De laatste weetjes in Rutten

Bekijk hier het laatste nieuws en blijf op de hoogte.
 

Samen zijn we Rutten!

Rutten heeft een bijzondere vormgeving. De kleine dorpskern is verdeeld in vier kwadranten, naar ontwerp van Prof. Ir. W. Bruin. De woonkern wordt omzoomd door een boswal en tussen de bebouwing bevinden zich diverse groenstroken.

 

Rutten heeft een Multi Functionele Accommodatie (MFA), genaamd Het Klavier. Kindcentrum, sport en dorpsfunctie worden nu in één nieuw gebouw gehuisvest. In het centrum ligt een prachtige speeltuin die door het dorp zelf is gerealiseerd. Het buitengebied is voornamelijk agrarisch, met bloembollen, akkerbouw en veeteelt.

Rutten ligt dichtbij de toeristische trekpleister Lemmer, waar het vooral in de zomer goed toeven is aan het strand, in het water of op de gezellige terrassen. 

 

Een dorp als Rutten kan niet zonder vrijwilligers. Samen maken we Rutten. Wil je ons helpen?

 

 

Ik word vrijwilliger