Nieuws van Vereniging Dorpsbelang

zaterdag 2 februari 2019 09:05 NIEUWS VAN DORPSBELANG

Woonvisiebijeenkomst 12 januari jl.
Zaterdagmiddag 12 januari jl. tijdens de woonvisiemiddag in de Stiepe, is met circa 50 aanwezigen gesproken over de woonwensen van ons Ruttenaren.
 
Zoals jullie wellicht weten komen er in 2020, na de opening van de MFA, drie inbreidingslocaties vrij: De Stiepe, De Wegwijzer en De Paulusschool.
Tijdens deze interactieve bijeenkomst hebben de aanwezigen voor iedere locatie aan kunnen geven hoe deze qua wonen zou kunnen worden ingericht.

Werkgroep Wonen 2.0 is erg dankbaar voor de input van de deelnemers en zullen in de komende periode deze informatie verder uitwerken, en aansluitend in gesprek gaan met de gemeente. Met als doel er zorg voor te dragen dat de bestemmingsplanwijzigingen voor de drie locaties tijdig ingediend worden zodat er in 2020 of 2021 ook werkelijk vlot nieuwe woningen gerealiseerd kunnen worden.

Update ontwikkelingen woningen aan de Meerweg
Tijdens de inloopavond op 11 december jl. werd in de Stiepe het voorlopige ontwerp voor de toekomstige blokwoning en de twee onder een kap woningen gepresenteerd. Inmiddels heeft projectontwikkelaar, OVT ontwikkeling uit Emmeloord, de geïnteresseerde per mail geïnformeerd dat zij verwachten medio 2019 te starten met de verkoop van de woningen. Mocht je aan deze mailinglijst toegevoegd willen worden stuur dan een mail naar dorpsbelang@ruttennop.nl.

Burgemeester op bezoek in Rutten
Zaterdag 26 januari jl. was onze nieuwe burgemeester, Harald Bouman, op de koffie in Rutten. Een warme, hartelijke, goed geïnformeerde burgervader. We hebben met hem een rondje door Rutten gemaakt waarbij hij o.a. de speeltuin, de nieuwe MFA locatie en de Meerweg locatie heeft bezocht. Tevens heeft de veilingcommissie na de overhandiging van een ‘gebaksteen’ de burgemeester en zijn vrouw uitgenodigd voor het stamppotbuffet op 30 maart, wie weet……….

Ook via deze weg bedanken wij de burgemeester voor zijn bezoek aan Rutten.

Feestelijke opening De Dorpshuiskamer
Woensdag 20 februari van 10.00 tot 12.00 uur is de feestelijke opening van “De Dorpshuiskamer” Verderop in deze rep en roer leest u meer over dit mooie initiatief!

Jaarvergadering Dorpsbelang
Woensdag 20 maart houdt Dorpsbelang haar jaarvergadering in De Stiepe. Uitnodigingen hiervoor worden ingevouwen in de rep en roer van maart.

Dorpsmail
Wilt u ook op de hoogte blijven van het actuele nieuws en activiteiten in Rutten? Meld u zich dan aan voor de dorpsmail via dorpsbelang@ruttennop.nl

Martijn op de radio
Martijn Aarnink is namens Dorpsbelang in gesprek met Omroep Flevoland op 18 februari om 11.40 uur.

Afvalkalender
Rest:    21 februari
GFT:     14, 28 februari en 14 maart
Plastic: 7 maart
Papier: 12 februari en 12 maart
Agenda

Sponsoren

 Nieuws uit de polder
 U herkent ons aan
Copyright © 2019 Rutten | Gerealiseerd door: Acf Bentveld | Privacy verklaring