reglement veiling

Veilingreglement veiling 30 maart 2019; veilingmeester Gilbert Bastiaanssen.

 • De veilingmeester beslist over de hoogte van alle bedragen;
 • De koper dient minimaal 18 jaar te zijn;
 • De veilingmeester houdt zich het recht voor om kavels te houden, toe voegen of samen te voegen;
 • Indien aangegeven op de factuur dienen de betreffende artikelen, goederen en/of waardebonnen direct na de veiling te worden afgehaald. Of zondag 31 maart tussen 13.00 en 15.00 uur. Om de goederen af te kunnen halen dient u de aankoopfactuur te tonen.
 • DIRECT NA AFLOOP van de veiling dient u uw biednummer in te leveren bij de veilingadministratie en uw aankopen te betalen middels PIN of CONTANT. Ook als u niets heeft gekocht dient u uw biednummer in te leveren.
 • Indien u eerder naar huis wilt of geen kavels meer wilt kopen, kunt u tijdens de veiling al afrekenen bij de veilingadministratie. 
 • Voor al uw aankopen geldt UW AANKOOPBEWIJS ALS WAARDEBON OF AFHAALBEWIJS. Aanbieders worden verzocht na levering de aankoopfactuur te voorzien van hun paraaf bij de betreffende kavel.
 • Diensten en goederen op afroep dienen in DATUM OVERLEG met de aanbieder te worden afgenomen. Let op de eventuele vermeldingen / aanwijzingen op uw aankoopfactuur.
 • Voor diensten als “tuinieren, selecteren, etc.” geldt een straal van 25 km vanaf Rutten waarbinnen de dienst wordt uitgevoerd, tenzij anders aangegeven. Grotere afstanden alleen in onderling overleg.
 • Goederen en diensten dienen afgenomen te worden zoals ze zijn aangeboden. Omzetten in contanten bij de aanbieder is NIET mogelijk.
 • Aanbieder dient zich ten alle tijden te houden aan de aangeboden kavel (let op verzekeringen en duidelijke instructies).
 • De veilingcommissie is uitsluitend aansprakelijk voor de organisatie van deze ludieke veiling.
 • Bij verlies of niet inleveren van uw biednummer worden de kosten hiervan in rekening gebracht.
 • Diensten en goederen op afroep dienen binnen 1 jaar na de veiling, dus uiterlijk 31 maart 2020 verzilverd te worden, tenzij anders vermeldt.
 • Waarin dit reglement niet voorziet, beslist de veilingcommissie.

Agenda

Laatste nieuws

Sponsoren

 Nieuws uit Flevoland
 U herkent ons aan
Copyright © 2020 Rutten | Gerealiseerd door: Acf Bentveld | Privacy verklaring