Dorpsfeest: Openingsdienst

12 juni 2022

Beste Ruttenaar,


Graag nodigen wij je uit om het dorpsfeest te beginnen met een gezamenlijke bijeenkomst. Deze begint zondag 12 juni om 10:00 uur in het Klavier. Pastor Wiebe Mulder zal hier in voor gaan. Ook de kinderen van de basisscholen zijn hierbij betrokken.


Er wordt een collecte gehouden ten behoeve van de kinderen in Oekraïne. Na afloop is er gelegenheid om bij te praten met koffie, thee e.d., dit wordt u aangeboden door de Feestcommissie Rutten.

 

Graag tot ziens, weet dat je welkom bent !
Oecumenisch Overleg Rutten

Agenda overzicht