Renovatie Sportweg

Renovatie Sportweg

Laatste nieuws (23-04-2021)

Eindelijk is het zo ver, de werkzaamheden aan de Sportweg gaan van start!
Vanaf 10 mei beginnen we met de reconstructie aan het korte deel van de Sportweg.
We breken de bestrating open en dan starten de nutsbedrijven met hun werkzaamheden.

Daarna leggen we de riolering aan en kunnen we vervolgens de straat weer opnieuw opbouwen.
Verwachting is dat deze werkzaamheden eind juni worden afgerond.

Tegelijkertijd starten we met het parkeerterrein van het MFA.
Verwachting is dat dit half juni wordt opgeleverd.

Begin juli starten we met de reconstructie van het lange deel van de Sportweg.
Verwachting is dat dit voor de bouwvakantie wordt afgerond. (begin augustus).
We hanteren een strakke planning en gaan er vanuit dat we dit halen. Levertijden van materialen zijn door corona echter lang en dat kan voor eventueel oponthoud zorgen.

Graag houden we de omwonenden tijdens de werkzaamheden goed op de hoogte.

We zorgen ervoor dat er iemand vanuit de gemeente elke dinsdag aanwezig is van 09:00 tot 10:00 om vragen te beantwoorden.

U kunt uw vragen dan stellen in het café van het MFA met het verzoek deze buitenlangs (rechterkant) te betreden.

Ook zullen we de website www.noordoostpolder.nl/werk-aan-de-weg gebruiken updates te geven van het project.

Laatste nieuws (24-02-2021)

Aangepaste planning Reconstructie Sporweg en aanleg parkeerterrein MFA.

Sinds onze vorige update zijn er ontwikkelingen geweest die er helaas voor hebben gezorgd dat de uitvoering anders loopt dan vooraf gedacht / gecommuniceerd.
Tijdens de sloop van de Sjaloom bleek er meer asbest aanwezig te zijn dan voorzien.
Hierdoor was het helaas niet mogelijk om 1 maart te beginnen met de aanleg van het parkeerterrein t.b.v. het MFA.

Gelukkig hebben we eind 2020 besloten om een tijdelijk parkeerterrein aan te leggen om de verkeerintensiteit te kunnen waarborgen.
In samenspraak met de scholen hebben we er ook voor gezorgd dat de “lange” Sportweg nu voor voertuigen 1 richtingsverkeer is geworden, fiets –en voetgangers kunnen nog wel via de Meerweg de Sportweg in.

Waar de uitvoering eerst zou verlopen in drie fases, hebben we er nu voor gekozen om de uitvoering in 2 fases te voltooien.

Omdat de aanleg van het parkeerterrein niet kon starten op 1 maart, zullen we de aanleg hiervan combineren met de reconstructie van de Sportweg zelf.

Hierdoor blijft de planning ongewijzigd.

Laatste nieuws (27-10-2020)
Start van de reconstructie Sportweg uitgesteld

Helaas heeft de gemeente er voor moeten kiezen om de werkzaamheden aan de Sportweg uit te stellen. De reden hiervoor is de levertijd van materialen en de onzekerheden die de coronacrisis met zich mee brengen.

Zoals het nu staat gaan de werkzaamheden in maart van start. 

Planning maart-juni 2021
Maart: Realisatie parkeerterrein MFA
Maart-april: Realisatie De Korte Sportweg (zuidelijke deel)
April-mei: Realisatie De Lange Sportweg (noordelijke deel)
Mei – juni: werk gereed (als alles volgens planning verloopt)

De gemeente houdt in de planning rekening met de bouw van het MFA.

Communicatie over voortgang
Gemeente Noordoostpolder informeert de omgeving over de manier van uitvoering en alle zaken hier omheen. 
Op welke manier dit gebeurd is nog niet zeker, gezien de ontwikkelingen van COVID-19.Het is en blijft lastig om in deze tijden een goede planning op te stellen.

Heeft u vragen aan de gemeente dan kunt u mailen met Jordy van der Wal, j.vanderwal@noordoostpolder.nl

Gemeente start met reconstructie Sportweg

Eindelijk is het dan zover. In november start de gemeente met de reconstructie van de Sportweg. Een lange voorbereiding, waarbij via inloopbijeenkomsten input is verkregen voor een ontwerp, ging vooraf. De gemeente verwijdert het verouderde riool. Er komt een nieuw gescheiden riool voor terug. Hiervoor wordt de weg opengebroken en de gemeente past een nieuwe inrichting toe. Bij de nieuwe inrichting is zoveel mogelijk input uit de inloopbijeenkomsten verwerkt.

Planning november –april 2021
November – december: realisatie de Lange Sportweg (noordelijke deel) 
Januari 2021: de kabels en leidingen
Februari 2021:  realisatie de Korte Sportweg 
April 2021: werk gereed (als alles volgens planning verloopt) 

De gemeente houdt in de planning rekening met de bouw van het MFA

Communicatie over voortgang
Gemeente Noordoostpolder informeert de omgeving over de manier van uitvoering en alle zaken hier omheen. Heeft u vragen aan de gemeente dan kunt u mailen met Jordy van der Wal, j.vanderwal@noordoostpolder.nl
 

Laatste nieuws

Sponsoren

 Nieuws uit Flevoland
 U herkent ons aan
Copyright © 2021 Rutten | Gerealiseerd door: Acf Bentveld | Privacy verklaring