Verkenningsfase fusie scholen

Dorpsgenoten,


We willen u informeren over de ontwikkelingen die op dit moment gaande zijn op de beide dorpsscholen van Rutten. Grote kans dat u daar al het een en ander over hebt gehoord.
We praten u graag bij.


Sinds januari 2021 hebben beide scholen een goed onderdak in het prachtige Klavier. We wonen en werken daar samen en dat is prettig. Daar waar we elkaar nodig hebben of kunnen versterken, weten we elkaar te vinden. Samen met kinderopvang Alles Kids hebben we het goed.
Waarom dan toch de vraag om verandering?


Goed onderwijs voor alle leerlingen in Rutten is een gedeelde ambitie van ons en van het bestuur (Aves). Verschillende ontwikkelingen, waaronder dalende leerlingaantallen, zorgen ervoor dat deze ambitie steeds meer onder druk komt te staan. Daarnaast heeft de natuurlijke samenwerking die er de afgelopen jaren is ontstaan, laten zien dat er kansen liggen om dit verder uit te bouwen. De gesprekken hierover hebben geleid tot de volgende wens, gedragen door beide onderwijsteams, directeuren en medezeggenschapsraden: we gaan dit schooljaar op verkenning of het mogelijk is beide scholen samen te voegen tot één nieuwe school in Rutten.


Zo’n tocht start met een ‘intentieverklaring’. Deze is dinsdagavond 13 september jl. ondertekend door de voorzitters van de MR-en, Fenny van Brakel, Onno van Helden en, in het midden, bestuurder Jos Timmermans.
Een stuurgroep zal de komende maanden, samen met 4 werkgroepen, verkennen of er onoverkomelijke bezwaren zijn om beide scholen met ingang van 1 augustus 2023 samen te voegen tot één nieuwe school.


Door middel van 4 á 5 nieuwsbrieven houden we betrokkenen en belangstellenden op de hoogte (zie onderstaande bijlage).


Grietje Captein (Sjaloom)
Truus Vegterlo (Paulusschool)

 

 

 

Afbeelding

Verkenningspost nummer 4

 

Verkenningspost nummer 3

 

Verkenningspost nummer 2

 

Verkenningspost nummer 1