2 Recht 2 Averecht

24 november 2023

Per abuis staat er een verkeerd rekeningnummer in de Rep en Roer voor het bestellen van kaarten voor de cabaretgroep 2 recht 2 averecht op vrijdag 24 november in het Klavier. Aanvang 20.00 uur.


Het rekeningnummer is:

NL 51 RABO 0158 0394 91 ten name van Vrouwen van Rutten.

 

De kaarten kosten 10 euro voor leden van Vrouwen van Rutten en 12,50 voor niet leden. Inclusief 1 kop koffie of thee.
Je kunt je aanmelden door geld over te maken naar bovenstaand rekeningnummer onder vermelding van "Kaarten 2 Recht 2 Averecht".

Agenda overzicht