Nieuws van Vereniging Dorpsbelang januari

dinsdag 29 december 2020 10:43 Nieuws van dorpsbelang

Stiepecommissie
De verenigingen hebben hun spullen opgehaald of ingepakt. Binnenkort zullen deze spullen verhuisd worden naar Het Klavier. Hopelijk kan de grote verkoop, door de carnavalsdamesloopgroep, toch doorgaan. Hierna zal De Stiepe leeggehaald worden en gaat de bezem erdoor. In het voorjaar zullen de sloopwerkzaamheden van start gaan. Hiermee sluiten we dan een heel mooi Stiepetijdperk af.

Nieuwjaarsreceptie
Het was een hele andere versie dan we gewend zijn in Rutten, maar toch kunnen we terugkijken op een mooie avond met veel prijswinnaars. Gelukkig ontbrak de toespraak van de dorpsvoorzitter niet en konden we alsnog met ons allen proosten op een mooi 2021. Volgend jaar weer als vanouds, maar dan in Het Klavier!

Werkgroep Wonen 2.0
Inmiddels is de verkoop van de woningen aan de Meerweg in volle gang, via de makelaar hebben we begrepen dat er verschillende Ruttenaren in gesprek zijn voor de aankoop van een van de woningen.Voor wat betreft de ontwikkelingen op de Stiepe locatie en Buitenom 1 en 87 zijn er op dit moment geen mededelingen te doen, we hopen in Februari jullie meer te kunnen vertellen over de verder ontwikkelingen.

Vergunningen
De gemeente heeft nog geen idee of er in 2021 evenementen plaats kunnen vinden. Desalniettemin adviseert de gemeente om de vergunningaanvraag gewoon in te dienen als er plannen zijn voor evenementen. De aanvragen liggen dan bij de gemeente, dus mochten de omstandigheden gunstig blijken, dan kan de gemeente op korte termijn de aanvraag in behandeling nemen.

Dus, wil je een evenement organiseren, dan graag het aanvraagformulier vóór maandag 1 maart 2021 inleveren bij Lydia Jensma, Veneweg 4 of via lh_felix@hotmail.com . Het aanvraagformulier is te vinden op de site: ruttennop/dorpsbelang/vergunning aanvragen.

De verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor het correct invullen van de gegevens en dat de aanvraag volledig is (mogelijk dat er nog een calamiteitenplan en brandvergunning aangevraagd moet worden). Verder dienen verenigingen zelf voor plattegronden van routes te zorgen. Zonder plattegronden worden de aanvragen niet goedgekeurd door de gemeente.

Veilige buurtapp
In december heeft het bestuur haar jaarlijkse bezoek gehad van IGW (Integraal Gebiedsgericht Werk). Wijkagent Michel Weessies was hier ook bij aanwezig. Hij gaf aan dat hij vanuit Rutten weinig meldingen krijgt. Natuurlijk is dit een goed teken, maar het kan ook zo zijn dat mensen wel wat signaleren, maar om redenen toch afzien van melden. Vaak blijkt achteraf dan toch dat omwonenden iets verdachts hebben gezien.

De wijkagent wil graag de app ‘Veilige Buurt’ (te vinden in de app store) onder de aandacht brengen. Als wijkagent kan hij niet deelnemen in elke buurtapp. Maar mensen kunnen via de app ‘Veilige Buurt’ een verdachte situatie, inbraak op heterdaad of een andere spoedmelding doen. De politie kijkt mee in deze app en kan op deze wijze sneller op meldingen reageren. Echter de politie reageert niet op meldingen, zonder dat 112 is gebeld en de centralist de melding heeft doorgegeven. De wijkagent kijkt echter ook mee, dus mocht hij geen dienst hebben, dan is hij toch op de hoogte en kan hij contact met u opnemen voor evt. vervolgstappen.   

Prijs mobiliteitsenquête
In het voorjaar is u gevraagd de mobiliteitsenquête van de gemeente in te vullen. Het dorp met het grootste respons kon een prijs winnen. Rutten heeft van alle dorpen de meeste enquêtes ingevuld en daarmee hebben we een BBQ voor het hele dorp gewonnen!! Een mooi vooruitzicht voor als het weer mag. Dorpsbelang wil iedereen die de enquête heeft ingevuld hartelijk bedanken voor de moeite.

Donatie Eetcafé Rutten
In de maanden november en december heeft het Eetcafé, in samenwerking met De Zonnebloem en Dorpsbelang, maaltijden gebracht bij ouderen en alleenstaanden. In de week voor kerst betrof dit 100!! Maaltijden. Hiervoor heeft het Eetcafé €500,- vanuit de gemeente ontvangen en €300,- van Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Dorpsbelang wil hen hiervoor hartelijk bedanken en ook alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt.
 
Afvalkalender dorp
GFT: 14 jan, 28 jan, 11 feb
Plastic: 7 jan, 4 feb
Rest: 21 jan,
Papier: 12 jan, 9 feb

 




Agenda

  • Er zijn geen punten op de agenda.

Laatste nieuws

Sponsoren





 Nieuws uit Flevoland
 U herkent ons aan
Copyright © 2021 Rutten | Gerealiseerd door: Acf Bentveld | Privacy verklaring