Voortgang Windpark Noordoostpolder, feb 2016

Voortgang Windpark Noordoostpolder
februari 2016

36 Turbines van Windpark Westermeerwind geïnstalleerd
Siemens heeft inmiddels 36 van de 48 windturbines compleet geïnstalleerd. Ook is de eerste groep van acht windturbines overgedragen aan Westermeerwind. Hierdoor profiteren ruim 26.000 huishoudens nu al van groene stroom, afkomstig van het windpark in aanbouw.


© Westermeerwind

De zeer windrijke locatie en de kwaliteit van de gekozen turbines zorgen voor een uitstekend opgewekt vermogen.
Hoofdaannemer Siemens draagt de komende periode groepsgewijs de turbines over aan opdrachtgever Westermeerwind. Samen met het transformatorstation op het vaste land, de fundaties en de kabelaansluitingen, zorgen de in totaal 48 windturbines ervoor dat in het voorjaar van 2016 voor zo’n 160.000 huishoudens windstroom wordt opgewekt.

Voor meer informatie: www.westermeerwind.nl

Bouw windturbines RWE volgens planning
RWE heeft het werk aan de Westermeerdijk hervat. In totaal bouwt RWE hier vier windturbines. Aan de Zuidermeerdijk zijn zes turbines afgebouwd en wordt er gewacht op de bladen van de laatste twee turbines. De bouw verloopt volgens planning.

Afgelopen weken is er onderzoek gedaan naar de bladen van de turbines of ze voldoen aan de voorschriften. Zolang het onderzoek loopt zullen de turbines niet draaien.

Voor meer informatie: www.rwe.com/web/cms/en/1998350/rwe-innogy/sites/wind-onshore/netherlands/under-construction/zuidwester/


Agenda

Laatste nieuws

Sponsoren

 Nieuws uit de polder
 U herkent ons aan
Copyright © 2018 Rutten | Gerealiseerd door: Acf Bentveld