“Proeftuin De Stiepe, start eerst met het verenigingsleven”

maandag 27 juli 2020 08:30 “Proeftuin De Stiepe, start eerst met het verenigingsleven”

Zoals u inmiddels heeft kunnen lezen in de R&R heeft Vereniging Dorpsbelang Rutten (VDB Rutten) de organisatie, en dus (financiële) verantwoordelijkheid, voor het open houden van De Stiepe tot aan opening van Het Klavier op zich genomen.

Vanaf 17 augustus zal De Stiepe haar deuren weer openen, waarbij wij ons in de startfase eerst zullen richten op het continueren van het verenigingsleven en de hieraan gekoppelde vrijwilligerspool die dit alles mogelijk maakt.

Verderop in het jaar verwacht VDB Rutten de mogelijkheid te kunnen bieden voor particuliere feestjes. Het hebben van particuliere feestjes is op termijn zeker wenselijk, ook deze feestje zijn een onderdeel van ‘de proeftuin’.

Wel willen wij jullie laten weten dat er in augustus één particulier feest in De Stiepe plaats zal vinden, dit feest is eerder dit jaar bij Mirjam Straat al geboekt. Deze uitzondering wordt gemaakt nadat VDB Rutten in een persoonlijk gesprek met de aanvrager de huidige corona richtlijnen en handhaving hierop heeft doorgesproken, aansluitend is er de afweging gemaakt dat gezien de doelgroep (veelal ouderen) de richtlijnen goed te hanteren zijn. Tevens biedt het VDB Rutten de mogelijkheid om hier de coronaopstelling te testen voor mogelijke andere feestjes later in het jaar.

Kortom; zodra het verenigingsleven en de vrijwilligerspool naar wens en wetgeving goed draaien, is er ruimte voor particuliere feestjes. VDB Rutten en Stichtingsbestuur MFA Rutten zullen u hier hopelijk spoedig over kunnen informeren.  

We hopen op uw begrip.
Mochten er vragen zijn, wees zo vrij om te mailen naar:  de.stiepe@gmail.com

P.S. De vrijwilligerspool is zeker nog niet gevuld, dus meld je a.u.b. aan.

Met vriendelijke groet,
Vereniging Dorpsbelang Rutten en Stichting MFA Rutten
Agenda

Sponsoren

 Nieuws uit Flevoland
 U herkent ons aan
Copyright © 2020 Rutten | Gerealiseerd door: Acf Bentveld | Privacy verklaring