hierbij belangrijke criteria.
We zijn er nog niet uit.

Heeft u vragen, meningen, wensen of wilt u nog meedoen: meld u zich a.u.b.
bij de Werkgroep MFA:
Henriëtte Verheggen (voorzitter)
Tel.: 06-24495304 of 262481
E-mail: hverheggen@solcon.nl
Agenda

Laatste nieuws

Sponsoren

 Nieuws uit de polder
 U herkent ons aan
Copyright © 2018 Rutten | Gerealiseerd door: Acf Bentveld