Oude mededelingen Windmolenpark

Windpark Noordoostpolder

 
Windpark Noordoostpolder is het grootste windpark in Nederland dat bestaat uit 86 molens in het

water en op het land, langs de dijken van het IJsselmeer. Drie projectpartners ontwikkelen, bouwen en exploiteren een deel van de molens: NOP Agrowind, Westermeerwind en RWE/Essent. De stand van zaken van de projectpartners leest u hier. Voor informatie over het gehele Windpark Noordoostpolder verwijzen we u naar: www.windparknoordoostpolder.nl

 
Voortgang NOP Agrowind

 

De afgelopen weken is de generator van turbine 13 (de meest zuidelijke turbine aan de Noordermeerdijk) vervangen, omdat deze een andere output gaf, dan de generatoren in de andere turbines. Afgelopen week zijn de wieken opnieuw gemonteerd. De grote blauwe kraan wordt nu afgebroken en verplaatst naar de Westermeerdijk om de laatste vier turbines daar af te bouwen. Hier liggen inmiddels de benodigde onderdelen (gondelhuis, generator en spinner met wieken) gereed voor twee van de vier turbines.

 

Komende week wordt op toegangsweg 1 en 3 naar de Noordermeerdijk gestart met voorbereidingen voor het aanbrengen van asfalt. Deze werkzaamheden zullen alles bij elkaar ongeveer 3 weken in beslag nemen.

Voor meer informatie: www.nopagrowind.nl

© NOP Agrowind                                                                          

 

Funderingswerk Windpark Westermeerwind voltooid

Het funderingswerk van Windpark Westermeerwind is afgerond. De installatie van de 48 funderings-palen in de bodem van het IJsselmeer is zeer voorspoedig verlopen. De elektriciteitskabels tussen de inmiddels voltooide funderingen in het water en het transformatorstation zelf zijn aangelegd. Op dit moment worden de 6 buizen, waardoor de elektriciteitskabels lopen, volgepompt met grout (een mengsel van cement en water). Hierna wordt de binnenzijde van de dijk weer netjes in originele staat teruggebracht. De kabels tussen de funderingen zelf worden nu aangelegd. De aanleg van de in totaal 44 kilometer aan kabels wordt in juli afgerond.

 

 

Vanaf half augustus worden de torensecties, de gondels en rotoren geïnstalleerd. De verwachting is dat de eerste elektriciteit in september aan land komt. Vanaf dat moment vindt het testen en de ingebruikname van de turbines plaats. Het gehele park is naar verwachting in februari 2016 gereed.

Voor meer informatie: www.westermeerwind.nl

© Westermeerwind

 

===============================================================================================


Vervangen generator windmolen 13

De generator van windmolen 13 aan de Noordermeerdijk wordt op korte termijn vervangen. Reden hiervoor is dat de huidige generator een andere output geeft, dan de generatoren in de andere windmolens.

Inmiddels zijn in de molen de werkzaamheden gestart om de huidige generator los te koppelen. Vervolgens zullen de wieken en de rotor worden gedemonteerd, waarna de generator kan worden vervangen. De grote blauwe kraan (CC9800) is deze week opgebouwd bij windmolen 13. Komende week wordt een tweede kraan (CC2800) aangevoerd om bij de werkzaamheden te assisteren.

Het demonteren, vervangen van de generator en opnieuw monteren van de rotor en de wieken neemt vervolgens in totaal ongeveer 3 weken in beslag.

===============================================================================================
Eerste windmolen produceert stroom

 

Windmolen 12 aan de Noordermeerdijk (de tweede ten noorden van de Rotterdamse Hoek) produceert vanaf maandag18 augustus stroom. De drie oudste aandeelhouders stelden de windmolen in werking door het indrukken van  van een symbolische rode knop. Vrijwel direct daarna startte de windmolen met draaien en produceerde vanwege de gunstige windomstandigheden meteen op vol vermogen van 7,5 MW. Veel van de initiatiefnemers beleefden met hun gezinnen deze mijlpaal in het bouwproces van het windpark ter plaatse mee.

 

De eerstkomende twee maanden vinden nog veel testen en bijstellingen plaats, waardoor de windmolen regelmatig zal worden stilgezet.

 

Op 1 april van dit jaar is het eerste torendeel voor windmolen 12 geplaatst. Na een bouwperiode van 4,5 maand is de eerste windmolen in bedrijf. De tweede molen zal naar verwachting begin september ook elektriciteit gaan produceren.
================================================================================================15 juli 2014

 

Woensdagochtend 16 juli om 9.00 uur wordt het eerste rotorblad omhoog gehesen van windmolen 12 aan de Noordermeerdijk (2e ten noorden van de Rotterdamse Hoek). Om 14.00 uur staat het tweede blad gepland.

 

Zoals eerder aangegeven, is het mogelijk om de werkzaamheden vanaf de dijk te bekijken. Via de weg aan de buitenkant van de dijk (bereikbaar via het Zuidermeerpad of het Noordermeerpad) kunt u te voet of per fiets (beste optie) tot 150 meter vanaf de betreffende windmolen komen.

==============================================================================================
Start opbouw ’s werelds grootste kraan aan Noordermeerdijk

 

Vanochtend vroeg zijn de belangrijkste onderdelen van de Terex-Demag CC 9800, ’s werelds grootste kraan, op de bouwplaats van het windpark aangeleverd. De rupsbanden en grote delen van het onderstel van deze kraan werden met speciaal transport in een konvooi van 10 vrachtwagens aangevoerd. De komende tijd worden ook de overige onderdelen van deze kraan op de bouwplaats gebracht.

 

Met de aanvoer van deze onderdelen kan de opbouw van de kraan worden gestart, Deze kraan zal over een tijdje de gondel en de rotorbladen op de torens aan de Noordermeerdijk plaatsen. Inmiddels zijn twee torens volledig op hoogte, en zijn drie torens halverwege, waarvan 1 aan de Westermeerdijk ten zuiden van het Zuidermeerpad.

 

Voor nadere informatie: Janneke Wijnia-Lemstra

T: 0527 248140 / 06 57346265

 

E: jannekewijnia@nopagrowind.nl


12 mei 2014

Transformatoren onderstation windpark NOP Agrowind via haven Urk

 

Maandag 12 mei arriveren 2 transformatoren vanuit Regensburg (Duitsland) in de haven van Urk. Mammoet vervoert deze onderdelen voor het transformatorstation van het windpark van NOP Agrowind met speciaal transport naar de Westermeerdijk bij Espel.

 

De transformatoren zullen de stroom van de 26 windmolens van NOP Agrowind langs de Wester- en Noordermeerdijk transformeren van 33kV naar 110kV, waarna de stroom naar het naastliggende schakelstation van TenneT wordt getransporteerd voor de levering op het nationale elektriciteitsnet.

 

Het schip met de transformatoren zal maandagmorgen vroeg aanmeren in de haven van Urk, tegelijkertijd met 2 mobiele kranen die ter plaatse zullen worden opgebouwd. Indien de weersomstandigheden het toelaten wordt in de loop van de ochtend gestart met lossen. De eerste transformator wordt op een zogenaamd “multi-wheel vehicle”  tegen de middag richting Espel vervoerd. Aan het eind van de middag wordt de tweede transformator alvast geladen, om dinsdagmorgen naar het transformatorstation in Espel vervoerd te kunnen worden.

 

De transformatoren worden geleverd door Starkstrom-Gerätebau GmbH (SGB) uit Regensburg. Ze hebben een flinke omvang van circa 8,5 x 2,6 x 4,1 m (lxbxh) en wegen 114 ton per stuk. De lengte van een transport bedraagt circa 30 meter.

 

De route vanuit de haven van Urk gaat via de Klifweg - Singel – Staartweg – Vormtweg – Westermeerweg, zoals in de kaartjes hieronder weergegeven.

   

NOP Agrowind bouwt 26 windmolens op het land langs de Noordermeerdijk en de Westermeerdijk in de Noordoostpolder. Deze molens maken onderdeel uit van Windpark Noordoostpolder, dat bestaat uit 86 windmolens op het land en in het water. De agrarische initiatiefnemers van het windpark op het land langs de Noordermeerdijk en Westermeerdijk hebben zich verenigd in NOP Agrowind. Zie voor meer informatie www.nopagrowind.nl


================================================================================================
22 februari 2014Transporten betonnen torendelen naar Windpark NOP Agrowind

De bouw van windpark NOP Agrowind - het binnendijkse deel van Windpark Noordoostpolder - is in volle gang. Een groot deel van de infrastructurele werkzaamheden, zoals bouwwegen, kraanopstelplaatsen en funderingen, is afgerond.

Momenteel rijden met name betonmixers al richting de Noordermeerdijk en vanaf half maart zullen zij ook de Westermeerdijk aandoen.

Vanaf maandag 24 februari gaan vrachtwagens met betonnen torendelen rijden. De torendelen worden aangevoerd via de aanlegkade bij de Zwartemeerdijk en vanaf daar worden ze over de weg verder vervoerd naar het windpark in aanbouw langs de Noordermeerdijk en de Westermeerdijk. De vrachtwagens volgen een verplichte rijroute van de aanlegkade: via de Zwartemeerweg – Oude Kamperweg – N50/A6 (afslag Bant) – Noorderringweg, richting Creil – Creilerpad – Noordermeerdijk/Westermeerdijk.

Het transport wordt  uitgevoerd door Van Wieren Specials BV uit Emmeloord, en zal tot circa september 2015 in beslag nemen. De vrachtwagens gaan overdag rijden tussen 6.00‑18.00 uur, met maximaal 20 transporten per dag. Daarnaast worden 3x per week 4 transporten uitgevoerd tussen 5.00-6.00 uur ‘s morgens.

NOP Agrowind bouwt 26 windmolens op het land langs de Noordermeerdijk en de Westermeerdijk in de Noordoostpolder. Deze molens maken onderdeel uit van Windpark Noordoostpolder, dat bestaat uit 86 windmolens op het land en in het water. Zie voor meer informatie www.nopagrowind.nl

_________________________________________

Nadere informatie:

NOP Agrowind - Janneke Wijnia-Lemstra

T: 06 57346265

E:  jannekewijnia@nopagrowind.nl


==============================================================================================
22 januari 2014Omvangrijke overeenkomst tussen NOP Agrowind en Eneco 26 van de 86 windmolens van Windpark Noordoostpolder gaan draaien voor klanten Eneco

Espel / Rotterdam, 22 januari 2014 - Energiebedrijf Eneco breidt haar duurzame portfolio aanzienlijk uit met het contracteren van de windstroom, die vanaf september 2014 wordt geproduceerd door het nieuwe windpark van NOP Agrowind. Het vermogen van het nieuwe park bedraagt 195 MegaWatt. De jaarlijkse opgewekte elektriciteit is voldoende om 180.000 huishoudens van groene stroom te voorzien. Het park maakt onderdeel uit van het Windpark Noordoostpolder. Dat gaat in totaal bestaan uit 86 windmolens en wordt het grootste windpark in Nederland.


NOP Agrowind is een initiatief van agrariërs aan de Westermeerdijk en Noordermeerdijk in de Noordoostpolder. Zij investeren gezamenlijk in de bouw van 26 Enercon E126 windmolens op hun land. De molens hebben een masthoogte van 135 meter, een rotordiameter van 127 meter en hebben per stuk een geïnstalleerd vermogen van 7,5 Megawatt. De ontwikkeling van het windpark van NOP Agrowind begon in 1994. In het voorjaar van 2013 is de bouw van start gegaan met de aanleg van de benodigde infrastructuur. Voor een groot aantal windmolens zijn de heipalen reeds geslagen. De eerste molen zal volgens planning vanaf september 2014 stroom produceren.

Green enabler
Met het tekenen van de overeenkomst met NOP Agrowind is het grootste stroomafnamecontract –ook wel Power Purchase Agreement (PPA) genoemd- met een windpark uit de geschiedenis van Eneco een feit. Het houdt in dat Eneco als ‘green enabler’ over een periode van 15 jaar alle elektriciteit gaat afnemen van het nieuwe windpark. NOP Agrowind is bij de onderhandelingen over het stroomafnamecontract bijgestaan door The Green Utility Company. 

Met de overeenkomst neemt het gecontracteerd windvermogen van Eneco toe met meer dan 12 procent. Ruim 500 MegaWatt van Eneco’s gecontracteerde vermogen bestaat uit windvermogen dat in bezit is van Eneco, de rest bestaat uit stroomafnamecontracten.


===================================================================================================

14 januari 2014Start funderingswerkzaamheden Noordermeerdijk

De bouwwerkzaamheden gaan een volgende fase in. Op dinsdag 14 januari start Oehm (onderaannemer van Enercon) met het bouwen van de funderingen voor de windmolens. De betonvlechters gaan aan het werk en er wordt beton gestort. De eerste fundering wordt gestort bij locatie NMD13, en van daaruit wordt in noordelijke richting verder gewerkt. De materialen voor deze werkzaamheden worden aangevoerd door betonmixers en transporten met wapeningsstaal.
In maart starten ook aan de Westermeerdijk de funderingswerkzaamheden. Het bouwen van de funderingen zal ongeveer een jaar in beslag nemen. 

De rijrichting van de transporten naar de Noordermeerdijk is als volgt:
De betonmixers en de vrachtwagens die het wapeningsstaal vervoeren rijden vol via de Noorderringweg en het Creilerpad naar de Noordermeerweg en na het lossen leeg terug via de Noordermeerweg en de Lemsterweg. De transporten worden uitgevoerd door onderaannemers van Enercon. Dagelijks zullen twee vrachtwagens wapeningsstaal aanleveren. Daarnaast vinden gemiddeld 2 dagen per week betontransporten plaats, met ongeveer 75 vrachtwagens per dag.

 

Evenals voorheen bij de zandtransporten, hebben ook deze transporten een Enercon-bordje achter de voorruit. De vrachtwagenchauffeurs krijgen vooraf duidelijke instructies over de verplichte rijrichting.

Bij vragen, opmerkingen en/of klachten over het bouwverkeer kunt u contact opnemen met Enercon of met NOP Agrowind:

- Enercon – Kees Lieuwes, 06 - 5107 9031

 

- NOP Agrowind – André Andringa, 0527 – 248140

 

===========================================================================================================================

14 augustus 2013

 

Eerste heipaal geslagen voor windmolens Noordermeerdijk

Vanmiddag is de eerste paal geslagen voor de eerste windmolen van NOP Agrowind op het land aan de Noordermeerdijk.

De wethouders Andries Poppe en Willy Schutte van gemeente Noordoostpolder gaven het startsein aan de machinist van de heimachine. De paal met een lengte van 25 meter werd zonder problemen de grond in geslagen. De werkzaamheden werden gemonitord door diverse deskundigen.

NOP Agrowind bouwt 26 windmolens op het land langs de Noordermeerdijk en de Westermeerdijk in de Noordoostpolder. Deze molens maken onderdeel uit van Windpark Noordoostpolder, dat bestaat uit 86 windmolens op het land en in het water. Zie voor meer informatie www.nopagrowind.nl
===========================================================================================================================

Persbericht

10 augustus 2013

 

Start heiwerkzaamheden voor windmolens Noordermeerdijk

Op woensdagmiddag 14 augustus starten de heiwerkzaamheden voor de eerste windmolen van NOP Agrowind op het land aan de Noordermeerdijk. De heistelling wordt inmiddels in gereedheid gebracht bij windmolenlocatie 13. Dit is de eerste windmolen ten noorden van de Rotterdamse Hoek. In de loop van volgende week wordt ook gestart met de heiwerkzaamheden bij windmolenlocatie 12.

De heipalen hebben een lengte van 25 tot 30 meter. Voor iedere windmolen worden 66 palen geheid. Per dag zullen tussen de 6 en 8 heipalen per windmolen worden geslagen.

Een kijkje nemen bij de werkzaamheden

De werkzaamheden bekijken is mogelijk vanaf de Noordermeerdijk. De dijk is per fiets/te voet toegankelijk via de publieke toegangswegen richting dijk, te weten het Zuidermeerpad bij de Rotterdamse Hoek en het Noordermeerpad tussen Wrakkenpad en IJzerpad.

Wijziging rijrichting transport

In verband met de aanvoer van heipalen wordt de rijrichting van alle bouwtransport gewijzigd. De transportauto’s rijden vanaf maandag 12 augustus vanaf de A6 afrit bij Bant via de Noorderringweg en Creilerpad naar de Noordermeerweg en rijden leeg via de Gemaalweg en Lemsterweg weer terug naar Bant.

 

NOP Agrowind bouwt 26 windmolens op het land langs de Noordermeerdijk en de Westermeerdijk in de Noordoostpolder. Deze molens maken onderdeel uit van Windpark Noordoostpolder, dat bestaat uit 86 windmolens op het land en in het water. Zie voor meer informatie www.nopagrowind.nl

 
 

Nadere informatie:

NOP Agrowind - Janneke Wijnia-Lemstra

T: 0527 248140 / 06 57346265

E: jannekewijnia@nopagrowind.nl

Agenda

Laatste nieuws

Sponsoren

 Nieuws uit de polder
 U herkent ons aan
Copyright © 2018 Rutten | Gerealiseerd door: Acf Bentveld