Nieuws van Vereniging Dorpsbelang oktober

woensdag 13 oktober 2021 15:53 Nieuws van Vereniging Dorpsbelang oktober

Jaarvergadering
Op 22 september heeft Dorpsbelang haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden in ‘Het Klavier’. In deze vergadering zijn diverse onderwerpen behandeld. Er heeft ook een bestuurswisseling plaatsgevonden. Lydia Jensma en dorpsvoorzitter Arianne De Groene Wondergem zijn ‘afgezwaaid’. Zij worden vervangen door Mark Wever en de nieuwe dorpsvoorzitter René de Brouwer, die tijdens de vergadering de voorzittershamer in ontvangst mocht nemen. In deze Rep en Roer leest u een stukje van de scheidend dorpsvoorzitter en de nieuwe dorpsvoorzitter stelt zich voor.

De notulen zullen te zijner tijd (oktober/november) gepubliceerd worden op de website.

WG Wonen 2.0 – nieuwe voorzitter
Afgelopen maand is Arianne de Groene Wondergem na 7.5 jaar besturen afgetreden als voorzitter van Dorpsbelang en WGW2.0. Mark Wever, vanuit Dorpsbelang, heeft Arianne opgevolgd als de nieuwe voorzitter van werkgroep wonen.  Arianne blijft actief binnen WGW 2.0 als secretaris. Wij wensen Mark veel succes toe in zijn nieuwe rol.

Woningbouw ontwikkeling
Tijdens de ALV van 22 september jl. heeft WGW 2.0 de toekomstige Uitbreidingslocatie gepresenteerd. Dorpsbelang en WGW 2.0 zijn al diverse maanden in gesprek met de gemeente over het zogeheten ontwikkelperspectief. Het nieuwe ontwikkelperspectief voor de komende 5 jaar biedt Rutten de mogelijkheid om uit te breiden – zie nr 4. Het betreft een deel van de erfpachtkavel van Maatschap Groot Roessink aan de Ruttenseweg. Dit deel van de kavel zal in de komende jaren ontwikkeld worden voor woningbouw, de invulling hiervan zullen wij als Rutten, samen met de gemeente, in de komende maanden gaan bepalen. In de volgende R&R zal WGW 2.0 jullie verder informeren.
   
              CONCEPT – Ontwikkelperspectief 2021 -2026

De Stiepe locatie; tijdens het schrijven van dit artikel is de exacte sloop datum helaas nog niet bekend. Maar wij gaan er vanuit dat wanneer de R&R bij jullie op de mat is gevallen dat de sloophamer in Rutten is gearriveerd.

Buitenom 1 en 87 ook hier zal later dit jaar de gemeente de sloop realiseren. 

De realisatie van de blokwoningen aan de Meerweg gaat gestaag door, alle woningen zijn verkocht – deels aan Ruttenaren.

Heb je vragen over De Stiepe locatie of de uitbreiding van Rutten mail met dorpsbelang@ruttennop.nl.

Commissie Windmolengelden
Inmiddels heeft de commissie Windmolengelden de eerste aanvragen ontvangen. De Windmolengelden zijn bedoeld voor initiatieven en projecten uit het dorp, die de leefbaarheid in Rutten vergroten en behouden. Kijk voor de voorwaarden en aanvraagformulier op onze website: www.ruttennop.nl.

Banners ‘De scholen zijn begonnen’
Deze zomer hebben we vier nieuwe banners ontvangen van VVN afdeling Noordoostpolder. Helaas missen we twee van deze banners. De banners die bij de ingangen van het dorp hingen (Gemaalweg/Lemsterpoort en Wrakkenweg/Venelaan). Wie iets weet, of iets heeft gezien, meldt het aan dorpsbelang. dorpsbelang@ruttennop.nl.

Afvalkalender (Dorp)
GFT:                      15 okt, 21 okt, 4 nov
Plastic:                 14 okt, 11 nov
Rest:                     28 okt
Papier:                 19 okt, 16 nov

 
Agenda

Laatste nieuws

Sponsoren

 Nieuws uit Flevoland
 U herkent ons aan
Copyright © 2021 Rutten | Gerealiseerd door: Acf Bentveld | Privacy verklaring