Omgevingsvisie, kom jij ook?

28 september 2023

Omgevingsvisie Noordoostpolder: uitnodiging


We werken aan een visie voor 2050
Een toekomst die past bij de Noordoostpolder
De dorpen, wijken en het buitengebied van Noordoostpolder zijn uniek en aantrekkelijk, net als onze manier van samenleven. We zijn zo, dat blijft zo.


Maar tijden veranderen. We moeten ons aanpassen aan soms ingrijpende, veranderende, omstandigheden. Dat biedt kansen. Bijblijven en ontwikkelen is nodig en noodzakelijk. We hebben het er met elkaar over hoe we Noordoostpolder letterlijk en figuurlijk, verder opbouwen en uitbouwen en het goede behouden. Voor een toekomst die bij ons past. Dat doen we niet alleen, maar in samenspraak met inhoudelijke experts, ondernemers en inwoners.
De drie kernopgaven:
- Groei en bloei van dorpen en wijken
- Vitaal Landelijk gebied
- Aantrekkelijke regio


Denk mee. Praat mee. Doe mee.
Kom langs tijdens onze ronde door de gemeente, in Rutten zijn we:
Donderdag 28 september tussen 14.00 - 15.30 uur - op de Plaats
Of vul de vragenlijst in (10 vragen, ca. 5 minuten): 
www.noordoostpolder.nl/vragenlijst 
Meer info is te vinden op de pagina "Gemeentenieuws" in de krant De Noordoostpolder van woensdag 20 september jl.

Agenda overzicht