Voortgang Windpark Noordoostpolder - sept 2016

September 2016

Succesvolle zomermaanden voor Windpark Westermeerwind
Sinds 21 juni is Windpark Westermeerwind volledig operationeel en leveren alle 48 turbines gezamenlijk 144 MW. Dat is vergelijkbaar met het gemiddelde jaarlijkse elektriciteitsverbruik van zo’n 160.000 huishoudens.

Via de mobiele app van Windpark Westermeerwind kun je de actuele en historische productie zien, op de hoogte blijven van het laatste nieuws en antwoorden vinden op veelgestelde vragen. De app is te downloaden voor IOS en Android. De app laat bijvoorbeeld zien dat de productie aan duurzame elektriciteit in juli en augustus boven de prognose zit. Het heeft namelijk in beide maanden harder gewaaid dan verwacht. Zo heeft het windpark in juli ruim 20% meer en in augustus zelfs ruim 60% meer geproduceerd.

Onderhoudswerkzaamheden en keuringen
De beheerorganisatie van het windpark coördineert de jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden en laat de veiligheidsmiddelen (zoals kranen, liften, ladders etc.) ook jaarlijks inspecteren en keuren. De turbines zijn in delen in de eerste helft van dit jaar opgeleverd. Het geplande jaarlijkse onderhoud is momenteel dan ook voor ¾ gereed. Ook worden de veiligheidsinspecties en keuringen de komende weken afgerond. Zo zorgen we ervoor dat het windpark zo optimaal mogelijk blijft produceren.

Voor meer informatie: www.westermeerwind.nl

Download de Westermeerwind App

Krijg inzicht in de stroomproductie en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over Windpark Westermeerwind.

http://www.westermeerwind.nl/app

Veel bedrijvigheid op de sites van NOP Agrowind en RWE
Windturbinefabrikant Enercon is deze zomer gestart met de vervanging van tips van de rotorbladen van de turbines op land, nadat eind 2015 een tip van een rotorblad afbrak. Na een periode van onderzoek, is een nieuwe tip ontworpen en ontwikkeld. Het monteren van de nieuwe tips aan de rotorbladen van alle 26 turbines van NOP Agrowind en 4 van RWE (de andere 8 zijn in aanbouw gelijk voorzien van de nieuwe tips) is een omvangrijke klus. Voor het monteren van een nieuwe tip wordt een deel van het rotorblad gedemonteerd en op een vrachtwagen naar een fabriekshal in Sneek vervoerd, waar de herstelwerkzaamheden worden gedaan. Daarna komt het rotorblad met nieuwe tip weer terug naar de site om opnieuw gemonteerd te worden. Met deze werkzaamheden is er veel bedrijvigheid op de site van het windpark en rijden er af en toe transporten met rotorbladen over de weg. Naar verwachting zullen in de loop van 2017 alle rotorbladen van nieuwe tips zijn voorzien.


© Inge de Laat

Voor meer informatie:
www.nopagrowind.nl
www.rwe.com/web/cms/en/1998350/rwe-innogy/sites/wind-onshore/netherlands/under-construction/zuidwester/

Windpark Noordoostpolder
Met 86 windmolens kan Windpark Noordoostpolder jaarlijks circa 1,4 miljard kWh schone, duurzame elektriciteit opwekken. Genoeg om bijvoorbeeld ruim 400.000 huishoudens van elektriciteit te voorzien. Het windpark is een toonbeeld van duurzame energiewinning in Nederland.

Drie projectpartners ontwikkelen, bouwen en exploiteren een deel van het windpark: NOP Agrowind, Westermeerwind en RWE.

Voor meer informatie over Windpark Noordoostpolder: www.windparknoordoostpolder.nl

Agenda

Laatste nieuws

Sponsoren

 Nieuws uit de polder
 U herkent ons aan
Copyright © 2018 Rutten | Gerealiseerd door: Acf Bentveld