Nieuws van Vereniging Dorpsbelang november

maandag 28 oktober 2019 17:08 Nieuws van Dorpsbelang - november 2019

Kruising Lemsterweg/Ruttenseweg

Inmiddels zijn er stopborden en stopstrepen geplaatst aan de Ruttenseweg op de kruising met de Lemsterweg. Hopelijk gebeuren er hierdoor minder ongelukken op deze gevaarlijke kruising. Neem aub wel de moeite om te stoppen alvorens over te steken of de Lemsterweg op te draaien!

Ledenbestand

De afgelopen maanden hebben we ons ledenbestand tegen het licht gehouden. Hieruit bleek dat veel adressen geen lid/donateur zijn van Vereniging Dorpsbelang en/of de speeltuin. Inmiddels hebben deze adressen een flyer in de brievenbus gekregen met daarbij een inschrijfformulier(en). Bent u vergeten deze formulieren in te leveren? Dat kan nog. Lever ze zo spoedig mogelijk in bij onze penningmeester Jos Overgoor, De Gardeniers 1. Alvast hartelijk dank! Wilt u geen lid worden, stuur dan een mail naar dorpsbelang@ruttennop.nl.

Vergunningen 2020

Verenigingen die in 2020 iets gaan organiseren waarvoor een gemeentelijke vergunning nodig is, kunnen deze aanvraag (volledig ingevuld) sturen naar Lydia Jensma via lh_felix@hotmail.com of afleveren op Veneweg 4. Alle aanvragen kunnen dan gezamenlijk ingediend worden, wat geld bespaart! De link voor de aanvraag van vergunningen staat op onze dorpssite www.ruttennop.nl onder het kopje dorpsbelang; vergunning aanvragen.

Uiterste inleverdatum is zondag 15 december a.s.

Thomasvaer en Pieternel

Heeft u nog leuke anekdotes over onze dorpsbewoners? Laat het Thomasvaer en Pieternel weten. Zij gaan ook mee in de tijd en hebben nu ook een mobielnummer: 06 – 44 79 11 60. U kunt dan bij een voorval gelijk appen of een foto/filmpje sturen. Gelieve niet te bellen, want er wordt toch niet opgenomen . Mailen kan natuurlijk ook: tenprutten@hotmail.com

Contactpersonen buurtverenigingen

Ten behoeve van de feestcommissie ontvangen wij graag de contactpersonen van de diverse buurtverenigingen in ons dorp. Ben jij dit jaar of voor 2020 contactpersoon, stuur een mailtje naar dorpsbelang@ruttennop.nl geef daarbij wel even aan voor welke buurt/straat/weg.

Afvalkalender

GFT: 21 november, 5 & 19 december
Plastic: 14 november, 12 december
Papier: 19 november, 17 december
Rest: 28 november
Agenda

Laatste nieuws

Sponsoren

 Nieuws uit Flevoland
 U herkent ons aan
Copyright © 2020 Rutten | Gerealiseerd door: Acf Bentveld | Privacy verklaring