Nieuws van Vereniging Dorpsbelang juli

dinsdag 6 juli 2021 10:55 Nieuws van dorpsbelang

Rutten ontmoet de nieuwe burgemeester
Op woensdag 30 juni heeft onze nieuwe burgemeester Roger de Groot Rutten bezocht. Samen met Dorpsbelang heeft hij een korte wandeling door het dorp gemaakt met als einddoel een bezoek aan Het Klavier. Hier heeft de Henriëtte Verheggen, als voorzitter van Stichting MFA Rutten, het verloop van dit Ruttense project verteld, en ook Marc Kaldijk, als voorzitter van de RKO, een betoog gehouden voor het behoud van de sportclubs op de dorpen.

Jaarvergadering Dorpsbelang
Zet in uw agenda: woensdag 22 september om 20.00 uur in Het Klavier. Dit zal uiteraard volgens de dan geldende COVID-maatregelen gehouden worden. Arianne de Groene zal dan de voorzittershamer doorgeven aan de nieuwe voorzitter. De agenda vindt u in deze R&R. Hou ook de website en facebook in de gaten.

Woningbouw ontwikkeling
Aan Meerweg zijn inmiddels de contouren van de 11 nieuwe woningen zichtbaar, de eerste muren staan al.

Het ontwerp voor de Stiepe-locatie is helaas nog steeds niet akkoord bevonden door de welstandscommissie. Bouwbedrijf Roos hoopt ons spoedig op positief nieuws, zodat de verkoop in de tweede helft van dit jaar kan starten. Dus ben je geïnteresseerd in een koopappartement op deze centrumlocatie neem contact op via dorpsbelang@ruttennop.nl.

Helaas is er in deze fase nog geen nieuws over de Buitenom 1 en 87.

WG Wonen 2.0
In de R&R van vorige maand hebben wij aangekondigd dat de resultaten van de enquête gedeeld zouden worden. Verderop vind je het uitgebreide verslag. Deze resultaten zullen na de zomervakantie met de gemeente besproken worden, waarna aansluitend het ontwikkelperspectief voor de komende 5 jaar wordt vast gesteld.

Vereniging Dorpsbelang wenst jullie allen een heerlijke zonnige zomer toe. Tot in september!

Afvalkalender dorp
GFT: 29 jul, 12 aug, 26 aug, 3 sep, 9 sep, 17 sep
Plastic: 22 jul, 19 aug, 16 sep
Rest: 5 aug, 2 sep,
Papier: 27 jul, 24 aug,
Agenda

  • Er zijn geen punten op de agenda.

Sponsoren

 Nieuws uit Flevoland
 U herkent ons aan
Copyright © 2021 Rutten | Gerealiseerd door: Acf Bentveld | Privacy verklaring