Nieuws van Vereniging Dorpsbelang

dinsdag 27 november 2018 10:30 Nieuws van Vereniging Dorpsbelang

Nieuwjaarsreceptie
Woensdag 2 januari vindt onze altijd zeer goed bezochte nieuwjaarsreceptie weer plaats in de Stiepe. De nieuwjaarscommissie heeft ook dit keer weer een mooi programma in elkaar gezet. Verderop in deze Rep en Roer staat de uitnodiging.

Denkt u hierbij ook nog aan Thomasvaer en Pieternel? Alle leuke, gekke, domme nieuwtjes, verhalen en wetenswaardigheden over onze dorpsgenoten kunnen nog worden gemaild naar tenprutten@hotmail.com
 
Website Rutten
De PR-commissie is actief bezig om alle informatie en foto’s vanuit Rutten zo snel mogelijk op onze dorpssite te plaatsen. www.ruttennop.nl, zodat de website keer op keer actueel blijft. De PR-commissie heeft ook uw hulp hierbij nodig. Ook via de Rep&Roer doet de PR-commissie een oproep aan alle inwoners en verenigingen van Rutten om zoveel mogelijk, liefst alle, informatie, foto's en agenda items over activiteiten binnen sportclubs en of dorpaangelegenheden aan te leveren bij de PR-commissie.

Het doel is dat wij als Ruttenaren gezamenlijk meer gebruik gaan maken van onze website. Het blijkt dat onze website matig bezocht wordt, iets wat jammer is omdat het een mooie site is, maar ook omdat er veel tijd en energie in wordt gestopt. Het verzoek is dus of u als burgers en ook verenigingen je activiteiten willen melden bij dorpsbelang@ruttennop.nl.

De PR-commissie houdt ook de Ruttense facebook pagina bij, like ons en ontvang regelmatig nieuwtjes over ons dorp. De informatie, foto's en agenda items worden zowel op de dorpswebsite als op dorps facebook geplaatst. Neem een kijkje op de website en of like de Ruttense facebook pagina.

Welkomstcomité
Ieder kwartaal ontvangt Dorpsbelang van de gemeente een overzicht van mensen die nieuw zijn komen wonen of verhuist zijn binnen Rutten. Wij willen onze nieuwe dorpsgenoten graag een warm welkom heten, daarom zijn wij als Dorpsbelang een welkomstcomité aan het vormen. Er hebben zich al een paar enthousiaste Ruttenaren gemeld. Lijkt het u of jou ook leuk om hier aan mee te werken, meldt u zich dan bij dorpsbelang@ruttennop.nl.

Veiling MFA
De veiling commissie is al druk bezig met de organisatie voor de veiling op 30 maart 2019. De kavels hiervoor kunnen aangemeld worden via mfa-veilingrutten@outlook.com Voor meer informatie zie verderop in deze Rep en Roer.

Martijn op de radio
Martijn Aarnink is namens Dorpsbelang in gesprek met Omroep Flevoland op 24 december om 11.40 uur.

Afvalkalender
Rest: 27 december
GFT: 20 december
Plastic: 13 december
Papier: 18 december
De jaarkalender voor 2019 is op het moment van dit schrijven nog niet bekend.
Agenda

Sponsoren

 Nieuws uit de polder
 U herkent ons aan
Copyright © 2019 Rutten | Gerealiseerd door: Acf Bentveld | Privacy verklaring