Nieuws van Vereniging Dorpsbelang september

dinsdag 31 augustus 2021 09:58 Nieuws van dorpsbelang

Jaarvergadering Dorpsbelang

De jaarvergadering van Dorpsbelang is op 22 september om 20.00 uur in Het Klavier. Dit zal uiteraard volgens de dan geldende maatregelen gaan. Arianne de Groene zal dan de voorzittershamer doorgeven aan de nieuwe voorzitter. De notulen en jaarverslagen kunt u vinden op de website. Ook zal een exemplaar in de Boekenuitleen ter inzage liggen.

Jaarlijkse schouw
12 juli heeft de schouw plaatsgevonden. Een afvaardiging van het bestuur heeft samen met mensen van de gemeente door het dorp gefietst om een aantal aangegeven punten te bespreken. O.a.  overlast hondenpoep op het grasveldje bij de Tijm, overhangen begroeiing achter de seniorenwoningen, kwaliteit Rondje Rutten, ongelijke stoep naast parkeerhavens. Op een constructieve manier hebben we deze punten doorgesproken en acties besproken. Sommigen zijn al uitgevoerd, anderen zijn minder eenvoudig en vergen een langere adem. Door dit alles maken we samen het dorp een stuk mooier.

MOR-melding
Ervaart u overlast door woekerend gemeentegroen, kapotte straatverlichting of losse stoeptegels? In dat soort gevallen kunt u zelf een MOR-melding (Melding Openbare Ruimte) doen bij de gemeente. Zij zullen dan binnen 24 uur contact met u opnemen. Een MOR-melding kan via www.noordoostpolder.nl/melden-aan-de-gemeente of bellen met 0527-633911.

Woningbouw ontwikkeling
De bouwactiviteiten aan de Meerweg zijn na de bouwvak weer gestart. Wat een prachtig gezicht, 11 nieuwe woningen in ons dorp.

En dan is er eindelijk nieuws over het slopen van de scholen aan de Buitenom en de Stiepe; Vermoedelijk wordt er maandag 13 september gestart met de sloop van de Stiepe. Men zal in die week eerst starten met het saneren van asbest. De scholen worden later dit jaar gesloopt. Tevens zal er dit najaar gestart worden met de verkoop van de appartementen op De Stiepe locatie, de exacte start datum volgt hopelijk in de volgende R&R. Ben je geïnteresseerd in een koopappartement op deze centrumlocatie neem contact op via dorpsbelang@ruttennop.nl.

WG Wonen 2.0
Deze maand zal Arianne de Groene na 7.5 jaar besturen aftreden als voorzitter van dorpsbelang en dus ook als voorzitter van de werkgroep wonen 2.0. Wel zal zij zitting blijven houden in de werkgroep als algemeen lid. In Oktober lees je wie de nieuwe voorzitter van WGW2.0 wordt.

Afvalkalender dorp
GFT: 17 sep, 23 sep, 1 okt, 7 okt, 15 okt
Plastic: 16 sep, 14 okt
Rest: 30 sep
Papier: 21 sep,

 
Laatste nieuws

Sponsoren

 Nieuws uit Flevoland
 U herkent ons aan
Copyright © 2021 Rutten | Gerealiseerd door: Acf Bentveld | Privacy verklaring