Paulusschool

Afbeelding

 

De Paulusschool is een middelgrote samenwerkingsschool aan de rand van Rutten. Sinds januari 2021 zijn we in ‘Het Klavier’ gevestigd, een multifunctionele accommodatie in Rutten. We wonen en werken samen met de andere dorpsschool Sjaloom en de kinderopvang Alles Kids.

 

We hebben een mooie moderne school met 4 leslokalen, een groot leerplein, een gezamenlijk speellokaal en een bibliotheek. Buiten spelen we op een groot speelplein met verschillende speeltoestellen, een multifunctioneel veld, een bosrand, een voetbalveld en een survivalbaan. Kleuters en peuters hebben een apart veilig speelterrein met een omheining. Samen met het dorp onderhouden we een moestuin bij het gebouw.

 

De Paulusschool wil kinderen goede en stevige basisvaardigheden meegeven met als doel compleet mens te worden in harmonie met zichzelf en de omgeving. Ontwikkelen is meer dan leren. Door te werken vanuit eigen interesses, ervaringen en motivatie willen we betrokkenheid vergroten en leren betekenisvol maken. Hiervoor zijn spel en onderzoek belangrijke middelen. Door kinderen op een aandachtige en liefdevolle wijze te benaderen, worden talenten, intelligentie en karaktereigenschappen van het kind aangesproken en gestimuleerd. We willen de school zijn waar ieder kind gezien wordt en met plezier naar toegaat. We hechten waarde aan samenwerken en samenzijn. In ons onderwijsaanbod, als samenwerkingsschool, houden we rekening met ieders achtergrond en levensbeschouwing. We leren kinderen verdraagzaam te zijn en vanuit een respectvolle houding, om te gaan met ieders eigenheid. Ouders en leerkrachten hebben hierin een belangrijke voorbeeldfunctie.

 

Ons motto: Kom verder op de Paulusschool

 

Wilt u komen kijken, maak dan een afspraak met de directeur: Truus Vegterlo

 

Post- en bezoekadres
Sportweg 52A
8313 AR Rutten

 

0527-262847

 

Website Paulusschool

 

Mail de Paulusschool 

 

Afbeelding