Nieuws van Vereniging Dorpsbelang september

maandag 7 september 2020 07:40 Nieuws van Vereniging Dorpsbelang september

Jaarvergadering Vereniging Dorpsbelang
Op woensdag 16 september 2020 houdt VDB haar jaarvergadering in de Stiepe, aanvang 20.00 uur.

De uitnodiging heeft u ontvangen in de brievenbus. LET OP! 1 persoon per huishouden is dit jaar maar welkom, waarbij we 60 stoelen beschikbaar hebben.

De Stiepe
Per 17 augustus is ‘De Stiepe’ weer open voor het verenigingsleven. In augustus nog maar mondjesmaat, maar in september toch weer volledig. Tot de opening van MFA ‘Het Klavier’ zal ook de Fanfare FBCR op vrijdagavond gebruik maken van de grote zaal in ‘De Stiepe‘.

Voor het verenigingsleven is de keuze gemaakt voor zelfvoorziening. Menig vereniging heeft bij Mirjam wel eens een bardienst gedraaid, dus dat leek ons voor nu ook een goede oplossing. Elke vereniging draait haar eigen bardienst, rekent af en maakt schoon. In verband met de Corona-maatregelen zijn alle aanwezigen verplicht hun naam en telefoonnummer te noteren. Dit voor een eventueel traceerbaarheidsonderzoek van de GGD. Op de bar ligt een groot rood schrift, hier kan alles in genoteerd worden. Voor de consumpties gebruiken we een kaartenbak, zodat niemand de zorg heeft over contant geld.  Een persoon of vereniging maakt een kaartje aan en één keer per maand wordt een betaalverzoek verstuurd. De verenigingen kunnen hier zelf hun aanvulling geven. In het najaar zal de kaartenbak plaats maken voor het betaalsysteem uit de sportkantine.

Aangezien het een proeftuin is zullen we heus wel wat hobbels tegenkomen, maar als we de ervaringen goed met elkaar blijven delen dan loopt het straks in het MFA ‘Het Klavier’ al snel op rolletjes. 
 
Werkgroep Wonen 2.0
Tijdens de zomervakantie heeft WG Wonen 2.0 diverse overleggen gehad, waarbij wij ons als werkgroep nogmaals aan jullie presenteren.

In 2018 is de werkgroep wonen, actief onder Vereniging Dorpsbelang, nieuw leven in geblazen en zijn wij destijds als WG Wonen 2.0 gestart met het pilotproject ‘Je leven lang wonen in je dorp’. Tevens is er in die periode gestart vanuit VDB met gesprekken met o.a. gemeente en Mercatus over de inbreidinglocaties in ons dorp. Kortom; als werkgroep zijn wij inmiddels al weer enkele jaren actief waarbij de werkgroep het laatste jaar verder is uitgebreid. Op dit moment hebben Irma Klomp, Marianne Blom, Anja Nijenhuis, Willem Gorter, Sjoerd Blom, Oane Tjalma en Arianne de Groene Wondergem zitting in deze werkgroep.

En dan nu de maandelijkse update over de woonontwikkelingen.
Meerweg: Zoals in de editie van juli vermeld is het ontwerp van de blokwoningen aan de Meerweg definitief. Inmiddels hebben de geïnteresseerden, die zich bij Dorpsbelang aangemeld hebben, de eerste informatie vanuit WGW2.0 ontvangen. Mocht jij nu ook interesse hebben voor één van deze blokwoningen (in totaal 11 woningen) mail dan naar dorpsbelang@ruttennop.nl en ontvang ook deze informatie.

Tijdens de algemene leden vergadering op 16 september en aansluitend in de Rep en Roer van oktober zullen wij jullie meer vertellen over de start van de verkoop van deze blokwoningen.

Locatie De Stiepe:  Zoals jullie in de vorige edities hebben kunnen lezen is er in de afgelopen maanden ook voor deze locatie veel gebeurd. Inmiddels heeft een afvaardiging van WGW2.0  twee gesprekken gehad met gemeente en de ontwikkelaar, waarbij er gesproken is over de wensen en mogelijkheden, in en om, het te ontwikkelen appartementen complex. Wij kunnen jullie bekend maken dat ook nu Bouwbedrijf Roos de geselecteerde partij is die in Rutten op deze locatie een appartementen complex met ca. 17 appartementen zal gaan ontwikkelen. Waarbij Mercatus nog altijd voornemens is om 6 appartementen af te nemen en deze aan haar huurwoningen voorraad toe te voegen.

Bouwbedrijf Roos is ook de bouwer van MFA ‘Het Klavier’, dus voor ons in Rutten geen onbekende.

Mocht jij nu interesse hebben in een koopappartement meld je dan aan via dorpsbelang@ruttennop.nl.  En zodra er concrete informatie over m2, prijzen etc. bekend is, ontvang je hierover per mail persoonlijk informatie.

Interesse in een huurappartement? Schrijf je dan snel in bij Mercatus.

Buitenom 1 en 87: Misschien ten overvloede, op deze locaties worden in 2021 bouwkavels uitgegeven door de gemeente. Het betreft hier kavels voor vrijstaande en twee onder één kap woningen. Wil je je aanmelden of zou je meer informatie willen, neem dan contact op met de gemeente. Dit kan o.a. via onze website www.ruttennop.nl, ga naar menu ‘nieuwbouw’ en daar vind je de link van de website van de gemeente Noordoostpolder. Ook hier roepen wij jullie op om je tijdig aan te melden. Want de sloop van deze schoolgebouwen zal in het begin van 2021 plaats vinden, waarna het terrein bouwrijp gemaakt wordt.

Kortom: veel ontwikkelingen, ook op gebied van wonen in ons prachtige Rutten.

Oproep van gemeente Noordoostpolder
Voor nieuwe straatnamen binnen de gemeente Noordoostpolder is de gemeente op zoek naar vrouwen die voor onze gemeente en de opbouw van de NOP veel betekend hebben. Er zijn veel namen van mannen beschikbaar, maar van de vrouwen die de polder mee opgebouwd hebben is het wat lastiger. Daarom een oproep van gemeente Noordoostpolder om namen van deze vrouwen door te geven.

Er zijn wel regels aan gebonden:
-      De persoon in kwestie moet overleden zijn
-      En van onbesproken gedrag
Heeft u een suggestie, mail de naam/namen met een korte beschrijving van deze persoon naar dorpsbelang@ruttennop.nl. Dorpsbelang verzamelt de namen en geeft het door aan de gemeente.

Thomasvaer en Pieternel
Nog een leuke anekdotes over een dorpsbewoner gehoord of gezien?? Mail je verhaal naar Thomasvaer en Pieternel: tenprutten@hotmail.com. Filmpje of foto van het voorval gemaakt? App het door naar 06 – 44 35 79 65 (let op dit is een nieuw nummer!)

Afvalkalender
GFT:      18 en 24 sept, 2, 8, 16 en 22 okt.
Plastic:  17 sept en 15 okt.
Rest:     1 okt.
Papier: 22 sept en 20 okt.
Agenda

Laatste nieuws

Sponsoren

 Nieuws uit Flevoland
 U herkent ons aan
Copyright © 2020 Rutten | Gerealiseerd door: Acf Bentveld | Privacy verklaring