Nieuws

Doe-dag werkgroep Fraai

dinsdag 21 november 2017 10:18 DOE dag werkgroep Fraai

Afgelopen zaterdag 18 nov. organiseerde Werkgroep FRAAI! hun jaarlijkse DOE-dag.
We kregen veel aanmeldingen van dorpsbewoners die ons een handje wilden helpen.
En wat hebben we veel werk verzet! Kortom: Gezelligheid alom! Lees meer


Update Boerderijenboek Rutten

zondag 19 november 2017 14:04 UPDATE BOERDERIJENBOEK RUTTEN

Het is al weer even geleden en daarom een update vanuit het Team Boerderijenboek Rutten.

Wij naderen langzaam maar zeker de deadline en het team draait dan ook de laatste maanden op volle stoom! Wij hebben nog een kleine twee maanden te gaan voordat alle artikelen en bijbehorende foto’s ingeleverd moeten zijn bij de eindredactie. Er wordt van 174 boerderijen een artikel geschreven over alle bewoners vanaf de uitgifte tot en met heden. Hiervoor worden alle bewoners of familieleden geïnterviewd, soms wel 6 gezinnen per bedrijf. Ruim 100 artikelen zijn al binnen. Dat betekent dat wij onlangs ruimschoots de 50% hebben overschreden. Lees meer


Stiepe AGENDA

zondag 12 november 2017 12:37


Rabobank geeft geld

dinsdag 7 november 2017 20:55 Rabobank geeft geld

De Rabobank heeft aan elk polderdorp een paar medewerkers “gekoppeld”, het zogenaamde “kernteam”, wat het betreffende dorp op enigerlei wijze kan ondersteunen. De eerste goede daad van kernteam Rutten was het overhandigen van een cheque van 1500 euro aan onze penningmeester Wendy Wisse. Dank je wel, Rabobank, leuk initiatief. We zullen het geld goed gebruiken. Lees meer


MFA nieuws

dinsdag 7 november 2017 20:30 NIEUWS VAN DE WERKGROEP MFA (Multi Functionele Accommodatie)

Allereerst: Maandag 18 december 20.00 uur in De Stiepe

MFA-informatie-avond voor alle Ruttenaren.

Houd deze datum maar vrij, dan hoort u alle nieuws tot dan toe.

In de volgende Rep en Roer meer hierover….. Lees meer


Dorpsbelang nieuws nov '17

dinsdag 7 november 2017 20:20 Dorpsbelang nieuws nov '17

De tijd van gezellige feesten is weer aangebroken.
18 november presenteren de Leutd’elvers hun nieuwe Prins Carnaval tijdens het Prinsenbal.
Zaterdagmiddag 25 november komen Sinterklaas en de Pieten aan in Rutten.
Half december gaat de Werkgroep Fraai ons dorp in de kerstsfeer brengen. Lees meer
Agenda

Laatste nieuws

 Nieuws uit de polder
 U herkent ons aan
Copyright © 2018 Rutten | Gerealiseerd door: Acf Bentveld