Nieuws van Vereniging Dorpsbelang

zaterdag 4 mei 2019 12:47 Nieuws van Dorpsbelang

Inbreidingslocaties
Dorpsbelang is veelvuldig in gesprek met de gemeente over de 3 inbreidingslocaties (De Stiepe, de Wegwijzer en de Paulusschool). Gemeente en Dorpsbelang zijn bezig met een ontwikkelingsplan voor locatie de Stiepe op te stellen, deze locatie zal als eerste ontwikkeld worden.
N.a.v. de woonvisiebijeenkomst in januari, en de gehouden enquêtes onder de ouderen, hebben wij als Dorpsbelang de opgehaalde wensen van Rutten in kaart gebracht.
Waarbij wij zien dat onze wensenlijst goed aansluit bij de ontwikkelingsplannen van de gemeente.
In de komende periode zal de gemeente in overleg met Dorpsbelang, voor locatie de Stiepe, richtlijnen opstellen voor projectontwikkelaars die voor deze specifieke locatie voorstellen bij de gemeente in kunnen dienen.

Meerweg
OVT Ontwikkeling heeft ons te kennen gegeven dat het ontwerp voor de woningen aan de Meerweg door de welstandscommissie van de gemeente goed zijn gekeurd. Het wachten is nu nog op de prijzen. Hopelijk volgende maand hier meer duidelijkheid over.

Werkgroep wonen
N.a.v. de georganiseerde bijeenkomst in februari, waarbij diverse professionals, zoals o.a. gemeente, Mercatus en ZONL, onze ouderen hebben voorgelicht over de mogelijkheden om langer in je eigen woning te kunnen blijven wonen. Mercatus zal aansluitend hierop, op woensdag  22 mei, tijdens De Dorpshuiskamer, ons als Ruttenaren weer informeren. Tijdens deze ochtend zal er gesproken worden over de inschrijvingsprocedure en de mogelijkheden van aanpassingen aan uw woning, zodat u zo lang mogelijk in uw eigen woning, op uw eigen dorp kan blijven wonen.  Woont u niet in een woning van Mercatus, dan kan het ook voor u interessant zijn om te horen wat er zo al aangepast kan worden. Komt dus allen op woensdag 22 mei naar De Dorpshuiskamer.

Bewonersbijeenkomst
Op 9 april is er een bijeenkomst georganiseerd vanuit Carrefour en Mercatus op verzoek van diverse buurtbewoners uit de Buitenom-Oost en de Plantsoenweg. Doel van deze bijeenkomst was om samen in gesprek te gaan, om de leefomgeving in de buurt te verbeteren. Carrefour, Mercatus en de bewoners gaan in de komende periode hier gezamenlijk mee aan de slag. Wij kijken terug op een vruchtbare avond en willen gemeente, Carrefour en Mercatus bedanken voor het initiatief. 

Tulpenroute / Tulpen-mozaïek
Wat kleurde de polder weer mooi! De Noordoostpolder kopte al met “Extreem drukke tulpenroute”, en ja dat hebben we gemerkt. Vele bussen, auto’s, fietsers en wandelaars hebben ons dorp doorkruist. Dit jaar, op zaterdag 20 april, startte voor het eerst de tulpenwandelroute vanuit Rutten, ook hier was bijzonder veel animo voor. Heeft u ook meegewandeld?

Vrijdag 19 april is het tulpenmozaïek geplaatst, met als thema “Gouden Eeuw”. Alle plukkers en stekers bedankt voor dit prachtige mozaïek.

Koningsdag
Na het vlaghijsen om 10.00 uur ging de Fanfare en de versierde fietsen en skelters door het dorp. Daarna de vrijmarkt in de speeltuin, waarbij de nodige handel van de hand is gedaan. ’s Middags reden er 61 auto’s mee met de puzzelrit.

Ook heeft de veilingcommissie op deze dag het definitieve bedrag van de veiling op 30 maart bekend gemaakt. Lees hier meer over in het bericht van de veilingcommissie verderop in de Rep en Roer.

Website We Helpen
In de vorige Rep en Roer schreef de Dorpshuiskamer over het initiatief “We helpen”. Een website waarop mensen hulp kunnen vragen of aanbieden. Hierbij nogmaals de link: https://gemeente-noordoostpolder.wehelpen.nl/locatie/8313/profielen/

Afvalkalender
Rest: 16 mei en 13 juni
GFT: 17, 23, 31 mei en 6, 14, 20, 28 juni
Plastic:  5, 27 juni
Papier: 4 juni
Agenda

Laatste nieuws

Sponsoren

 Nieuws uit de polder
 U herkent ons aan
Copyright © 2019 Rutten | Gerealiseerd door: Acf Bentveld | Privacy verklaring