Nieuws van Vereniging Dorpsbelang april

maandag 30 maart 2020 19:02 Nieuws van Vereniging Dorpsbelang april

In de vorige editie van Rep en Roer hoopten we dat maart wat minder zijn staart roerde, maar niets is minder waar. Qua weer was het heel wat beter, maar het coronavirus (COVID19) bereikte in maart ook ons land. Met grote gevolgen voor de samenleving.

Scholen dicht, het sluiten van verzorgingshuizen, thuis blijven en geen grote bijeenkomsten, minimaal anderhalve meter afstand houden. Kortom; een hevige impact op ons leven.

Maar hieruit komen weer goede initiatieven voort.  Er wordt weer vaker een kaartje gestuurd. Spontaan ligt er opeens een bosje bloemen voor de deur of even iemand opbellen en vragen hoe het gaat.  De boodschappen doen voor een oudere of anderen, die onze hulp heel goed kunnen gebruiken.

Een klein gebaar, maar voor sommigen (lees: o.a. onze oudere dorpsbewoners) hartverwarmend.

Door op elkaar te letten, slaan we ons hierdoor heen.
En als we deze crisis te boven zijn, blijven we hopelijk naar elkaar omzien.

U kunt een beroep doen op ons als Vereniging Dorpsbelang. 
En voelt u zich niet bezwaard, als dorpsbelang doen wij dit niet alleen, een grote groep vrijwilligers in ons dorp helpt ons daarbij.  

Dus heeft u ondersteuning nodig, op welk gebied dan ook, bel / app dan met het secretariaat 06 - 21 64 72 32 (Lydia Jensma - secretaris VDB). U kunt haar ook rechtstreeks mailen: lh_felix@hotmail.com Deze groep vrijwilligers en Vereniging Dorpsbelang kunnen dan iets voor u betekenen.  Bellen hoor, schroom niet! Ook al zijn het piepkleine of juist hele grote zaken. Wij willen er voor u zijn.

Pas goed op jezelf en let op elkaar.

Jaarvergadering VDB 
De jaarvergadering van Vereniging Dorpsbelang is uitgesteld tot nader orde.  
Irma Klomp zou zich tijdens deze jaarvergadering kiesbaar hebben gesteld. Vanaf 1 april loopt Irma mee als stagiair in het bestuur. Tijdens de komende ledenvergadering kan zij, door stemmen, daadwerkelijk als bestuurslid toetreden. Irma zal zich in de volgende R&R voorstellen. Wij heten Irma van harte welkom en waarderen het zeer dat zij een bijdrage wil leveren in het bestuur.  

Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag 
Door het coronavirus zullen ook deze bijeenkomsten dit jaar een andere invulling krijgen. Vereniging Dorpsbelang zal op een gepaste wijze trachten invulling te geven aan het hijsen van de vlag in het centrum van het dorp. Waarbij tot nader orde de richtlijnen van het RIVM gevolgd zullen worden.

Indien de richtlijnen voor deze data wijzigingen, zal Vereniging Dorpsbelang u via de dorpsmail informeren over de invulling van deze bijeenkomsten. 

Werkgroep wonen 2.0
De Werkgroep Wonen 2.0 heeft in 2019, samen met gemeente en Mercatus, hard gewerkt aan een plan voor locatie De Stiepe. 

De wens is om op deze zichtlocatie tussen de 14 en 18 woningen en/of appartementen te realiseren. De richtlijnen hiervoor, opgesteld in een marktconsultatie, heeft de gemeente half maart naar vijf ontwikkelaars verzonden. Vermoedelijk zal er voor de zomer meer duidelijkheid komen over de invulling van onze centrum locatie.
 
Ook heeft de Werkgroep Wonen 2.0 afgelopen maand weer contact gehad met bouwbedrijf Kuin in Bovenkarspel - de huidige eigenaar van de twee voormalige Mercatus kavels aan de Meerweg.
Kuin heeft in maart een bouwcontract getekend met de gemeente Noordoostpolder, ook Kuin hoopt voor de zomer de verkoop van deze 2 blokwoningen van start te laten gaan.

Heeft u interesse meld u zich aan bij Vereniging Dorpsbelang via dorpsbelang@ruttennop.nl , zodat u in deze fase op de lijst met geïnteresseerde vanuit Rutten komt te staan.

Afvalkalender:
GFT:      17, 23 april, 1, 7, 15 mei
Plastic:  30 april
Rest:     16 april, 14 mei
Papier: 4 mei Nieuws uit Flevoland
 U herkent ons aan
Copyright © 2020 Rutten | Gerealiseerd door: Acf Bentveld | Privacy verklaring