Nieuws van Vereniging Dorpsbelang

maandag 29 oktober 2018 10:31 Nieuws van Vereniging Dorpsbelang

Vergunningen 2019
Verenigingen die in 2019 iets gaan organiseren waarvoor een gemeentelijke vergunning nodig is, kunnen die aanvraag (volledig ingevuld) sturen naar onze secretaris Lydia Jensma via lh_felix@hotmail.com of afleveren op Veneweg 4. Alle aanvragen kunnen dan gezamenlijk ingediend worden, wat geld bespaart! De link voor de aanvraag van vergunningen staat op hier . Uiterste inleverdatum is zondag 16 december. Verenigingen dienen zelf de plattegronden van de routes te verzorgen, zonder plattegronden worden de aanvragen niet goedgekeurd door de gemeente.

Meerweg
Eind oktober hebben wij als Vereniging Dorpsbelang een intentieovereenkomst getekend met Mercatus en OVT Ontwikkeling. Mercatus heeft zich na diverse gesprekken met dorpsbelang bereid gevonden om de grond van de braakliggende percelen 11-17 en 31-39 te verkopen aan projectontwikkelaar OVT Ontwikkeling uit Emmeloord. OVT zal ons in December, in de Stiepe, het voorlopige ontwerp presenteren voor 10 koopwoningen, ook zullen zij ons die avond een prijsindicatie geven voor de verschillende woningen. Inmiddels hebben zich bij dorpsbelang diverse Ruttenaren gemeld, deze namen zijn inmiddels doorgegeven aan OVT, want wie het eerst komt, het eerst maalt.

Kortom; ben je geïnteresseerd en wil je straks niet achter het net vissen, meld je aan bij dorpsbelang@ruttennop.nl. Ook voor vragen over de ontwikkelingen aan de Meerweg kun je mailen naar bovenstaand emailadres.

Zodra de datum voor de presentatie van OVT definitief is zullen wij via Facebook, dorpsmail en indien mogelijk ook de Rep&Roer je informeren.

Thomasvaer en Pieternel
Alle leuke, gekke, domme nieuwtjes, verhalen en wetenswaardigheden over onze dorpsgenoten kunnen weer worden gemaild naar tenprutten@hotmail.com, zodat Thomasvaer en Pieternel ze kunnen gebruiken voor de Nieuwjaarsreceptie op 2 januari.

Martijn op de radio
Martijn Aarnink is namens Dorpsbelang in gesprek met Omroep Flevoland op 26 november om 11.40 uur.

Afvalkalender
Rest: 29 november
GFT: 22 november en 6 december
Plastic: 15 november en 13 december
Papier: 20 november
Agenda

Sponsoren

 Nieuws uit de polder
 U herkent ons aan
Copyright © 2019 Rutten | Gerealiseerd door: Acf Bentveld | Privacy verklaring