Nieuws van Vereniging Dorpsbelang november

maandag 26 oktober 2020 11:07 Nieuws van dorpsbelang

Notulen jaarvergadering
Woensdag 16 september was de jaarvergadering. Door de COVID19-maatregelen kon niet iedereen aanwezig zijn. Om u toch op de hoogte te brengen staan de conceptnotulen nu op de website. U kan deze hier nalezen.

Stiepecommissie
Het bericht in de vorige R&R was nog enigszins rooskleurig. Maar helaas had, op het tijdstip van publiceren, de actualiteit de berichtgeving al ingehaald. Op dit tijdstip van schrijven hebben alle verenigingen besloten (tijdelijk) te stoppen met de activiteiten.

Vergaderen mag nog wel, mits de groep niet groter is dan 30 personen, iedereen een vaste zitplaats heeft en op 1.5 meter afstand. Helaas zijn alle horeca-activiteiten, waaronder de verkoop van eten en drinken, niet toegestaan.

Mocht u ondanks de restricties toch gebruik willen maken van het dorpshuis, mail gerust naar de.stiepe@gmail.com.

Commissie Windmolengelden
Jaarlijks ontvangt Rutten, als één van de vijf westelijke dorpen, een bedrag van €10.000,- van de Koepel Windenergie Noordoospolder. Dit bedrag is bedoeld voor projecten en ontwikkelingen in het dorp.

Voorheen ging dit geld naar ‘Het Klavier’. Vanaf 2021 is dit geld beschikbaar voor projecten en initiatieven vanuit het dorp. Omdat dit een maatschappelijke financiële bijdrage betreft, ziet Dorpsbelang graag dat de dorpsbewoners mee mogen beslissen over de besteding van dit geld. Dorpsbelang is bezig met de vorming van een commissie, bestaand uit mensen van verschillende leeftijden. Vanuit Dorpsbelang zal een bestuurslid zitting nemen.

Inmiddels heeft één dorpsbewoner zich al aangemeld. Lijkt het u/je ook leuk om zitting te nemen, stuur een mail naar: dorpsbelang@ruttennop.nl.

Sint Maarten
11 november is de dag…. Ook dit jaar gaat Sint Maarten gewoon door. De veiligheidsregio heeft een aantal spelregels opgesteld:
- Het is niet toegestaan om samen te komen in de publieke ruimte of in een besloten plaats met een groep van meer dan 4 personen, zowel binnen als buiten. Kinderen tot en met 12 jaar tellen hierbij niet mee.
- Ouders die met hun kinderen meelopen moeten onderling 1,5 meter afstand houden, als ze niet tot hetzelfde gezin behoren.
- Ouders en de bewoners bij wie gezongen wordt, moeten ook 1,5 meter afstand van elkaar houden.
- De 1,5 meter afstand geldt ook voor kinderen van 13 jaar en ouder ten opzichte van volwassenen (meelopende ouders die niet tot hun gezin behoren en bewoners die traktaties uitdelen).
- Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar en volwassenen.
- Het advies is om alleen voorverpakt snoep, fruit of snoepgroenten aan de kinderen te geven.
Mogelijk zijn er mensen die Sint Maarten dit jaar liever overslaan. Daarom is het idee opgevat, dat huishoudens die wel meedoen een brandend kaarsje of lichtje in de vensterbank of bij de voordeur zetten. Zo kunnen de kinderen makkelijk zien waar ze kunnen aanbellen en natuurlijk ziet dit er ook extra gezelligheid uit in het donker.

Melding Openbare Ruimte (MOR)
Heeft u last van een losliggende stoeptegel, woekerend onkruid, slechte begaanbare fiets- of wandelpaden, dan kunt u zelf via de website van de gemeente een zogenaamde MOR-melding doen.

De gemeente zal dan contact met u opnemen. www.noordoostpolder.nl/melden-aan-de-gemeente

Werkgroep Wonen 2.0
Meerweg:  Bouwbedrijf Kuin heeft makelaar Woonaccent uit Emmeloord in arm genomen voor de verkoop van de woningen aan de Meerweg. De verkoopborden staan er inmiddels al of worden spoedig geplaatst. Heb je interesse of wil je graag meer weten over de mogelijkheden aan de Meerweg, neem contact op met Woonaccent  emmeloord@woonaccent.nl of bel met 0527 62 06 02.

De Stiepe: enkele weken geleden stond er een mooi artikel in de Noordoostpolder incl. een afbeelding van het toekomstige appartementen complex. Bouwbedrijf Roos heeft inmiddels het contract getekend met de gemeente Noordoostpolder voor de aankoop van De Stiepe locatie. Bouwbedrijf Roos zal naar alle waarschijnlijkheid in 2021 starten met de bouw van dit complex.

Ben je nieuwsgierig naar het ontwerp kijk dan hier
Geïnteresseerd in een appartement, meld je aan bij dorpsbelang@ruttennop.nl .

Buitenom 1 en 87: Nadat de huidige schoolgebouwen in 2021 gesloopt worden, komen er op deze locatie diverse kavels beschikbaar om daar je vrijstaande woning of een 2 onder 1 kap woning te realiseren. Wil je hier meer over weten neem dan contact opnemen met mijnbouwkavel@noordoostpolder.nl .

Omroep Flevoland
Jarenlang had elk dorp haar eigen ‘radioreporter’. Maandelijks mocht deze reporter de luisteraars bijpraten over het wel en wee in het dorp. Omroep Flevoland heeft ervoor gekozen een anderen invulling te geven aan de correspondenten vanuit het dorp. Dorpsbewoners kunnen een ludieke actie of opmerkelijke gebeurtenis doorgeven aan de omroep.

Afvalkalender dorp
GFT: 19 nov., 3 dec. en 17 dec.
Plastic: 12 nov. en 10 dec
Rest: 26 nov.
Papier: 17 nov. en 15 dec

 
Agenda

Sponsoren

 Nieuws uit Flevoland
 U herkent ons aan
Copyright © 2020 Rutten | Gerealiseerd door: Acf Bentveld | Privacy verklaring