Laatste nieuws
Het Klavier nieuws maart 2021


De gebruikersovereenkomst tussen sport/dorp en de gemeente is (eindelijk) ondertekend. Dat betekent dat we Het Klavier nu officieel kunnen gebruiken.

8 februari hebben de scholen met stille trom het gebouw in gebruik genomen.
Jammer, vooral voor de ouders, dat het geen feestelijk gebeuren kon zijn.

Maar we gaan er nog steeds van uit dat we ergens in dit jaar een grote feestelijke opening van Het Klavier kunnen organiseren met een heleboel mensen er bij…… al zal dat waarschijnlijk pas na de zomervakantie zijn….

Wat ook wel het vermelden waard is: de ‘nietjes’ voor de fietsen zijn geplaatst. Derk Rozema heeft ze gemaakt en een aantal vrijwilligers hebben ze op hun plek gezet.

Heel fijn dat zo veel vrijwilligers op zo veel verschillende manieren hun steentje bijdragen. Daar mag Rutten best trots op zijn!

6 februari hebben we als werkgroep bij alle bewoners van de Sportweg een bos tulpen gebracht met een kaartje er bij: “Na de bouwoverlast nu een bloemetje van Het Klavier”.

De overlast is trouwens nog niet helemaal voorbij. De Sportweg is 1-richting-weg geworden. Op de hoek Meerweg-Sportweg staat nu een bord ‘verboden in te rijden’. Alle verkeer wordt verzocht via de Venelaan de Sportweg in te rijden en via de Meerweg de Sportweg weer uit te rijden.

Het is even wennen, maar wel een stuk veiliger met alle werkzaamheden die nog komen of al bezig zijn.
En zo wordt het plaatje dat de architect ooit tekende steeds meer werkelijkheid..

Werkgroep Het Klavier
Henriette Verheggen, voorzitter
hverheggen@solcon.nl
tel. 06 24495304

Het Klavier nieuws februari 2021


Het is best frustrerend dat er nu een mooi nieuw gebouw staat, maar dat we er met z’n allen nog steeds niet in mogen.

Nou ja, het wordt natuurlijk wel gebruikt: de kinderopvang en de scholen hebben nu lekker veel ruimte voor de noodopvang.

En verder wordt de komende tijd goed gebruikt om alles in orde te maken voor als de grote dag komt waarop de deuren open staan en iedereen naar binnen mag.
Nadat de overeenkomst voor het gebruik van Het Klavier met de gemeente is getekend zijn we aan de slag gegaan.

Onder leiding van beheerder Saakje heeft een groepje vrijwilligers het dorps- en sportgedeelte helemaal schoongemaakt.

Het keukenmateriaal dat hergebruikt kan worden is van De Stiepe verhuisd naar de nieuwe keuken in Het Klavier. De kelder onder het podium is afgewerkt en de kleedkamers van RKO zijn klaar. De nieuwe meubels zijn gearriveerd en inmiddels netjes op hun plek gezet.
En na vele uren vrijwilligerswerk staat de prachtige bar nu stilletjes en uitnodigend te wachten…..

Heel wat werk verzet dus. Dank daarvoor!

Ook fijn om te kunnen melden is dat Lydia Jensma en Gea Hogeterp de nieuwe vrijwilliger coördinatoren zijn. Succes dames !

Tja, het enige wat we op dit moment in de aanbieding hebben is: geniet van de buitenkant en het buitenterrein dat ook steeds mooier wordt en gluur eventjes door de ramen. Dat mag wel.

Met vragen kunt u altijd terecht bij:
Werkgroep Het Klavier
Henriette Verheggen, voorzitter
hverheggen@solcon.nl
tel. 06 24495304   

Uitvoering sportweg

Het aanbestedingstraject is inmiddels afgerond en aannemersbedrijf A. Faber B.V. gaat het werk maken. In samenwerking met de gemeente dragen zij zorg voor een mooi project waarbij zowel de Sportweg als het parkeerterrein van MFA Het Klavier een nieuwe uitstraling krijgen.

De uitvoering van de werkzaamheden verloopt in drie fases.

Fase 1:
De aanleg van het parkeerterrein van MFA Het Klavier. Deze komt op de plaats  waar nu basisschool Sjaloom is gevestigd. De sloopwerkzaamheden van de school beginnen in januari 2021 en duren t/m februari 2021.

Vervolgens wordt gestart met de aanleg van het parkeerterrein bij MFA Het Klavier. Het streven is het parkeerterrein eind maart 2021 op te leveren.
 
Fase 2:
De reconstructiewerkzaamheden aan de “korte” Sportweg. Deze werkzaamheden beginnen april 2021 en duren ongeveer 4 tot 6 weken. Tijdens deze werkzaamheden is het niet mogelijk om via de Venelaan de Sportweg in te rijden. Dit kan alleen via de Meerweg. 

Het parkeerterrein van MFA Het Klavier is dan klaar, dit kan gebruikt worden als draailus, waardoor er een zo goed mogelijke doorstroming blijft.
 
Fase 3:
De reconstructiewerkzaamheden aan de “lange” Sportweg. Deze werkzaamheden beginnen medio mei 2021 en duren tot eind juni 2021. Tijdens de werkzaamheden is het inrijden van de Sportweg via de Meerweg beperkt. U kunt via de “korte” Sportweg aan de zuidkant inrijden en via de lus op het parkeerterrein wegrijden.

We zijn in overleg met de aannemer om te kijken of we fase 3 opknippen in 2 delen. Op deze manier blijft er een groter deel van de Sportweg bereikbaar. Hierover volgt begin volgend jaar meer informatie.

Tijdelijk parkeerterrein
Omdat vanaf januari 2021 MFA Het Klavier in gebruik wordt genomen, wordt er een tijdelijk parkeerterrein aangelegd op het grasveld bij de speeltuin aan de Sportweg. 

Dit parkeerterrein wordt in week 51 aangelegd.

Omdat er gewacht moet worden met de aanleg van het parkeerterrein (gezien de sloop van de Sjaloom) verwachten wij een verkeersdruk die niet op te vangen is zonder tijdelijk parkeerterrein. 

Twee scholen nemen hun intrek in  MFA Het Klavier. Daarop is de Sportweg helaas (nog) niet ingericht. Om toch een veilige situatie te  creëren voor de  schoolgaande kinderen en de bewoners aan de Sportweg, leggen wij tijdelijk een parkeerterrein aan op het grasveld bij de speeltuin.

Het parkeerterrein wordt aangelegd met behulp van een doek met daarop granulaat. Hierdoor zal de geluidsoverlast beperkt worden en ontstaat er een veilige verkeerssituatie. Bij afronding van de werkzaamheden wordt het grasveld en de omgeving weer in oude staat teruggebracht.
Het Klavier nieuws januari 2021


Dit is de laatste keer dat u het “oude” logo van Het Klavier boven dit stukje ziet staan. We hebben ondertussen een mooi nieuw logo, dat al op de gevel van het gebouw prijkt, maar dat was nu nog niet beschikbaar om af te drukken.

Volgende keer dus het nieuwe logo!

De aanduidingen voor de ruimtes in het dorpsgedeelte zijn gekozen: huiskamer, zaal, podium, kleine bar en cafe.

We danken iedereen die met ons meegedacht heeft en namen inbracht.

De sollicitatieprocedure voor een beheerder heeft niet het gehoopte resultaat opgeleverd.
Maar….. we zijn heel blij te kunnen melden dat Saakje Schuttenbeld deze taak voorlopig op zich wil nemen.

Saakje, we hebben er alle vertrouwen in en wensen je veel succes!

Verder wordt nog druk gesleuteld, geverfd, getimmerd, verhuisd en ingericht om u te kunnen ontvangen zodra dat weer mag.

En de riolering is nu ook helemaal aangesloten, dat is ook wel fijn.

Het laatste bericht van de gemeente over de komende werkzaamheden aan de Sportweg:

En heeft u het filmpje van de sleuteloverdracht al gezien op de dorpssite?
 
Henriette Verheggen
Voorzitter Werkgroep Het Klavier
hverheggen@solcon.nl
tel. 06 24495304

Uitvoering fasering Sportweg
Vorige week hebben de aan- en omwonenden van de Sportweg een brief ontvangen van de gemeente t.b.v. de werkzaamheden aan de Sportweg en het parkeerterrein van MFA. De gemeente heeft overleg gehad met de basisscholen en zijn gekomen tot een tijdelijke oplossing betreft de verkeerssituatie.

Het aanbestedingstraject is inmiddels afgerond en aannemersbedrijf A. Faber B.V. gaat het werk maken. In samenwerking met de gemeente dragen zij zorg voor een mooi project waarbij zowel de Sportweg als het parkeerterrein van MFA Het Klavier een nieuwe uitstraling krijgen.

De uitvoering van de werkzaamheden verloopt in drie fases.

Fase 1:
De aanleg van het parkeerterrein van MFA Het Klavier. Deze komt op de plaats  waar nu basisschool Sjaloom is gevestigd. De sloopwerkzaamheden van de school beginnen in januari 2021 en duren t/m februari 2021.

Vervolgens wordt gestart met de aanleg van het parkeerterrein bij MFA Het Klavier. Het streven is het parkeerterrein eind maart 2021 op te leveren.

Fase 2:
De reconstructiewerkzaamheden aan de “korte” Sportweg. Deze werkzaamheden beginnen april 2021 en duren ongeveer 4 tot 6 weken. Tijdens deze werkzaamheden is het niet mogelijk om via de Venelaan de Sportweg in te rijden. Dit kan alleen via de Meerweg.

Het parkeerterrein van MFA Het Klavier is dan klaar, dit kan gebruikt worden als draailus, waardoor er een zo goed mogelijke doorstroming blijft.
 
Fase 3:
De reconstructiewerkzaamheden aan de “lange” Sportweg. Deze werkzaamheden beginnen medio mei 2021 en duren tot eind juni 2021. Tijdens de werkzaamheden is het inrijden van de Sportweg via de Meerweg beperkt. U kunt via de “korte” Sportweg aan de zuidkant inrijden en via de lus op het parkeerterrein wegrijden.
 
We zijn in overleg met de aannemer om te kijken of we fase 3 opknippen in 2 delen. Op deze manier blijft er een groter deel van de Sportweg bereikbaar. Hierover volgt begin volgend jaar meer informatie.

Tijdelijk parkeerterrein
Omdat vanaf januari 2021 MFA Het Klavier in gebruik wordt genomen, wordt er een tijdelijk parkeerterrein aangelegd op het grasveld bij de speeltuin aan de Sportweg.

Dit parkeerterrein wordt in week 51 aangelegd.

Omdat er gewacht moet worden met de aanleg van het parkeerterrein (gezien de sloop van de Sjaloom) verwachten wij een verkeersdruk die niet op te vangen is zonder tijdelijk parkeerterrein.

Twee scholen nemen hun intrek in  MFA Het Klavier. Daarop is de Sportweg helaas (nog) niet ingericht. Om toch een veilige situatie te  creëren voor de  schoolgaande kinderen en de bewoners aan de Sportweg, leggen wij tijdelijk een parkeerterrein aan op het grasveld bij de speeltuin.

Het parkeerterrein wordt aangelegd met behulp van een doek met daarop granulaat. Hierdoor zal de geluidsoverlast beperkt worden en ontstaat er een veilige verkeerssituatie. Bij afronding van de werkzaamheden wordt het grasveld en de omgeving weer in oude staat teruggebracht.

Het Klavier NIEUWS december 2020

 
We hebben de sleutels van ons nieuwe gebouw!

Vrijdag 11 december hebben de aannemers MFA Het Klavier opgeleverd en de sleutels formeel overgedragen aan de gemeente Noordoostpolder en schoolbestuur Aves, die ze op hun beurt overhandigden aan het dorp, de sport, de kinderopvang en de beide scholen.

Vanwege corona konden we er geen ludiek evenement van maken, maar…

Samen met de gemeente hebben we er wel een mooi filmpje van laten opnemen, zodat u toch allemaal mee kunt kijken hoe het van binnen is geworden. Waarschijnlijk is het deze week al te zien op www. Ruttennop.nl

We hopen dat we in het voorjaar samen met u de feestelijke opening kunnen vieren!

En dat dan ook de naam “Het Klavier” de gevel zal sieren.

Nu mogen we dus beginnen met afwerken, inrichten en verhuizen. De scholen hopen na de kerstvakantie te gaan draaien in hun nieuwe onderkomen.

Op maandag 11 januari houden we een Gebruikersavond voor vertegenwoordigers van de verenigingen, commissies en organisaties.
Daar krijgen ze nog een aparte uitnodiging voor.

Helaas moet Het Klavier de eerste tijd draaien op een noodstroomvoorziening, een bio-dieselaggregaaat. We hopen dat het de gemeente lukt Liander zo ver te krijgen dat ze ons binnenkort toch echt kunnen aansluiten op het electriciteitsnet. Ondertussen gaan wij gewoon door.

We zijn heel blij dat twee jongere dorpsbewoners onze werkgroep komen versterken, nl. Marieke Snijder en Jenieke Ephraim. Welkom beiden!

Dat was het weer voor deze keer,

Henriette Verheggen
Voorzitter Werkgroep MFA Het Klavier
hverheggen@solcon.nl
tel 06 24495304

Het Klavier NIEUWS november 2020

Bouwen, slopen en verplaatsen…

De MFA nadert haar voltooiing, de RKO-gebouwen zijn verworden tot puin en het oranje ‘kunstwerk’ staat nu prominent naast het bouwbord.
We vergaderen met mondkapjes op, zitten op gepaste afstand van elkaar en drinken water uit zelf meegebrachte flesjes. Maar we gaan door!

Nieuwe tafels en stoelen zijn uitgezocht, de bar wordt getimmerd, we zijn al op zoek naar een enthousiaste beheerder en ondertussen houden we de financien nauwlettend in de gaten.

Alleen de renovatie van de Sportweg is uitgesteld: lees hier verder.

We wensen u weer veel lees- en kijkplezier met bijgaande Klavier-nieuwsbrief en natuurlijk met de foto’s en filmpjes op onze site.

Henriette Verheggen
Voorzitter Wergroep MFA Het Klavier
hverheggen@solcon.nl
tel 06 24495304

Het Klavier NIEUWS oktober 2020

Hoe gaan we de ruimtes noemen?

Zaterdag 26 september hebben 85 mensen gebruik gemaakt van onze uitnodiging om een kijkje te nemen in Het Klavier in-aanbouw. Elk half uur kregen twee groepjes van zes personen, vanaf twee beginpunten, een rondleiding door het gebouw. Helemaal corona-proof. Enthousiaste reacties!

Maar we hebben nog een vraag: Hoe gaan we de ruimtes van het “dorpsgedeelte” noemen? Tot nu toe gebruikten we als werktitels: kantine/foyer, grote zaal, huiskamer 1 en huiskamer 2. Maar wat zetten we straks op de bordjes bij de deuren? Denk met ons mee en mail ons uw idee.

Dat kan tot 1 november naar hverheggen@solcon.nl
Hieronder kunt u op de plattegrond zien welke ruimtes we bedoelen.Renovatie Sportweg
Lees op deze pagina verder over de renovatie Sportweg

Verder hebben we op de Dorpsbelangvergadering weer wat bedragen kunnen bijschrijven op het Rutten Spaart-bord, dat voor het raam van De Stiepe hangt.

Heel leuk is dat Alwin en Nienke van de Sjaloomschool vijf euro bijeen brachten met glas wegbrengen. Dank je wel.
In november komt er weer een speciale Klavier-nieuwsbrief mee met de Rep en Roer.
Met vragen kunt u altijd terecht bij
Henriette Verheggen (voorzitter)
hverheggen@solcon.nl
06 24495304

Het Klavier NIEUWS september 2020


Zaterdagmorgen 26 september mogen we in het Klavier komen kijken hoe ver de bouw al is gevorderd.

Alle Ruttenaren boven de basisschoolleeftijd zijn welkom.

De kinderen van de Paulusschool en de Sjaloom mogen een keer apart in schoolverband gaan kijken.

Vanwege de veiligheid en de coronamaatregelen zijn er wel een aantal spelregels:
Wie 26 september wil komen kijken, moet zich van tevoren per mail opgeven bij Henriette Verheggen: hverheggen@solcon.nl
Als per mail echt niet lukt, mag u bellen: 06 24495304.

Henriette deelt de opgegeven mensen dan in groepjes in (corona!) en laat u weten hoe laat u verwacht wordt voor een rondleiding.
Vanzelfsprekend dient u de 1,5 meter afstand in acht te nemen en bij klachten thuis te blijven.

Verder zijn veiligheidsschoenen of wandelschoenen verplicht, want er zijn spijkers en andere uitstekende delen aanwezig in een gebouw-in-aanbouw. Een helm hoeft niet omdat er op dat moment niet gewerkt wordt.
En natuurlijk moet iedereen ook zelf goed uitkijken waar hij/zij loopt, het is een bezoek op-eigen-risico.
Wij zijn heel blij dat Bouwbedrijf Roos de rondleidingen wil verzorgen en we hopen dat vele Ruttenaren van deze gelegenheid gebruik zullen maken.

Nieuwsgierig geworden? Geef u gauw op!
 
Henriette Verheggen
Voorzitter Werkgroep Het Klavier
hverheggen@solcon.nl
06 24495304

Het Klavier NIEUWS juli / aug 2020


Is het bestuur van Het Klavier misschien iets voor jou/u???

Stichting Het Klavier bestaat nu uit een voorlopig bestuur dat allerlei voorbereidende zaken regelt. Maar als volgend jaar onze MFA echt gaat draaien willen enkele bestuursleden graag een stapje terug doen en hun bestuursplek beschikbaar stellen aan andere Ruttenaren.

Er is plaats voor zowel mensen die hun elders opgedane bestuurservaring willen inzetten als voor mensen die op deze manier bestuurservaring willen opdoen. We denken dus ook aan jonge mensen die hun ideeen en vaardigheden voor het dorp willen inzetten. Taken en vergadermomenten worden in onderling overleg afgesproken.

Is het misschien iets voor jou/u?

Als je/u meer wilt weten, neem dan alstublieft contact op met Henriette Verheggen, tel 06 24495304, die u graag verder informeert.

Inmiddels is het hoogste punt van de bouw bereikt en hebben we de bouwers getrakteerd op een echt Pannenbiertje, wat daar bij hoort. En misschien hebt u er in het dorp ook nog wat van gemerkt……. Want dat konden we toch niet laten… (foto's)

En verder wensen we u natuurlijk veel lees- en kijk-plezier met de Klavier-nieuwsbrief die tegelijk met deze Rep en Roer meekomt.

Vragen, opmerkingen, klachten en complimenten zijn altijd welkom bij:

Henriette Verheggen (voorzitter)
hverheggen@solcon.nl
Tel. 06 24495304

Het Klavier NIEUWS juni 2020


Als Werkgroep vinden we het jammer dat we door de coronamaatregelen al zo lang geen dorps-bijpraat-bijeenkomst hebben kunnen houden. Als je elkaar ziet en spreekt is de betrokkenheid bij de bouw van onze MFA toch groter voor iedereen. Maar ja, het is niet anders…

Wel staan er een heleboel foto’s op www.ruttennop.nl waarop u kunt zien hoe het gebouw steeds meer vorm krijgt. Ook staat daar een mooi filmpje dat Joachim Kamp gemaakt heeft met zijn drone. Daarop is heel goed te zien hoe de indeling van Het Klavier is.

En als u een rondje door het dorp loopt, blijf dan eens stil staan bij de bouwhekken naast de oude kleedkamers van RKO. Daar hangen nu twee banners met de plattegronden van het gebouw en de buitenspeelterreinen.Zo krijgt u toch een beetje beeld van hoe het gaat worden.

Eind van de maand of begin volgende maand hopen de bouwers het hoogste punt te bereiken. Dat hadden we graag met het hele dorp gevierd, maar dat kan nu ook niet…

We blijven hopen dat we eind dit jaar wel een grootse opening van Het Klavier kunnen organiseren, waar iedereen bij kan zijn!

Voor vragen, opmerkingen, klachten en complimenten kunt u natuurlijk altijd terecht bij onze voorzitter,

Henriette Verheggen
hverheggen@solcon.nl
06 24495304

Het Klavier NIEUWS mei 2020


Gelukkig gaat de bouw van Het Klavier, ondanks de coronamaatregelen, mooi door. De levering van materialen is soms wel spannend, maar we hopen dat er niet te veel vertraging zal optreden. Mannen van de bouw: dank voor jullie harde werk in dit  anderhalvemetertijdperk!

Ook de werkgroep en de diverse commissies gaan ongewoon door. Nee, geen vergaderingen natuurlijk, maar met appen, mailen en beeldbellen kom je een heel eind.

De commissie Buiten is druk bezig met de planning van het buitenterrein. De commissie Horeca is aan het stoeien met de plaatsing van de motor van de afzuigkap in de keuken, moet die op het dak of toch niet? Daar hebben verschillende deskundigen dan weer verschillende meningen over….

En RKO moest nog naar de politie omdat er kabels (voor de nieuwe lichtmasten) afgeknipt en gestolen zijn. Heeft iemand iets gezien? Laat het ons weten.

De commissie Financien en Beheer is creatief aan het rekenen en schrijven om heel veel subsidie-aanvragen naar heel veel fondsen de deur uit te doen.

Wie had dit allemaal kunnen bedenken toen we in ergens in 2012 met de eerste plannen voor een Multi Functionele Accommodatie aan de slag gingen?

Misschien moeten we die hele historie maar eens op een rijtje zetten om straks bij de opening van Het Klavier nog eens terug te kunnen kijken…
 
Het Klavier NIEUWS april 2020


Donderdagmiddag 12 maart hebben we samen met alle kinderen van de Paulusschool, de Sjaloomschool en van Alles Kids het bouwbord van MFA het Klavier onthuld aan de Sportweg bij de inrit naar de bouwplaats. Een groot oranje doek was stevig om het bord vastgeknoopt, want de wind waaide hard. Werkgroepvoorzitter Henriette Verheggen legde uit waarom het doek oranje was en riep daarna twee kinderen naar voren die samen met wethouder Marian Uitdewilligen de touwen mochten doorknippen en het doek er af trekken. Dat knippen ging vlot, maar het lostrekken was nog een heel karwei. Met vereende krachten lukte het uiteindelijk toch.

De wethouder memoreerde heel toepasselijk dat het ook geen makkelijke klus was geweest om het plan voor de MFA rond te krijgen.

Daarna riep Henriette weer twee kinderen naar voren die de tijdcapsule mochten overhandigen aan bouwbedrijf Roos met de opdracht die ergens onder het Klavier te begraven. In de tijdcapsule zitten foto’s, tekeningen en teksten, gemaakt door de kinderen van de scholen en kinderopvang. Als over honderd jaar die tijdcapsule opgegraven wordt, kunnen de mensen dan zien hoe het er in 2020 aan toe ging op de scholen en de kinderopvang.

Foto’s van de onthulling staan hier

Gedurende de hele bouw is de fotoploeg actief: Henriette Schra, Jessica de Velde Harsenhorst, Mark Wever, Herman Nijenhuis en Joachim Kamp (met zijn drone).

De bouw vordert gestaag.
Mochten er toch klachten zijn van omwonenden dat iets niet goed gaat: bel bouwbedrijf Roos t.a.v. Karel Dijkhof, tel 0527 613090

Het Klavier NIEUWS maart 2020

Roos Nobel heeft een prachtig logo gemaakt voor voor de Stichting MFA Het Klavier. We mogen dat logo gebruiken op briefpapier, bij subsidie-aanvragen en ook hier in de Rep en Roer. Roos, heel erg bedankt hiervoor!Hoewel het meeste werk nu nog door de Werkgroep gedaan wordt, kunt u zo alvast een beetje wennen aan de naam “Stichting MFA Het Klavier”, die nu alleen nog bij officiele documenten gebruikt wordt, maar straks na de oplevering van het nieuwe gebouw alles moet gaan regelen.

Na een beetje vertraging is nu ook het echte werk begonnen op het bouwterrein en hebben de boeren nog weer wat extra grond naar Marknesse gebracht.

De gemeente heeft goedgekeurd dat er twee laadpalen op de MFA-parkeerplaats zullen komen, zodat elektrische auto’s hier kunnen ‘tanken’.

De beeld- en geluidsinstallatie is besteld.

Commissie Buiten is druk bezig geweest om het buitenterrein in te tekenen. Het viel nog niet mee om het iedereen naar de zin te maken, maar het is gelukt en het was een mooie oefening in het samenwerken binnen zo’n multifunctioneel project.

Donderdag 12 maart om 14.30 uur is er ‘iets’ te doen bij de ingang van het MFA-terrein……..

Let dus op de dorpsmail, facebook en of hier op de site.

Het Klavier NIEUWS februari 2020
 

Meer dan honderd boeren hadden zich aangemeld om met trekkers en kippers te komen helpen met grondrijden. Donderdagavond 16 januari zaten ze in de kantine om te horen hoe en wat ze moesten doen. Donderdag 23 januari om half acht ’s morgens begon de kraan te graven op het MFA-terrein en brachten de boeren de afgegraven grond naar Marknesse. Benny Jensma en Herman Nijenhuis coordineerden de hele operatie volgens een strak schema. Het Eetcafe zorgde voor lekkere soep en tosti’s en Peet van Veen hield als teller nauwkeurig het aantal ritten bij. Maandagmorgen half twaalf vertrok de laatste vracht naar Marknesse. Met dank aan alle vrijwilligers die samen deze klus hebben geklaard. Ook dank aan de mensen die de hekken hebben geplaatst om het hele terrein. En dank aan de bewoners van de korte Sportweg die deze dagen hun auto elders hebben geparkeerd voor een vlotte doorgang zonder schade.

Donderdag 9 januari luisterde een volle zaal in De Stiepe naar de uitleg van aannemer, installateur, projectleider en MFA-werkgroep over het hele bouwproces van Het Klavier. Als alles volgens plan verloopt wordt het nieuwe gebouw in week 49 opgeleverd.

Ondertussen werken ook de commissies, soms vrolijk en soms onder hoogspanning, gewoon door. De commissie Horeca heeft haar keuken na veel wikken en wegen en onderhandelen gekozen. En Levend Document is weer iets aan het voorbereiden….

Houd dorpsmail, facebook en dorpsite dus in de gaten!

Werkgroep MFA Het Klavier,
Henriette Verheggen, voorzitter
06 24495304

Het Klavier NIEUWS januari 2020


Als u dit leest zijn de werkzaamheden voor Het Klavier waarschijnlijk al begonnen. Wellicht staan de hekken om het bouwterrein er en misschien wordt er ook al gegraven en grond verplaatst.

In ieder geval is dan de informatie-avond van 9 januari voorbij, waarop Bouwbedrijf Roos uitleg heeft gegeven over het hele bouwproces.

Benny Jensma (06 22979568) en Herman Nijenhuis (06 30791163) hebben al aardig wat vrijwilligers verzameld voor de Ruttense zelfwerkzaamheden, maar er kunnen er nog meer bij. Bel!!

Bij Notariskantoor Pekel & Klein zijn de handtekeningen gezet voor de oprichting van de Stichting MFA Rutten. Foto's. De voorlopige bestuursleden zijn: Nicolo Plomp, Henriette Verheggen, Ge Jensma, Marc Kalkdijk en Arianne de Groene Wondergem. De Stichting is alvast opgericht om subsidies te kunnen aanvragen. Verder wordt het werk nu nog gedaan door de Werkgroep MFA het Klavier. Aan die vergadertafel zitten: Henriette Verheggen, Ge Jensma, Jozef Backx, Irma Kamp, Paul Boltjes, Lydia Jensma, Joachim Kamp, Nicolo Plomp, Marc Kalkdijk, Arianne de Groene en Marianne Blom.

Voor actueel nieuws kunt u altijd hier kijken en op onze Facebook pagina.

Werkgroep MFA het Klavier
Henriette Verheggen (voorzitter)
(06 24495304)

Het Klavier NIEUWS december 2019

We kunnen gaan bouwen!!!
Nadat de gemeenteraad akkoord ging met extra budget voor gasloos bouwen en de sterk gestegen kosten, konden de gunningspapieren in orde gemaakt worden en mochten we de namen bekend maken: Bouwbedrijf Roos en Klein Poelhuis Installatietechniek, beide uit Emmeloord, gaan Het Klavier bouwen. Dat doen ze samen met vrijwilligers uit ons eigen dorp, de zogenoemde Zelfwerkzaamheid.

Omdat we de namen van de bouwers graag vermeld zagen in de kleurige Klavier Nieuwsbrief, kreeg u die wat later in de bus dan aanvankelijk de bedoeling was. Dankzij extra-rondbrengers is dat gelukt, zelfs kinderen van de Paulusschool en de Sjaloom hebben meegeholpen. Hartelijk dank allemaal.

Op de site ruttennop.nl kunt u een foto bewonderen waarop wethouder Marian Uitdewilligen, de bouwers Roos en Klein Poelhuis en de Ruttense partijen al staan te popelen om met de bouw te beginnen.

Van de landelijke stikstofcrisis hebben we waarschijnlijk niets te duchten. Maar het PFAS-gedoe zorgt wel voor extra grondonderzoek voordat de grond verplaatst mag worden.

Opgave om straks mee te helpen kan bij Benny Jensma (06 22979568) of bij Herman Nijenhuis (06 30791163) die dat allemaal gaan coordineren.

Werkgroep MFA Het Klavier
Henriette Verheggen, voorzitter
06 24495304

Het Klavier NIEUWS november 2019

Maandagavond 28 oktober half tien : in het gemeentehuis bespreekt de Commissie Woonomgeving de MFA Rutten. Ook de wethouders Marian Uitdewilligen en Wiemer Haagsma zitten aan tafel. Natuurlijk is een delegatie uit ons dorp aanwezig om te horen hoe de gemeenteraadsleden gaan reageren op de vraag om een aanvullend krediet van 278.006 euro beschikbaar te stellen. Dat is nodig vanwege het gasloos bouwen en de sterk gestegen kosten.

Voorzitter Bouke Wielenga geeft onze dorpsvoorzitter Arianne de Groene het woord om in te spreken. Zij blikt terug op 2019 om de raad te laten inzien hoezeer de realisatie van de MFA in Rutten leeft en wat we daar allemaal voor doen.

Ze besluit met: “De vurige wens van Rutten is dat jullie als gemeenteraad ons harde werken van het afgelopen jaar en de jaren ervoor, willen belonen met het toekennen van het aanvullende budget van net iets meer dan 278.000 euro. Zodat Het Klavier eind 2020 officieel geopend kan worden.”

Alle fracties hebben er begrip voor dat dit extra geld nodig is en stemmen er unaniem mee in dat dit agendapunt op de gemeenteraadsvergadering van 11 november als hamerstuk behandeld kan worden.

En wij gaan blij naar huis!

Als alles volgens plan verloopt krijgt u bij deze Rep en Roer ook weer een MFA-nieuwsbrief, die nu Klavier-nieuwsbrief heet.

Veel leesplezier gewenst.

Werkgroep MFA Het Klavier
Henriette Verheggen
(06 24495304)

Het Klavier NIEUWS oktober 2019

Wie gaat het Klavier bouwen? En wie mag de installaties aanbrengen?
Helaas kunnen we op dit moment deze prangende vragen, waar het hele dorp mee rondloopt, nog niet beantwoorden.

De aannemers en installatiebedrijven hebben de cijfers waarvoor ze het werk willen doen, wel ingeleverd, maar de projectleider moet die nog controleren. En zoals verwacht is er extra geld nodig omdat gasloos bouwen duurder is en omdat de prijsstijgingen hoger zijn dan berekend.

We hopen dat de gemeente dat extra geld wel beschikbaar gaat stellen, maar dat moet dan nog wel gebeuren.

Maandag 28 oktober gaat de gemeenteraad daarover praten in de commissievergadering en 11 november staat het op de agenda van de gemeenteraadsvergadering. Wie daarbij aanwezig wil zijn, is welkom.

Pas daarna kan de gunning plaatsvinden en wordt bekendgemaakt wie het werk gaat uitvoeren.

Dus we moeten nog even geduld hebben…..
Ondertussen zijn we wel bezig weer een nieuwsbrief in elkaar te zetten die we hopelijk in november bij u in de bus kunnen doen.

Ook vergaderingen gaan gewoon door. Zo worden heel concrete afspraken gemaakt met Ruttense verenigingen over gebruik en inrichting van de ruimtes en over financiele bijdragen. Ook het oprichten van een stichting heeft de aandacht.

We blijven vol goede moed en zien met vertrouwen het verdere verloop van alles tegemoet. En wilt u zich alvast opgeven om te helpen? Dat kan bij Benny Jensma (06 22979568) of Herman Nijenhuis (06 30791163)

Werkgroep het Klavier
Henriette Verheggen
(06 24495304)

Het Klavier NIEUWS september 2019

Aan de vergadertafels is het een poosje rustig geweest, maar wie zo af en toe eens gaat kijken op het toekomstige Klavier-terrein heeft kunnen zien dat daar al volop gewerkt wordt. Boomwortels zijn weggefreesd en het oude trainingsveld wordt 30 meter opgeschoven. Ook wordt er nieuwe drainage geplaatst.

Met plezier kijken we terug op de Dorpsbijeenkomst van 11 juli, waar weer een goede opkomst was. We staan als Rutten niet voor niets bekend als een heel betrokken dorp. Gemeente, architect en projectleider zijn er iedere keer weer positief verbaasd over.
Iedereen kon genieten van de Klavier-tekeningen en 3D-beelden en na de pauze plannen maken voor woningbouw op de locaties die “straks” vrijkomen.

Het buitenterrein bij het Klavier wordt mede mogelijk gemaakt door het VSB-fonds dat hiervoor 10.000 euro beschikbaar stelt. Dank daarvoor.

Ondertussen zitten een aantal aannemers en installatiebedrijven druk te rekenen voor welk bedrag ze onze MFA kunnen en willen bouwen.
Ongeveer half september zullen ze hun cijfers inleveren en we hopen eind september te kunnen melden wie gaat bouwen.

Spannend……

Vrijwilligers die willen helpen mogen zich nog steeds melden bij Benny Jensma (06 22979568) of Herman Nijenhuis (06 30791163)

Werkgroep MFA het Klavier
Henriette Verheggen
(06 24495304)

Het Klavier NIEUWS juli 2019

We hebben een naam!
“Het Klavier” is ontsproten aan het brein van Ferdinand Dijkstra en is unaniem door de jury gekozen als de beste naam voor onze Multi Functionele Accommodatie.
“Het Klavier” omdat het een afkorting is van Klavertje Vier, omdat er muziek in zit, omdat een enkele toets niet zo veel kan maar alle toetsen samen iets moois kunnen vormen, omdat het een mooie korte sprekende naam is…….
Gefeliciteerd, Ferdinand!

Donderdag 11 juli, 19.30 uur in De Stiepe, hopen we u allemaal te verwelkomen om de stand van zaken van Het Klavier te presenteren en te bespreken.

Vrijwilligers die straks willen meehelpen bij de bouw van Het Klavier, kunnen zich alvast opgeven bij Benny Jensma (06 22979568) of bij Herman Nijenhuis (06 30791163).

Tot ziens 11 juli,
Werkgroep Het Klavier
Henriette Verheggen
(06 24495304)

MFA laatste nieuws mei 2019
Donderdag 11 juli is er weer een Dorpsbijeenkomst in De Stiepe, waar u allen welkom bent. Om 19.30 uur praten de architect en de Werkgroep MFA u bij over de stand van zaken van de Multi Functionele Accommodatie. U krijgt dan ook de 3D beelden van het gebouw te zien.

Na de pauze vertellen Dorpsbelang en Gemeente over de plannen voor de inbreidingslocaties in het dorp.
Dus: Komt allen en kijk, luister en praat mee!!

Vrijdag 14 juni om 19.00 uur is het spannende moment waarop de naam van het nieuwe gebouw bekend gemaakt wordt en ook wie die naam bedacht heeft.

De aanvraag voor de Omgevingsvergunning heeft in de krant gestaan, de selectie van aannemers start in juli en na de bouwvak wordt bekend wie de MFA gaat bouwen.
Met de Boekenuitleen en het Kindcentrum praten we samen over hoe de bibliotheek vorm zal krijgen.
Commissies zijn druk met de keukeninrichting, afvoerputjes, stopcontacten…..
En dan gaat het echte werk beginnen!
Naast de aannemer gaan we als Rutten ook zelf meewerken. Wilt u ook een handje meehelpen? Geef het door aan de vrijwilligerscoordinatoren, die dat allemaal in goede banen gaan leiden: Benny Jensma (06 22979568) en Herman Nijenhuis (06 30791163).
Zij noteren graag ook uw naam!

Werkgroep MFA
Henriette Verheggen
(06 24495304)

MFA NIEUWS februari 2019

Als alles volgens plan verloopt, heeft u samen met deze Rep en Roer de MFA-nieuwsbrief in de bus gekregen. Daarin kunt u rustig nog eens het voorlopig ontwerp van onze Multi Functionele Accommodatie bekijken.

Ondertussen hebben de commissies Binnen, Buiten en Horeca met de architect en een sfeerbord aan tafel gezeten om de koers van de inrichting te bespreken. De commissie Binnen gaat dat samen met binnenhuisarchitect Regina Rodermond verder uitwerken en de commissie Buiten gaat met architect Martijn Linde aan de slag.

Ook de commissie Verkeer, waarin vier Ruttenaren zitting hebben, is gestart. Zij gaan bekijken hoe tijdens en na de bouw van de MFA de verkeersstromen zo veilig en praktisch mogelijk door ons dorp geleid kunnen worden.

Zaterdag 26 januari bracht burgemeester Harald Bouman een bezoek aan Rutten. Gezeten aan een biertafel op de plek van de MFA, hebben we hem bijgepraat over het hoe, wat en waarom van onze plannen hier.

Zodra het Voorlopig Ontwerp, misschien met wat aanpassingen, veranderd is in het Definitief Ontwerp, hoort en ziet u dat.
Maar eerst gaan we geld vergaren met de Grote Veiling op 30 maart!!!

En natuurlijk kunt u altijd met vragen, suggesties, kritiek, complimenten en meewerkaanbod terecht bij de voorzitter van de Werkgroep MFA:
Henriette Verheggen, 0624495304, hverheggen@solcon.nl

MFA NIEUWS december 2018

Voorzitter Henriette Verheggen verwelkomt de vele mensen op de MFA-informatie-avond op 22 november. Ze vertelt in een korte terugblik hoe het ging vanaf 2011 tot heden.
Nicolo Plomp legt uit hoe we de 482.500 euro Ruttense bijdrage bij elkaar gaan krijgen.
Anne Backx-Hermus laat mensen het door hen ingezamelde geld bijschrijven op het Rutten Spaart-bord. Aanhangwagenverhuur, eetcafe , groene Stiepemunten, bingo dorpsfeest, team rood dorpsfeest, team oranje , running dinner en koksgelden running dinner brengen de totaalstand op 298.288,17 euro !!!Marianne Blom kondigt aan dat we mogen gaan nadenken over een naam voor het nieuwe gebouw. Een naam die uitdrukking geeft aan het karakter van het gebouw, aan samenwerking, die uniek is, rechtenvrij en ook nog getuigt van goede smaak.
Daarnaast blijven scholen, kinderopvang en sport ook hun eigen naam behouden.

Irma Kamp (commissie Buiten) vertelt dat een aanvraag bij Fonds Leefbaarheid is gedaan voor de aanleg van het buitenterrein met multifunctioneel speelveld, survivalbaan, zitelementen, crossbaan en pluktuin.

Guus Loman vraagt om veel kavels in te brengen voor de veiling op 30 maart.

De schooldirecteuren geven hun kijk op samenwerking. 16 januari gezamenlijke ouderavond voor Sjaloom, Paulusschool, Alles Kids en de ouders van 0-3 jarigen.

Projectleider Peter Giezen noemt de Verkeerscommissie, waarin ook omwonenden zitting krijgen.

Architect Martijn Linde laat zien hoe de MFA er van binnen en van buiten uit gaat zien. Zijn ontwerp wordt enthousiast gebracht en ontvangen.

Compliment!!
Aanmelden als stembureaulid bij de verkiezingen 20 maart of 23 mei kan bij
Henriette Verheggen
06 24495304

Start sonderen

Klik hier voor foto's

MFA voorlichtingsavond

20 September houden we een voorlichtingsavond over de te volgen bestemmingsplanprocedure voor onze nieuw te bouwen MFA.
Iedereen is welkom in de Stiepe vanaf 19.45 uur voor de koffie, aanvang 20.00 uur.
We geven dan graag antwoord op alle vragen die spelen.

MFA ondertekenen.

Donderdagmiddag 19 juli was het moment om de officiële samenwerkingsovereenkomst voor de MFA Rutten te tekenen.

Wethouder mevr. Uitdewilligen, dhr. Breukel Aves bestuurder, Jeske de Haan namens Alles Kids, Irma Kamp namens ASV en Arianne de Groene Wondergem namens Vereniging Dorpsbelang Rutten waren hierbij aanwezig. Dhr. Strijker SCPO bestuurder was verhinderd.

Klik voor foto's hier.Nieuws van de werkgroep MFA

Architectenbureau Korfker

Architectenbureau Korfker gaat de tekeningen maken voor onze MFA.
Na een uitgebreide selectieprocedure hebben gemeente, onderwijs en dorp gekozen voor dit bureau. Architect Marijn Linde mag voor Rutten aan de slag.
Tijdens het dorpsfeest heeft Joachim Kamp al een rondje Rutten met hem gedaan, zodat hij ons dorp een beetje leerde kennen. Binnenkort gaat hij met de gebruikers in gesprek. Momenteel is de selectieronde bezig voor de installatieadviseur, die op dezelfde manier verloopt als bij de architecten.
Het ontwerpteam bestaat uit Peter Giezen (projectleider), architect, installatieadviseur, gemeente, onderwijs en vanuit Rutten: Joachim Kamp, Paul Boltjes en Henriëtte Verheggen. Dit team komt elke drie weken bij elkaar. Vanuit ons dorp gaan allerlei commissies het ontwerpteam “voeden”. Een commissie Binnen, een commissie Buiten en een commissie Horeca. Eind mei heeft een delegatie uit ons dorp een bezoek gebracht aan de MFS in Espel, waar we een uitgebreide rondleiding kregen en weer ideeën konden opdoen.
Op 4 juli is er een bijeenkomst geweest voor de MFA-gebruikers. Na de zomer hopen we weer een bijpraat-bijeenkomst voor het hele dorp te kunnen organiseren en misschien dat de eerste schetsen dan al getoond worden.
De ontwerpfase duurt van de zomer 2018 tot aan voorjaar 2019, dus als u daar op de één of andere manier iets wilt inbrengen, meldt u bij:
Henriëtte Verheggen (voorzitter werkgroep MFA) Tel. 06 24495304 E-mail: hverheggen@solcon.nl

“Rutten spaart”


Tijdens de jaarvergadering is het bord onthuld waarop bijgehouden wordt hoeveel geld we als dorp bijeen brengen voor het Ruttense deel van de MFA.
Het bord is bedacht door de Werkgroep Levend Document en het hangt in de hal van De Stiepe voor het raam, zodat het van buiten af te zien is.
De eerste bedragen zijn meteen genoteerd en dat is al best veel: €295.150,-

Verder zijn we bezig om een “Stichtingbestuur in oprichting” op te zetten, dat de route gaat bepalen naar een officieel Stichtingbestuur.
En er moeten nieuwe commissies komen: Gebruikerscommissie inrichting. Gebruikerscommissie buitenruimte, Horecacommissie, Activiteitencommissie of Actiecommissie.
En natuurlijk een Ontwerpteam, dat meedenkt met de architect, zodra die bekend is.

Wilt u zich aanmelden voor een commissie of op een andere manier een bijdrage leveren aan onze toekomstige MFA?

U kunt zich melden bij
Henriëtte Verheggen, voorzitter Werkgroep MFA
Tel 06 24495304 E-mail hverheggen@solcon.nl

MFA definitief

Gemeenteraadsvergadering 19-02-2018

Meer foto's

Fonds leefbaarheidVan het Fonds Leefbaarheid heeft het Dorpsbelang Rutten €150.000 ontvangen voor ons MFA. Bekijk hier de foto's.
Via de deze link kunt u ook terug kijken naar de reportage van Omroep Flevoland waar Henriëtte Verheggen is geïnterviewd.

Februari nieuws


Vorig jaar februari is de gemeenteraad, onder een aantal voorwaarden, akkoord gegaan met de realisatie van de Multi Functionele Accommodatie (MFA) in Rutten.
Sinds de zomer van 2017 zijn we hard aan het werk geweest met de wethouder, ambtenaren, projectleider, onderwijs, kinderopvang, commissies en de werkgroep om te voldoen aan die voorwaarden.

Zoals jullie wellicht via de pers al gelezen hebben, heeft het college van B&W het nieuwe voorstel MFA Rutten goedgekeurd.
Het voorstel ligt nu bij de gemeenteraad.

Maandag 12 februari vanaf 19.00 uur wordt het voorstel besproken in het Ronde Tafel Gesprek (RTG) in het gemeentehuis.
Onze dorpsvoorzitter Arianne de Groene Wondergem zal van de gelegenheid gebruik maken om ‘in te spreken’ en eventuele vragen van raadsleden te beantwoorden.
Jullie zijn welkom!

Maandag 19 februari vanaf 19.30 uur hopen we dat de gemeenteraad een positief besluit neemt. MFA Rutten is agendapunt 12.
Het zou mooi zijn als heel veel Ruttenaren en niet-Ruttense betrokkenen aanwezig zullen zijn zodat de gemeenteraad opnieuw kan zien hoe belangrijk de realisatie van de MFA voor ons is.
Komt allen!

Bijgevoegd het raadsvoorstel (hier) zoals dat in de gemeenteraad besproken wordt.
Voor alle andere documenten zie de site van de gemeenteraad.

Met vriendelijke groet,
Namens de werkgroep MFA Rutten, Henriëtte Verheggen

MFA Rutten toch vóór de verkiezingen op de agenda van de gemeenteraad!

Op maandag 18 december is de MFA bijeenkomst in de Stiepe door 120 dorpsgenoten en andere betrokkenen bezocht.

Wat een opkomst! Wat een betrokkenheid! Foto's

De werkgroep MFA heeft op deze avond de onverwachte mededeling moeten doen dat de besluitvorming in de gemeenteraad helaas over de verkiezingen heen getild  zou worden.

Maar Rutten zou Rutten niet zijn als hierop geen actie ondernomen zou worden.

Dus afgelopen dagen aan de praat met wethouder Suelmann en verantwoordelijke ambtenaren. Het  positieve resultaat is dat er opnieuw zeer hard gewerkt gaat worden door de stuurgroep, de projectgroep, de werkgroep, de ambtenaren en de wethouder. Met als doel dat vóór de gemeenteraadsverkiezingen d.d. 21 maart 2018 het raadsvoorstel besproken en vastgesteld kan worden door de gemeenteraad.

Met vriendelijke groet,Henriëtte Verheggen, voorzitter werkgroep MFA

NIEUWS december 2017

Vreemde voetstappen door het dorp......

Een groot oranje "kunstwerk" op het sportveld......
Wat heeft dat allemaal te betekenen?

Ja...... De locatie voor de MFA is bekend!!

Na een intensief en zorgvuldig proces, waarbij de veiligheid van de kinderen bovenaan stond, heeft de Stuurgroep MFA het besluit genomen.
Na goed overleg tussen de gemeente, schoolbesturen, kindcentrum, projectleider en de werkgroep is besloten de nieuwe Multi Functionele Accommodatie te bouwen tussen de kantine en het oefenveld. Het oefenveld wordt dan wat verplaatst.

Maandagavond 18 december bij de MFA-informatiebijeenkomst krijgt u allen verdere uitleg, maar we wilden u niet zo lang laten wachten, vandaar dit bericht.

NIEUWS november 2017

Allereerst: Maandag 18 december 20.00 uur in De Stiepe
MFA-informatie-avond voor alle Ruttenaren.
Houd deze datum maar vrij, dan hoort u alle nieuws tot dan toe.
In de volgende Rep en Roer meer hierover…..

Over de exacte locatiekeuze (waar we allemaal zo vreselijk benieuwd naar zijn) wordt nog steeds gepraat en gerekend in het gemeentehuis. Vierkante meters, verkeersplan, bestemmingsplan(on)mogelijkheden…. De ambtenaren en projectleider zijn er druk mee bezig en al die procedures moeten natuurlijk gevolgd worden…

Ondertussen heeft de commissie financiën & beheer een prachtige subsidie-aanvraag in elkaar gezet, inclusief projectplan en berekeningen. Deze aanvraag is ingeleverd bij het Leefbaarheidsfond van de provincie. Wij vinden zelf dat we prima aan alle criteria voldoen, nu maar hopen dat de provincie dat ook vindt en geld beschikbaar stelt.

De Ruttense GEBAKSTEEN, waarvan een deel ten goede komt aan de MFA, is nog steeds leverbaar. Ideetje voor de feestdagen? Bestellen bij Hilde Tiems, tel 06 13712127 of email piesofkeek@home.nl .

Scholen, peuterspeelzaal, kinderopvang, sport en werkgroep hebben constructief gesproken over gezamenlijke activiteiten, elkaars ruimtes gebruiken en extra mogelijkheden omdat we dan samen in dat gebouw “wonen”. We hebben er zin in!

Ideeën, wensen, vragen kunnen naar
Henriëtte Verheggen
Tel 06 24495304
Email hverheggen@solcon.nl

NIEUWS oktober 2017

In september hadden we een bijeenkomst voor alle verenigingen die gebruik
maken van het dorpshuis en voor de kindcentrumpartijen vanuit het dorp.
De projectleider, Peter Giezen, had allerlei vragen. Die varieerden van
gezamenlijk gebruik van ruimtes tot bouwen-met- verdieping-erop,
parkeerplaatsen, kabelaansluitingen, wat niet mag ontbreken en wat ze
absoluut niet willen zien terugkomen in de nieuwe MFA.

Zaterdagmiddag 30 september waren alle omwonenden persoonlijk
uitgenodigd. Bewoners van de Sportweg, Meerweg en het industrieterrein
bogen zich in groepjes over “Wat houdt de omwonenden bezig?”, “Welke
zorgen zijn er?”, “Waar moet rekening mee gehouden worden?”en “Welke
ideeën zijn er?”
Verkeersveiligheid en parkeren kregen hier veel aandacht.

Alle antwoorden worden meegenomen naar de Projectgroep in het
gemeentehuis. Daar moet de uiteindelijke locatie bepaald worden.
Het dorp heeft een belangrijke stem, maar ook de wethouder en zijn
ambtenaren en de onderwijsdirecteuren hebben wat in de melk te brokkelen.
Op of nabij de sportvelden, dat is zeker. Maar of dat de ijsbaan wordt, of de
plek van de kleedkamers van RKO of een hoek van de velden, we moeten het
afwachten……
Voor december moet de locatiekeuze gemaakt zijn.
Daarna houden we weer een informatie/bijpraatbijeenkomst voor het hele
dorp.
Ondertussen gaat de ideeënvorming in de diverse commissies ook door.
Hoe moet de keuken ingericht worden, en de bar en een feestzaal?
En niet te vergeten: wat voor akties gaan we houden om het benodigde geld bij
elkaar te krijgen op een leuke manier?
Heeft u vragen, meningen en/of ideeën?
Die kunt u kwijt bij onze voorzitter:
Henriëtte Verheggen
Tel 06 24495304 of 262481
Email hverheggen@solcon.nl

NIEUWS september 2017

Allereerst een OPROEP aan geïnteresseerden die alsnog willen meedoen in de MFA: u kunt zich tot uiterlijk
1 november nog melden bij de Werkgroep MFA , zodat u nog
kunt meepraten, voordat de plannen definitief gaan worden!!
Natuurlijk kunnen in een later stadium ook nieuwe initiatieven ontplooid worden, maar dan zijn een aantal besluiten al genomen en moet u zich daaraan aanpassen, wat misschien jammer zou zijn.
De Stuurgroep, Projectgroep, Werkgroep en Commissies zijn allemaal doorgegaan met vergaderen.
Het eerste belangrijke besluit dat genomen moet worden is de locatie waar de MFA gebouwd kan worden. Voldoende ruimte, parkeergelegenheid en vooral veiligheid zijn hierbij belangrijke criteria.
We zijn er nog niet uit.

NIEUWS juli 2017

Ja, de naam is weer veranderd, we heten nu Werkgroep MFA.
En wat voorheen Werkgroepen heetten, heten nu Commissies.
Dus Commissie Sport, Commissie Financien en Beheer, Commissie Gebruikers, Commissie Accommodatie, Commissie Levend Document.

Werkgroep en Commissies zijn een Ruttense aangelegenheid.
In het gemeentehuis vergaderen ook nog een Stuurgroep en een Projectgroep, waarin wel een Ruttense afvaardiging zit, maar ook onderwijsbesturen, Alles Kids, wethouder, gemeenteambtenaren en de Projectleider.

Tijdens de informatie-en –bijpraat-middag 24 juni hebben Henriette en Nicolo ons bijgepraat over de MFA-ontwikkelingen en de financiën en konden we kennismaken met de Projectleider Peter Giezen.
Peter vertelde wat de Projectgroep komende tijd gaat doen en hoe hij het tijdspad ziet.

Voorbereidings-/definitiefase      juli 2017 t/m oktober 2017
Besluitvorming                             november2017 t/m december 2017
Ontwerpfase                                 januari 2018 t/m augustus 2018
Aanbesteding                               juli 2018 t/m september 2018
Bouwuitvoering                            oktober 2018 t/m juli 2019
Oplevering en ingebruikname augustus 2019

Als alles volgens plan verloopt zitten we dus in augustus 2019 allemaal in onze nieuwe MFA, die dan ook een echte naam zal hebben.

We kunnen ons dus geen vertragingen permitteren. Daarom roepen we degenen die eventueel bedenkingen hebben, op om deze vroegtijdig te ventileren en niet te wachten tot de bestemmingsplanwijziging ter inzage ligt.

In de wensput, die voor deze middag gebouwd was, kwamen mooie wensen.
Ze varieerden van vrede voor alle mensen tot een bruin cafe en van een roze Gia-wand tot het behoud van de saamhorigheid in ons dorp.

NIEUWS juni 2017

De Projectleider MFA Rutten is: Peter Giezen uit Assen.
Na gesprekken met 5 kandidaten door de gemeente en een afvaardiging uit Rutten en overleg met de onderwijsbesturen, is Peter uitverkoren om met alle partijen de MFA te realiseren. De definitiefase kan beginnen!

U kunt kennismaken met Peter Giezen op 24 juni a.s.
UITNODIGING MFA-INFORMATIEMIDDAG 24 JUNI 2017
Hierbij nodigen wij alle Ruttenaren en betrokkenen uit om elkaar bij te praten over de MFA-ontwikkelingen en kennis te maken met de MFA-projectleider Peter Giezen.
Wij verwelkomen u graag op zaterdag 24 juni om 14.00 uur in De Stiepe te Rutten.

Programma
14.00 uur:  Welkom door Henriëtte Verheggen, voorzitter Projectgroep MFA

                     Presentatie stand van zaken sinds de raadsvergadering (27-2)

                     Uitleg organogram diverse werkgroepen

                     Financiën door Nicolo Plomp

                     Voorstellen Projectleider Peter Giezen

15.00 uur:  Informeel bijpraten met elkaar en  de werkgroepen, die zich             

                     presenteren via informatietafels.

                     Doorlopende fotopresentatie

                     Wensput

16.00 uur:  Sluiting

De koffie en thee staan klaar om 14.00 uur, maar u kunt ook rustig iets later nog even binnenlopen.

Met vriendelijke groet,
Projectgroep MFA
Henriëtte Verheggen (voorzitter)
Tel 0527 262481
e-mail  hverheggen@solcon.nl

GEBAKSTEEN
De Ruttense GEBAKSTEEN is al op diverse verjaardagsfeestjes met smaak verorberd.
Ook u kunt deze heerlijke taart bestellen voor 15 euro, waarvan 2,50 euro ten goede komt aan onze MFA. Een lekkere manier om een steentje bij te dragen!

Bestellen bij Hilde Tiems, tel 06 13712127 of 0527 263135
e-mail piesofkeek@home.nl

NIEUWS mei 2017

PROJECTLEIDER

Deze maand zijn in het gemeentehuis de sollicitatiegesprekken met de kandidaten die Projectleider MFA-Rutten willen worden.
Zodra de naam bekend is van degene die dat wordt, zullen we dat bekend maken.
En dan kunnen we (eindelijk) met de Definitie-fase beginnen…
 
*********************************************************************************************
GEBAKSTEEN, een heerlijke bijdrage

De Werkgroep Levend Document presenteerde tijdens de Koningsdagvrijmarkt: de Ruttense GEBAKSTEEN.

Vanaf dat moment kan iedereen deze heerlijke taart bestellen bij de maakster :
Hilde Tiems van Piesofkeek, Melisse 8,
tel. 06-13712127  of  0527-263135
e-mail piesofkeek@home.nl

De GEBAKSTEEN kost 15 euro, een deel daarvan gaat naar de MFA.
Dus een lekkere manier om een steentje bij te dragen!

*********************************************************************************************

MFA – INLOOP 24 juni
Noteert u alvast:

Zaterdag 24 juni 14.00 uur in de Stiepe : MFA-inloop, waar we heel Rutten bij kunnen praten en ideeën kunnen uitwisselen.
Meer informatie hierover in de volgende Rep en Roer.

WERKGROEPEN

Allerlei werkgroepen zijn inmiddels gevormd en voorzichtig begonnen, als de Projectleider benoemd is kan er volop gewerkt worden!

Voor contact over de MFA:

Henriëtte Verheggen (voorzitter)
Venelaan 48
Tel:  0527-262481
E-mail:  hverheggen@solcon.nl

NIEUWS februari 2017

Definitief JA MFA (voor meer foto's klik hier)

Laatste nieuws 15-02-2017
Eerst in januari het goede nieuws dat het College van Burgemeester en Wethouders unaniem besloten dat de Uni-MFA in Rutten een goed plan was.

Daarna begin februari een geweldige gezamenlijke ouderavond van het Kindcentrum, dus scholen-peuterpeelzaal-kinderopvang, i.s.m. onze Werkgroep,
waarin de ouders konden aangeven wat zij belangrijk vinden bij de inrichting binnen en buiten van het nieuwe kindcentrum in de Uni-MFA.
Alle ideeën zijn door zowel het Kindcentum als de Werkgroep meegenomen.

6 Februari was het Ronde Tafel Gesprek waarin de Commissie Samenlevingszaken van de gemeenteraad het MFA-plan besprak, nadat Dorpsvoorzitter Arianne hen veel wijsheid toegewenst had en het Ruttense filmpje met de stenen had laten zien.

Ook overhandigde Arianne alvast zo’n steen (met een mooi klavertje-4 eraan), die nu op de kamer van Wethouder Suelmann ligt.
De raadsleden waren erg positief.
Maandag 27 februari is de gemeenteraadsvergadering waarin officieel besloten wordt over onze MFA.
We hopen dat dan vele Ruttenaren meegaan naar het gemeentehuis om te laten zien hoe belangrijk we het vinden. We gaan er in ieder geval iets leuks van maken!

Het tijdspad daarna:
-        Definitiefase : maart-juli 2017
-        Perspectiefnota 2018-2021: juli 2017
-        Ontwerpfase: september 2017-april 2018
-        Programmabegroting 2018-2021: november 2017
-        Aanbesteding: mei 2018-juli 201
-        Realisatiefase: augustus 2018-juni 2019
-        Ingebruikname: juli 2019

NIEUWS februari 2017

Gisteravond heeft een grote groep Ruttenaren met veel plezier in de trouwzaal in het gemeentehuis gezeten.
In de commissie samenleving van de gemeenteraad stond de UNI-MFA geagendeerd op de agenda.
Arianne de Groene heeft ‘ingesproken’ en de raadsleden wijsheid toegewenst in de bespreking van het College voorstel en onze Ruttense film is getoond.
Nadat de vragen van de commissieleden beantwoord zijn door wethouder Suelmann en/of Arianne hebben de politieke partijen laten weten zeer positief t.o.v. onze UNI-MFA te staan.

Tijdens de raadsvergadering d.d. 27 februari zal de officiële besluitvorming plaats vinden.

NIEUWS januari 2017

Arianne gaf in haar speech, tijdens de nieuwjaarsreceptie van dorpsbelang, aan dat ‘geduld’ het sleutelwoord is bij het realiseren van een Multi Functionele Accommodatie, maar dat achter de schermen 2016 toch een productief jaar is geweest.
De grote stap voorwaarts is, dat we met de betrokken parijen van een ‘Nee, tenzij..’ naar een ‘Ja, mits..’ gegaan zijn.
Ze zette de zaken nog eens op een rijtje en kondigde aan dat de gemeenteraad in februari een besluit zal nemen over de go of no-go van onze Uni-MFA.

Dat we samen ons steentje bijdragen was te zien in het prachtige filmpje met de stenen, waarin veel Ruttenaren en Ruttenaartjes (een beetje) te zien en te horen waren. Een eerste impressie van de ontmoeting die centraal staat binnen onze Uni-MFA.

NIEUWS december 2016

Zaterdagochtend 26 november hebben we met vertegenwoordigers van alle verenigingen, commissies, scholen en kerken elkaar bijgepraat over de ontwikkelingen en stand van zaken rondom de Uni-MFA.
Het was een plezierig samenzijn, waar het enthousiasme voelbaar was.

Het is de bedoeling nog deze maand met directie en personeel van de scholen een bezoek te brengen aan een MFA buiten onze provincie, waar ze dan met eigen ogen kunnen zien hoe daar samengewerkt wordt.

Alle tekenen wijzen er op dat de MFA er komt, maar we willen het nu onderhand weleens zwart-op-wit, zodat we onze naam MFA i.o. (in oprichting) kunnen veranderen in MFA i.u. (in uitvoering) !!!!!

NIEUWS november 2016

Het groepje creatievelingen dat een ‘levend document’ gaat maken over de komst van de MFA, is enthousiast van start gegaan. Het is de bedoeling dat we daarvan op de Nieuwjaarsreceptie 2 januari al een stukje te zien krijgen.
We hopen dat Ruttenaren die gevraagd worden een bijdrage te leveren daar net zo enthousiast aan mee zullen doen!

Helaas, in december zal de MFA nog niet op de gemeenteraadagenda staan. De ambtenaar die zo keihard werkt aan de Ruttense zaak, Ellen Jane van Straten, is behoorlijk ziek geweest en heeft zelfs in het ziekenhuis gelegen. Daardoor zijn de gemeenteraadsstukken nog niet klaar. We hopen nu op januari.
Voor zover wij weten, zal onderwijshuisvesting wel behandeld worden en zal beslist worden of het geld voor nieuwbouw van de scholen in 2018 beschikbaar wordt gesteld.
Het lijkt allemaal positief, en we gaan er gewoon van uit dat die MFA er komt!

NIEUWS oktober 2016

Het lijkt de goede kant op te gaan met onze Uni-MFA, zoals in de dorpsmail al is meegedeeld. Voor wie dat niet gezien heeft: hieronder de tekst:

De Uni-MFA een stapje dichterbij?
Tijdens de dorpsavond jl 28 juni heeft wethouder Wijnants meegedeeld dat het college bereid is een substantiële bijdrage te leveren aan het realiseren van het deel sport-dorpshuis. Daar zijn we blij om.

Minder blij werden we van de mededeling dat het onderwijs in Rutten mogelijk nog niet aan nieuwbouw toe zou zijn. De gemeente wilde hiervoor nog enkele scenario’s tegen elkaar afwegen. En ook het totale onderwijsveld in Noordoostpolder moest nog instemmen met het inzetten van onderwijshuisvestingsmiddelen in Rutten. We kregen de toezegging dat er dit najaar besluiten zouden gaan vallen.

Inmiddels is ons meegedeeld dat het College van B&W positief staat tegenover de wens vanuit het dorp om een Uni-MFA te realiseren. En dat er voor nieuwbouw van de scholen in Rutten middelen beschikbaar worden gesteld in 2018, als ook de gemeenteraad rond december daarmee instemt. Goed nieuws dus!

En nu hopen dat de gemeente, het onderwijs en de andere betrokken partijen overeenstemming vinden voor de invulling van een Uni-MFA.

Wordt vervolgd!

Met vriendelijke groet,
Werkgroep MFA i.o.

CREATIEF ENTHOUSIASME

Ondertussen is een groep creatievelingen aan het brainstormen gegaan om een soort  ‘levend document’ te gaan maken waarin te zien zal zijn wat een Uni-MFA voor Rutten en de Ruttenaren gaat betekenen.
Wat dit creatief enthousiasme gaat opleveren weet nog niemand, maar iedereen mag meegenieten als het klaar is!!

Een blije Werkgroep MFA i.o.

NIEUWS september 2016

Dit wordt een spannende maand.
De onderwijsbesturen en de gemeente hebben het jaarlijks overleg over geld voor onderwijshuisvesting voor volgend jaar.
 En de wethouders gaan de gemeenteraad informeren over hun plannen met Rutten, de MFA en de vrijkomende bouwlocaties….
Ook proberen we op korte termijn een overleg te plannen, waarbij Werkgroep, Dorpsbelang, Onderwijs en betrokken MFA-partijen met de Gemeente om tafel zitten.
Het gaat vast goed komen, al zijn we af en toe wel een beetje ongeduldig…
“Het is met recht een olifantsdracht”, zoals architect Zijlstra opmerkte.

NIEUWS juli 2016

13 juni zijn we met een groep Ruttenaren naar het gemeentehuis getogen om tijdens het Politieke Uurtje alle politieke partijen te vertellen over de Uni MFA die we in Rutten willen gaan bouwen. Ze waren positief geïnteresseerd.

16 juni alweer met een groep Ruttenaren naar het gemeentehuis, waar onze dorpsvoorzitter Arianne Wondergem insprak bij het agendapunt Stiepe-verwerving tijdens het Ronde Tafel Gesprek.
Arianne gaf aan dat we voorstander zijn van aankoop van de Stiepe en bracht dat mooi in verband met de Uni-MFA en de vrijkomend locaties die dan als inbreiding gebruikt kunnen worden voor woningbouw, want Rutten zit nu ‘op slot’ wat woningbouw betreft.

28 juni de MFA-bijpraatavond voor het hele dorp in de Stiepe.

Geweldig, wat een opkomst, de grote zaal zat vol.
Henriëtte Verheggen vertelde wat de Werkgroep zoal gedaan had en Nicolo Plomp en Hanny Mutsaers lieten de nieuwste cijfers zien die ze i.s.m. architect Zijlstra gemaakt hadden.

NIEUWS juni 2016

Graag nodigen wij alle Ruttenaren uit om elkaar bij te praten over de MFA-ontwikkelingen op dinsdag 28 juni om 20.00 uur in De Stiepe.
De verantwoordelijke wethouders Wijnants en Suelmann zijn dan ook aanwezig, dus met al uw prangende vragen kunt u rechtstreeks bij hen terecht.
De nieuwste cijfers van Nicolo en Hanny zijn inmiddels besproken met de ambtenaren van het gemeentehuis.

OP 28 mei hebben we met vertegenwoordigers  van de Ruttense verenigingen en organisaties bijgepraat en dat verliep heel positief.

Ook hebben we ondertussen meerdere malen contact gehad met architectenbureau Zijlstra uit Bakhuizen. Dit bureau heeft ervaring met zo’n 80 MFA’s en MFC’s.
De architecten hebben onze cijfers doorgespit, zijn in Rutten wezen kijken en hebben samen met de werkgroep een gesprek met de gemeente-ambtenaren gehad.
Aan de wethouders hebben we genoemd dat we als Rutten een aandeel willen leveren in zelfwerkzaamheid en ook in geld, maar dat we ook vanuit de gemeente een forse bijdrage nodig hebben.

Wilt meer weten en/of meepraten: we zien u graag op 28 juni in de Stiepe!

NIEUWS mei 2016

Nicolo en Hanny hebben heel wat rekenwerk verricht  met de cijfers die we kregen van de MFA’s die we bezocht hebben.
In april is dit rekenwerk positief ontvangen door de ambtenaren in het gemeentehuis.
Deze maand (mei) gaan we erover in gesprek met de wethouders Wijnants en Suelmann.
Op de politieke avond in Rutten hebben we de politieke partijen weer bijgepraat, zij waren zeer geïnteresseerd.

Eigenlijk willen we wel sneller, maar het is de kunst ons geduld te bewaren.
We doen ons best!

NIEUWS april 2016

Op de jaarvergadering van Dorpsbelang heeft Nicolo Plomp op bevlogen wijze uitgelegd wat de Werkgroep allemaal gedaan heeft om te kijken of een Uni Multi Functionele Accommodatie op de sportvelden in Rutten haalbaar is.

Hij vertelde dat de gemeente op basis van onderwijscijfers tot de conclusie kwam dat het niet kon. Als werkgroep waren we het daar niet mee eens, want diverse voorbeelden in de regio hebben al bewezen dat het goedkoper kan.
Daarop hebben wethouders en ambtenaren besloten toch weer verder te willen kijken en opnieuw gesprekken met ons aan te gaan.
Momenteel zijn we als werkgroep druk bezig cijfers van andere MFA´s te vertalen naar de Ruttense situatie. In de tweede helft van april gaan we daarmee weer met de gemeente aan tafel.
Ook met de onderwijsbesturen zal weer gepraat moeten worden.
Het blijft de moeite waard hier energie in te steken, want het gaat om de toekomst van ons dorp en wat de Ruttenaren belangrijk vinden.

NIEUWS maart 2016

Vanaf juni 2015 zijn we als werkgroep, samen met gemeente, onderwijs en architecten, bezig met het uitwerken van de variant die de voorkeur kreeg in de dorpspeiling: een UniMFA met sport, dorpshuis, onderwijs, peuterspeelzaal en kinderopvang op een locatie bij de sportvelden.

Inzicht in de benodigde vierkante meters en nadenken over een goede situering van ruimten ten opzichte van elkaar zijn vertaald naar een vlekkenplan, een soort ruwe eerste schets. Het was te zien op de inloopmiddag eind vorig jaar. Ook zijn de investeringskosten en jaarlijkse exploitatiekosten in beeld gebracht en uitgesplitst naar partij (onderwijs, kinderopvang, sport, dorpshuis).

We kijken nu waar in het plan nog een optimalisering mogelijk is. Aan de ene kant door kosten omlaag te brengen, bijvoorbeeld door het aantal vierkante meters terug te brengen of bouwkosten te verlagen. Aan de andere kant kijken we hoe de kosten voor investering en exploitatie structureel gedekt kunnen worden. Hierbij gebruiken we ook de ervaringen van MFA’s die door ons bezocht zijn.
Tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelang op 16 maart presenteren we alvast wat van onze bevindingen.
Waarschijnlijk zullen beide wethouders die hiermee te maken hebben, de heren Suelmann en Wijnants, hierbij aanwezig zijn en een toelichting geven.
Zo hopen we dan weer wat dichter te komen tot een oplossing die in het belang van ons dorp is.

NIEUWS februari 2016

Helaas, nog steeds helemaal geen nieuws.
De gemeente stelt ons geduld danig op de proef…
Maar zodra we een antwoord hebben over de haalbaarheid laten we het u weten.

NIEUWS januari 2016

Zoals onze dorpsvoorzitter op de nieuwjaarsreceptie al zei: Ondanks het harde werken van de verschillende partijen is er op dit moment nog geen antwoord op de vraag of de Uni MFA voor Rutten haalbaar is.

De werkgroep, dorpsbelang, gemeente en onderwijs (en kinderopvang) werken er aan dat er in het eerste kwartaal van 2016 een antwoord komt op de vraag of Rutten aan haar Uni MFA kan gaan bouwen.

Zodra wij concrete informatie hebben zullen wij u als dorp onmiddellijk informeren, zodat we het vervolgtraject vorm kunnen gaan geven.

Het antwoord lijkt dichtbij, maar dat hebben we al eerder gedacht…
Dus wederom… wordt vervolgd.

NIEUWS december 2015

De MFA-dorps-inloop-middag op 14 november was gezellig-druk.

Ongeveer 80 volwassenen en wat kinderen kwamen een kijkje nemen in de Stiepe en liepen een rondje om de kuubskisten en langs de tafels met vlekkenplannen, vragenlijsten en krantenknipsels.

Men kon kennismaken met voorzitter Esther de Vrij, Bert Philipsen liet op een scherm foto’s zien van de Multi Functionele Accommodaties die we bezocht hebben, Nicolo Plomp en Hanny Mutsaers gaven uitleg over allerlei berekeningen en iedereen weet nu wat een vlekkenplan is…

Uit de ingevulde vragenformulieren blijkt dat er best bereidheid is bij Ruttenaren om mee te doen in de financiering, ook ideeën om anderszins geld te genereren, van crowdfunding tot fondsen en een veiling organiseren.

Dank voor al de suggesties, ze blijven welkom.

Maar…… de grote vraag  “Gaat die Uni-MFA nu komen of niet?” is nog steeds niet beantwoord. Is het haalbaar voor Rutten?
We zitten nog steeds te vergaderen, te rekenen, soms rondjes te draaien, voorwaarden te bespreken, de wet er bij te halen….
Op dit moment kunnen we helaas niets anders melden dan: wordt vervolgd.

NIEUWS november 2015

Nadat u begin dit jaar massaal gekozen heeft voor de uni-MFA, is het nu tijd om te laten zien hoe de stand van zaken is. We nodigen alle Ruttenaren en ook andere betrokkenen, zoals wethouders, scholen, architecten en een aantal ambtenaren uit, om te komen kijken bij de inloop op zaterdag 14 november, 15.00-17.00 uur in de Stiepe.

U ziet dan de vlekkenplannen en foto’s van de bezochte MFA’s, hier hebben we al allerlei ideeën opgedaan. U kunt vragen stellen, op- en aanmerkingen plaatsen, uw mening geven of het nog kleiner/goedkoper kan, of er ook een winkel in zou moeten of……… misschien suggesties voor de exploitatie, want geld speelt ook een belangrijke rol. Kortom: wat vindt u ervan?

Met alle (ook schriftelijke) reacties gaan we weer verder overleggen op 18 november bij de gemeente en dan hopen we voor het eind van het jaar een GO of NO GO te hebben.

Tot slot: een mooi motto voor onze Multi Functionele Accommodatie is:
“Samenwerken is samen willen delen.”

NIEUWS oktober 2015

De eerste ‘vlekkenplannen’ zijn getekend door de architecten en gepresenteerd in het overleg met werkgroep, gemeente, onderwijsburo en architecten op 14 september in het gemeentehuis. Momenteel wordt dit door alle partijen bekeken. Half oktober komen we weer bij elkaar om de reacties te bespreken en te kijken wat haalbaar is.

Ondertussen hebben we met de werkgroep en de architecten een aantal MFA’s bezocht. Zo zijn we in Westergeest, Rinsumageest, Tiendeveen en Oostwold geweest. We zagen verschillende MFA’s waarin sport, onderwijs, kindcentra en dorpshuis gehuisvest zijn.  Op deze manier hebben we veel opgestoken en nemen we deze kennis mee naar onze MFA in Rutten.

Graag willen we het een en ander delen met u als Ruttenaar en daarom nodigen we u uit op zaterdag 14 november van 15.00 – 17.00 uur in de Stiepe. Noteer deze datum alvast in uw agenda, nadere informatie volgt nog.

NIEUWS september 2015

Afgelopen maanden hebben we van de verenigingen die gebruik willen maken van de MFA, de ruimtebehoefte doorgekregen en gestuurd naar de architecten, die ermee aan het rekenen zijn. Ook de scholen, kinderopvang en peuterspeelzaal hebben hun wensen doorgegeven. Verder wordt gekeken of er ook nog (kleine) bedrijven zijn die een aandeel willen hebben in het MFA. Dit kan doorgegeven worden aan onze secretaris Henriëtte Verheggen.

Half september hebben we weer overleg met de gemeente, onderwijsburo en de architecten. Half oktober hopen we dan duidelijkheid over de hoofdlijnen en haalbaarheid te hebben.

Laatste nieuws

Sponsoren

 Nieuws uit Flevoland
 U herkent ons aan
Copyright © 2021 Rutten | Gerealiseerd door: Acf Bentveld | Privacy verklaring