Nieuws van Vereniging Dorpsbelang

dinsdag 28 mei 2019 09:59 Nieuws van Dorpsbelang

Kruising Lemsterweg / Ruttenseweg
Deze gevaarlijke kruising heeft al meerdere jaren onze aandacht. In 2017 zijn er geel/zwart gestreepte waarschuwingspalen geplaatst, maar dit blijkt niet voldoende te zijn. Dorpsbelang heeft nu aan de gemeente gevraagd om stopborden te plaatsen, hier wordt momenteel met zorg naar gekeken op het gemeentehuis. Dit gaat in overleg met de provincie, omdat de Lemsterweg een provinciale weg betreft. Hopelijk kunnen wij namens de gemeente in de volgende Rep & Roer meer hierover zeggen.

Meerweg
Op dit moment nog geen nieuws over de ontwikkelingen aan de Meerweg. Projectontwikkelaar OVT-Ontwikkeling is met eventuele toekomstige bouwers nog druk in gesprek. Wij verwachten in juli meer informatie te kunnen geven.

Dorpsfeest
Woensdag 12 t/m zondag 16 juni viert Rutten feest. De feestcommissie heeft weer een mooi programma samengesteld voor jong en oud.

Verzilvering Kavel VDB
Op 15 juni a.s. wordt de kavel van Dorpsbelang verzilverd. Totaal 8 Ruttenaren komen eten bij bestuursleden van Dorpsbelang.
 
Bewonersbijeenkomst 11 juli
Op donderdag 11 juli a.s. om 19.30 uur is er weer een bewonersbijeenkomst in de Stiepe. Op deze avond wordt de 3D presentatie van het MFA gepresenteerd. Tevens zal de Werkgroep Wonen, samen met een afvaardiging van de gemeente, u bijpraten omtrent de ontwikkelingen rondom de drie inbreidingslocaties. (De Stiepe, de Wegwijzer en de Paulusschool)

Contributie Dorpsbelang
In mei / juni is de contributie voor onze vereniging weer bij u geïnd.
Nog geen lid en wilt u lid worden? Stuur een mail naar penningmeester Jos Overgoor, (j.overgoor@live.nl)

Het contributiebedrag is € 10,00 per huishouden per jaar.

Dorpsmail
In deze editie zit een schrijven van de PR commissie VDB. Deze commissie houdt de website van Rutten en de Facebookpagina bij. De dorpsmail, met aankondigingen/mededelingen, verzorgen zij ook. Ontvangt u deze mail nog niet, stuur een mailtje naar: dorpsbelangrutten@ruttennop.nl.

Afvalkalender
Rest: 13 juni en 11 juli
GFT: 14, 20, 28 juni en 4, 12, 18 juli
Plastic: 27 juni
Papier: 2 juli
Agenda

Laatste nieuws

Sponsoren

 Nieuws uit de polder
 U herkent ons aan
Copyright © 2019 Rutten | Gerealiseerd door: Acf Bentveld | Privacy verklaring