Nieuws van Vereniging Dorpsbelang

woensdag 28 augustus 2019 13:45 Nieuws van Dorpsbelang

De vakantie is weer achter de rug, de scholen zijn begonnen en de eerste vergaderingen weer geweest. Kortom, de “trein” rolt weer.

Meerweg
Helaas zullen er door OVT geen woningen aan de Meerweg ontwikkeld worden. Door de hoge bouwkosten in onze huidige economie, is het niet mogelijk een betaalbare woning voor o.a. de jonge starters te ontwikkelen. Wat er wel met de kavels aan de Meerweg zal gebeuren is op dit moment niet duidelijk. Dorpsbelang houdt hierover contact met Mercatus, zodra hier meer informatie over beschikbaar is, melden wij dit. Als Vereniging Dorpsbelang vinden wij het jammer dat we samen met OVT aan de Meerweg geen nieuwbouw kunnen realiseren.

Wij bedanken OVT Ontwikkeling uit Emmeloord voor de tijd en moeite die zij in dit project hebben gestoken.

Dorpsbijeenkomst 11 juli jl. in de Stiepe
Net voor de zomervakantie heeft de gemeente haar plannen voor de ontwikkelingen rondom de vrijkomende inbreidingslocaties gepresenteerd. De gemeente heeft ons bijgepraat over de woningbouw mogelijkheden op de locatie de Stiepe, Buitenom 1 (Wegwijzer) en Buitenom 87 (Paulusschool). Op de dorpswebsite kunt u de presentatie van deze avond terug vinden. Waarbij u in de gelegenheid wordt gesteld bij interesse voor een bouwkavel aan de Buitenom 1 of 87, mailcontact op te nemen met de heer Van der Ende van de gemeente Noordoostpolder: n.vanderende@noordoostpolder.nl

Heeft u interesse voor de geplande ontwikkeling op locatie De Stiepe, dan kunt u mailcontact op nemen met Dorpsbelang: dorpsbelang@ruttennop.nl
 
Melding Openbare Ruimte (MOR)
Valt u (bijna) over een losliggende stoeptegel, of ziet u een kapotte lantaarnpaal of valt u iets anders op wat de gemeente kan oplossen, dan kan u via de website van Gemeente Noordoostpolder (www. Noordoostpolder.nl) een MOR-melding doen.
 
We helpen
Heeft u een hulpvraag of wilt u iemand helpen met een klusje (b.v. boodschappen doen, schilderijtje ophangen, schoffelen van de tuin) dan kan u deze vraag of het aanbod vastleggen via de website “we helpen”. https://gemeente-noordoostpolder.wehelpen.nl/FL/Rutten Bent u niet zo handig met computers, kom dan naar de Dorpshuiskamer op donderdagochtend en daar helpen ze u graag met het invullen van de vraag of het aanbod.

Thomasvaer en Pieternel
Heeft u nog leuke anekdotes over onze dorpsbewoners? Laat het Thomasvaer en Pieternel weten. Zij gaan ook mee in de tijd en hebben nu ook een mobielnummer: 06 – 44 79 11 60. U kunt dan bij een voorval gelijk appen of een foto/filmpje sturen. Gelieve niet te bellen, want er wordt toch niet opgenomen . Mailen kan natuurlijk ook nog steeds: tenprutten@hotmail.com

Afvalkalender
Rest: 3 okt
GFT: 12, 20, 26 sept, & 4, 10 okt.
Plastic: 19 sept & 17 okt
Papier: 24 sept
Agenda

Sponsoren

 Nieuws uit Flevoland
 U herkent ons aan
Copyright © 2020 Rutten | Gerealiseerd door: Acf Bentveld | Privacy verklaring