Nieuws van Vereniging Dorpsbelang december

dinsdag 1 december 2020 12:14 Nieuws van Vereniging Dorpsbelang december

Stiepecommissie
De maatregelen zijn per 18 november voor de dorpshuizen weer teruggedraaid naar een iets soepeler niveau. Vergaderen mag dus weer, mits de groep niet groter is dan 30 personen, iedereen een vaste zitplaats heeft en op 1.5 meter afstand. Horeca-activiteiten, waaronder de verkoop van eten en drinken, zijn niet toegestaan.

Op het tijdstip van schrijven ligt de persconferentie van 8 december nog in het verschiet. Mochten hier aanpassingen voor het dorp uitkomen, dan zal Dorpsbelang u via de website, dorpsmail en Facebook op de hoogte brengen.

Mocht u ondanks de restricties toch gebruik willen maken van het dorpshuis, mail gerust naar de.stiepe@gmail.com.

Nieuwjaarsreceptie
Ja, het gaat door! De Nieuwjaarscommissie heeft toch een manier gevonden om het door te laten gaan. We gaan het online en interactief houden. Zoals u het gewend bent, gewoon op 2 januari om 20:00 uur ’s avonds.

We komen via internet uw woonkamer binnen. We houden een quiz over het dorp, het afgelopen jaar en met andere feitjes. Hier kunt u aan mee spelen via de mobiele telefoon en/of laptop. Met deze quiz zijn ook mooie prijzen te winnen. Een gezellige avond dus binnen de grenzen die het RIVM gesteld heeft.

Natuurlijk kan het geen vervanging zijn van de nieuwjaarsreceptie zonder een woord van de voorzitter. Hiermee beginnen we dan ook de avond.

In deze Rep en Roer zit ook een flyer, met daarop meer informatie. En voor de laatste info houdt de site en dorpsmail in de gaten! Ontvangt u deze nog niet? Meld u zich hier dan voor aan: dorpsbelang@ruttennop.nl

Voorschriften carbid schieten met OUD en NIEUW
Zoals iedereen via de landelijke media heeft kunnen lezen, geldt voor heel Nederland een vuurwerkverbod.

De veiligheidsregio Flevoland en de gemeente Noordoostpolder geven WEL toestemming voor carbidschieten.  Wel zijn er de volgende richtlijnen die opgevolgd moeten worden:
- Carbidschieten mag op oudejaarsdag van 10.00 uur ’s ochtends tot 02.00 uur ’s nachts
- Carbidschieten mag op voetbalveld 2 van RKO. Dit is in overleg met de gemeente en RKO. Dus niet op het trainingsveld naast Het Klavier!
- Ruttenaren die voornemens zijn carbid te gaan schieten op voetbalveld 2, wordt verzocht voor de tijd contact op te nemen met de gemeente (dhr. Klaas Jan Loosman) i.v.m. de veiligheidsregels.
Klaas Jan is te bereiken via k.loosman@noordoostpolder.nl of mobiel op 06-20 66 79 04.

Voor de liefhebbers is het fijn dat de gemeente Noordoostpolder het carbidschieten door laat gaan. Graag willen wij iedereen, die dit wil gaan doen, op het hart drukken contact op te nemen met Klaas Jan. Laten we als Ruttenaren zien, dat we graag onze medewerking geven aan het opvolgen van de gemeentelijke regels.

Werkgroep Wonen 2.0
Inmiddels zijn de woningen aan de Meerweg in de verkoop genomen via makelaar Woonaccent. Wil je de woningen bekijken klik dan hier of hier. Ben je geïnteresseerd neem dan spoedig contact op via emmeloord@woonaccent.nl  of 0527 62 06 02.

Over de ontwikkelingen van het appartementencomplex op de locatie van De Stiepe is er deze maand minder te melden. Bouwbedrijf Roos is momenteel de voorbereidingen aan het treffen om spoedig het ontwerp goedgekeurd te krijgen bij de gemeente, zodat de vergunningen aangevraagd kunnen gaan worden. Inmiddels hebben diverse Ruttenaren zich per mail aangemeld voor de koop van een appartement op deze locatie. Ben je ook geïnteresseerd mail dan met dorpsbelang@ruttennop.nl 

Of heb je interesse om zelf een woning te bouwen, dat is ook mogelijk. In 2021 komen er aan de Buitenom 1 en 87 diverse kavels beschikbaar voor vrijstaande en 2 onder 1 kap woningen.

Wil je hier meer over weten neem dan contact opnemen met mijnbouwkavel@noordoostpolder.nl .

Commissie Windmolengelden
In de vorige R&R stond een oproep van Dorpsbelang om deel te nemen aan de commissie Windmolengelden. Dorpsbelang ziet graag dat de dorpsbewoners mee mogen beslissen over de besteding van de jaarlijkse maatschappelijke bijdrage vanuit de Windkoepel Noordoostpolder.

Inmiddels is de commissie compleet en gaat deze commissie aan de slag met het opstellen van de voorwaarden.

Melding Openbare Ruimte (MOR)
In de vorige R&R stond helaas niet de goede verwijzing naar de website, het moet zijn: www.noordoostpolder.nl/meteen-melden-0 (de 0 is een nul). Dus klachten over de openbare ruimte (zoals slechte bospaden, losliggende stoeptegels, enz.) kunt u melden bij de gemeente.

Afvalkalender dorp
Helaas zijn de data, op het moment van schrijven, voor het nieuwe jaar nog niet bekend. Dit zijn de ophaaldata tot 1 januari 2021:

GFT: 17 dec, 31 dec,
Plastic: 10 dec
Rest: 24 dec,
Papier: 15 dec

 
Agenda

  • Er zijn geen punten op de agenda.

Laatste nieuws

Sponsoren

 Nieuws uit Flevoland
 U herkent ons aan
Copyright © 2021 Rutten | Gerealiseerd door: Acf Bentveld | Privacy verklaring