Vergoeding zitting stembureau

vrijdag 26 juni 2020 13:34 Beste verenigingen,

Volgend jaar zijn er weer verkiezingen. Gewoonlijk ontving u voor die tijd een mail van Bureau Verkiezingen, met de vraag of uw verenigingsleden zitting wilden nemen op het stembureau. Hiervoor ontving uw vereniging dan een vergoeding. Helaas is dit niet meer mogelijk. In deze mail leg ik u dit uit.

Iemand die zitting neemt ontvangt zelf het bedrag

De Belastingdienst heeft aangegeven dat de constructie via de verenigingen niet is toegestaan. Daarom verandert vanaf de volgende verkiezing de manier van uitbetalen. We maken de vergoeding voor stembureauleden over naar het rekeningnummer van het stembureaulid zelf. Het staat u natuurlijk vrij om hier zelf wel afspraken over te maken met verenigingsleden. Volgend jaar willen we deels de ervaren stembureauleden vragen weer zitting te nemen. Daarnaast werven we een nieuwe groep stembureauleden.

Heeft u vragen?

Of wilt u meer weten? Dan kunt u contact opnemen met Bureau Verkiezingen via telefoonnummer 0527-63 39 11. Mailen kan ook naar bureauverkiezingen@noordoostpolder.nl.
Agenda

Sponsoren

 Nieuws uit Flevoland
 U herkent ons aan
Copyright © 2020 Rutten | Gerealiseerd door: Acf Bentveld | Privacy verklaring