Nieuws van Vereniging Dorpsbelang juli

maandag 29 juni 2020 19:03 Nieuws van Vereniging Dorpsbelang juli

En zo zitten we al weer in juli. De regels ten aanzien van de Corona zijn versoepeld, wat weer meer bewegingsvrijheid geeft. Veel verenigingen pakken de draad weer op. En her en der wordt er weer een (buurt)feestje gepland.

De zomervakantie is begonnen. We wensen iedereen een fijne vakantie.

Jaarvergadering Vereniging Dorpsbelang
Op woensdag 16 september 2020 houdt VDB haar jaarvergadering in de Stiepe, aanvang 20.00 uur.

De uitnodiging ontvangt u t.z.t. in de brievenbus.

Werkgroep Wonen 2.0
Meerweg: De welstandscommissie heeft  het ontwerp goedgekeurd. De omgevingsvergunning is ingediend. Als alles mee zit, kan bouwbedrijf Kuin ca. begin oktober starten met de verkoop van de woningen, waarbij Kuin voornemens is om een presentatie in Rutten te houden.  Inmiddels hebben zich al veel geïnteresseerden gemeld voor een koopwoning aan de Meerweg.

Ben je ook geïnteresseerd? Stuur een mail naar Dorpsbelang: dorpsbelang@ruttennop.nl.

Locatie De Stiepe: De gemeente heeft een keuze gemaakt welke ontwikkelaar het appartementencomplex op de Stiepe-locatie mag gaan bouwen. Heel fijn is het  dat Werkgroep Wonen 2.0 wordt betrokken bij het proces en begin augustus mag aanschuiven bij de gemeente en de ontwikkelaar.

Interesse in een koopappartement? Wacht niet te lang, meld je aan via: dorpsbelang@rutten.nop.
Interesse in een huurappartement? Schrijf je dan snel in bij Mercatus.

Buitenom 1 en 87: Aanmeldingen en/of informatie over deze bouwkavels loopt via de gemeente. Via onze website www.ruttennop.nl, menu ‘nieuwbouw’ vindt u een link naar de website van de gemeente Noordoostpolder. Zorg ook hier dat je je tijdig aanmeld. Want de sloop van deze gebouwen zal in 2021 plaats vinden, waarna het terrein bouwrijp gemaakt wordt.
 
De Stiepe
Alle Ruttenaren zijn op hoogte van het stoppen van Mirjam Straat als uitbater van De Stiepe.

Samen met het Stichtingsbestuur MFA Rutten zal Dorpsbelang, tot de opening van Het Klavier, De Stiepe voort zetten. Op dit moment zijn zij gezamenlijk een heel aantal formele zaken aan het uitzoeken en regelen. Het is de bedoeling dat na de zomervakantie (vanaf 17 augustus) De Stiepe haar deuren weer zal openen voor de verenigingen. Als verenigingen hiervan gebruik willen maken, dan kunnen ze dit doorgeven via de.stiepe@gmail.com. Daarnaast is er dan ook weer de mogelijkheid om particuliere feestjes te geven, uiteraard op basis van de dan geldende Corona regels.

Zonder Mirjam is er geen beheerder in De Stiepe. We zijn aan het onderzoeken hoe we dat kunnen vormgeven, zodat we vergunning technisch aan de regels voldoen. Het idee is dat we deze periode benutten als "proeftuin" voor Het Klavier, waarbij de werkzaamheden worden uitgevoerd door een beheerder samen met vrijwilligers. Dit betekent dat we vanaf de zomervakantie vrijwilligers nodig hebben. Er hebben zich al een aantal vrijwilligers gemeld, maar om het verenigingsleven draaiende te houden zijn er meer VRIJWILLIGERS nodig. Het is niet de bedoeling dat iemand een vaste taak per week krijgt. Wanneer we voldoende vrijwilligers hebben kunnen we het samen oppakken.
 
Voor vragen, opgeven als vrijwilligers of andere zaken rondom
De Stiepe kunt u zich wenden tot  de.stiepe@gmail.com.

Afvalkalender - dorp
GFT:      16, 24, 30 juli, 7, 13, 21, 27 augustus, 4, 10, 18 september
Plastic:  23 juli, 20 augustus, 17 september
Rest:     6 augustus, 3 september
Papier: 28 juli, 25 augustus

 
Agenda

Sponsoren

 Nieuws uit Flevoland
 U herkent ons aan
Copyright © 2020 Rutten | Gerealiseerd door: Acf Bentveld | Privacy verklaring