Nieuws van Dorpsbelang – januari 2022

maandag 10 januari 2022 13:32 Nieuws van Dorpsbelang – januari 2022

Voorwoord

Allereerst natuurlijk nog de beste wensen voor het nieuwe jaar.
Dat het voor jullie allemaal een mooi jaar mag worden in alle opzichten.

Een jaar geleden hadden we de hoop om dit jaar de nieuwjaarsreceptie te houden in het Klavier maar…. ook dit jaar was het helaas nog niet mogelijk in verband met de geldende maatregelen.

Ons geduld wordt op de proef gesteld maar laten we hopen dat we in de loop van dit jaar terug kunnen keren naar het ‘normale’ leven.

Maandag 3 januari heeft u kunnen genieten van de online Rutten versie van ‘Dit was het nieuws’. Een team van enthousiaste Ruttenaren was verantwoordelijk voor dit leuke jaaroverzicht van het afgelopen jaar. Zij hopen dat u ook genoten heeft.  

In de zoektocht naar een nieuwe penningmeester kunnen we laten weten dat we inmiddels een kandidaat hebben gevonden die het stokje van Jos Overgoor wil gaan overnemen.

Dit jaar bestaat onze gemeente Noordoostpolder 60 jaar en vieren we dat ons land 80 jaar droog ligt.
Tijdens verschillende evenementen in de gehele polder zal hieraan dit jaar aandacht besteed worden. Volgend jaar bestaat Rutten 70 jaar en zullen er dit jaar al voorbereidingen getroffen worden om er een mooi jubileumjaar van te maken. Heeft u alvast ideeën? Laat het ons weten.

Laten we hopen dat 2022 het jaar wordt waarin we, met hulp van iedereen, corona een halt toeroepen maar ook een jaar waarin we gezond blijven en met een blik vooruit trots zijn op alles wat we met elkaar realiseren.

Hartelijke groet namens Dorpsbelang Rutten,

René de Brouwer
Afvalkalender januari 2022
                   dorp                   buitengebied
GFT:         13, 27                14, 28
Papier:    11                        11
Plastic:    6                          7
Rest:        20                      21


 
Agenda

  • Er zijn geen punten op de agenda.

Laatste nieuws

Sponsoren

 Nieuws uit Flevoland
 U herkent ons aan
Copyright © 2022 Rutten | Gerealiseerd door: Acf Bentveld | Privacy verklaring