Nieuws van Dorpsbelang – december 2021

maandag 29 november 2021 13:35 Nieuws van Dorpsbelang – R&R december 2021

Voorwoord
Nog even in we laten het jaar 2021 weer achter ons. Ook dit jaar zal de periode in de aanloop naar en rond kerst en de jaarwisseling anders zijn dan ‘normale’ jaren. Dit heeft natuurlijk alles te maken met de beperkingen als gevolg van het oplaaien van het virus dat ons al een lange tijd in de greep heeft. We zullen ermee moeten omgaan zo goed en zo kwaad mogelijk. Neem vooral de beperkingen zoveel mogelijk in acht en zorg ervoor dat sociaal contact op wat voor manier dan ook in stand gehouden wordt. Wees er voor elkaar en heb het zo goed mogelijk.  

De intocht van Sinterklaas en zijn pieten was weer een succes. Gemotoriseerde Pieten maakten het dorp ‘onveilig’. De commissie van Sinterklaas had geregeld met de Pieten dat er diverse spelletjes op diverse tijdstippen waren en die werden goed bezocht. Ook Sinterklaas genoot van de belangstelling. De foto’s zijn terug te vinden op de site van ons dorp.

De website van Rutten wordt overigens helemaal vernieuwd en de eerste impressies beloven dat het een kleurrijke site met duidelijke rubrieken wordt. Hebben jullie al gegevens van jullie vereniging, commissie of werkgroep ingestuurd voor het vullen van de nieuwe site? Voor de inhoud kunnen jullie nog steeds een mailtje sturen naar dorpsbelang@ruttennop.nl    

Tijdens onze laatste vergadering in november hebben wij, als bestuur, te horen gekregen dat Jos Overgoor zich helaas niet meer herkiesbaar zal stellen tijdens de volgende algemene ledenvergadering. Deze zal in maart 2022 zijn. Jos heeft al een aantal jaren de financiën van het dorpsbelang onder zijn hoede naar grote tevredenheid en we gaan nu alvast op zoek naar een waardige opvolg(st)er. Heb jij verstand van financiën, heb je tijd over en lijkt het jou interessant om je aan te sluiten bij een dynamisch team? Stuur ons even een mailtje en kom alvast een vergadering bijwonen. 

In het laatste weekend van november zijn, tijdens de doe-dag van Fraai, de tulpen en violen weer geplant en alle kerstverlichting weer opgehangen. Dit zorgt voor licht en warmte in ons dorp gedurende deze donkere maand(en). Dank aan alle vrijwilligers die de handen uit de mouwen hebben gestoken tijdens deze doe-dag.

Wij wensen jullie een goede tijd richting het nieuwe jaar!   

Hartelijke groet namens Dorpsbelang Rutten,
René de Brouwer

Afvalkalender (dorp) - december
GFT                        2 / 16 / 30
Papier                  14
Rest                      23

 
Agenda

  • Er zijn geen punten op de agenda.

Laatste nieuws

Sponsoren

 Nieuws uit Flevoland
 U herkent ons aan
Copyright © 2022 Rutten | Gerealiseerd door: Acf Bentveld | Privacy verklaring