Windmolenpark Update juli 2015

Update juli 2015

Windpark Noordoostpolder is het grootste windpark in Nederland dat bestaat uit 86 molens in het water en op het land, langs de dijken van het IJsselmeer. Drie projectpartners ontwikkelen, bouwen en exploiteren een deel van de molens: NOP Agrowind, Westermeerwind en RWE/Essent. De stand van zaken van de projectpartners leest u hier. Voor informatie over het gehele Windpark Noordoostpolder verwijzen we u naar: www.windparknoordoostpolder.nl

Voortgang NOP Agrowind

De afgelopen weken is de generator van turbine 13 (de meest zuidelijke turbine aan de Noordermeerdijk) vervangen, omdat deze een andere output gaf, dan de generatoren in de andere turbines. Afgelopen week zijn de wieken opnieuw gemonteerd. De grote blauwe kraan wordt nu afgebroken en verplaatst naar de Westermeerdijk om de laatste vier turbines daar af te bouwen. Hier liggen inmiddels de benodigde onderdelen (gondelhuis, generator en spinner met wieken) gereed voor twee van de vier turbines.

Komende week wordt op toegangsweg 1 en 3 naar de Noordermeerdijk gestart met voorbereidingen voor het aanbrengen van asfalt. Deze werkzaamheden zullen alles bij elkaar ongeveer 3 weken in beslag nemen. 
Voor meer informatie: www.nopagrowind.nl


© NOP Agrowind                                                                          

Funderingswerk Windpark Westermeerwind voltooid

Het funderingswerk van Windpark Westermeerwind is afgerond. De installatie van de 48 funderings-palen in de bodem van het IJsselmeer is zeer voorspoedig verlopen. De elektriciteitskabels tussen de inmiddels voltooide funderingen in het water en het transformatorstation zelf zijn aangelegd. Op dit moment worden de 6 buizen, waardoor de elektriciteitskabels lopen, volgepompt met grout (een mengsel van cement en water). Hierna wordt de binnenzijde van de dijk weer netjes in originele staat teruggebracht. De kabels tussen de funderingen zelf worden nu aangelegd. De aanleg van de in totaal 44 kilometer aan kabels wordt in juli afgerond.

Vanaf half augustus worden de torensecties, de gondels en rotoren geïnstalleerd. De verwachting is dat de eerste elektriciteit in september aan land komt. Vanaf dat moment vindt het testen en de ingebruikname van de turbines plaats. Het gehele park is naar verwachting in februari 2016 gereed.

Voor meer informatie: www.westermeerwind.nl


© Westermeerwind

Agenda

Laatste nieuws

Sponsoren





 Nieuws uit de polder
 U herkent ons aan
Copyright © 2018 Rutten | Gerealiseerd door: Acf Bentveld