Kerken

 

Emmaüskerk

De Emmaüskerk is een kleine dorpskerk in het centrum van het dorp, waarin de Protestantse Gemeente uit Rutten iedere zondag haar kerkdiensten organiseert. De gemeente leeft vanuit de verwondering, dat God mensen samenbindt en bijeenbrengt om Hem te aanbidden.   

 

De gemeente wil dienstbaar zijn, veraf en dichtbij en is betrokken bij diverse zendingsprojecten. Het Roemenië-project is één van de bekendste, waar ook de dorpsgemeenschap van Rutten ieder jaar bij wordt betrokken.                                                                                                                                 

Tevens wil de Emmaüskerk een ontmoetingsplek zijn om te leren, te herdenken en te vieren. Ook de jeugd speelt daarin een centrale rol. Bekend voor het gehele dorp zijn bijvoorbeeld de vakantiebijbelweek, de Kerk-, School- en Gezinsdiensten en de Beamdiensten (speciaal voor de jeugd op een aantal zondagmiddagen). De Emmaüskerk heeft een levende Protestantse gemeente, welke bestaat uit leden met uiteenlopende geloofsopvattingen. Wij willen ruimte bieden aan deze diversiteit. Dat bepaalt de kracht van ons geloof. De kern van ons geloof is de grote liefde van God, zijn gekruisigde en opgestane Zoon Jezus Christus en de gaven van de Heilige Geest. De Bijbel is het richtsnoer voor ons geloven en ons handelen.

 

Wilt u meer weten? Bent u nieuwsgierig? Komt gerust eens langs. U bent altijd welkom!

 

Bezoekadres: 
Emmaüskerk
Plantsoenweg 1
8313 AC Rutten

 

Postadres:
De Gardeniers 7

8313 AX Rutten

 

Website PKN Rutten

 

Mail PKN Rutten

 

 

 

 

 

Afbeelding

RK Geloofsgemeenschap De Goede Herder

De RK Geloofsgemeenschap De Goede Herder is één van de vier geloofsgemeenschappen van de Emmaüs-parochie. De RK Geloofsgemeenschap De Goede Herder wordt gevormd door parochianen uit Bant, Creil en Rutten.
Sinds de sluiting van de H. Servatiuskerk in 2023 komen de parochianen samen in één van de overige kerken binnen de Emmaüsparochie (Tollebeek, Emmeloord, Marknesse of Ens). 
 
Er is inmiddels een nieuw initiatief opgestart "Eerste Zondagviering". Iedere eerste zondag van de maand, om 10:00 uur, is er een laagdrempelige bijeenkomst in het Klavier. Iedereen is daar van harte welkom! De bijeenkomsten worden afgesloten met kopje koffie. 
 
Maandelijks verschijnt het parochieblad Klaverblad met actuele informatie van de Emmaüsparochie.
Ook is er een "parochie-mail", via deze mailservice worden parochianen op de hoogte gehouden van belangrijke evenementen of mededelingen zoals overlijden van mede parochiaan. Daarvoor kan men zich aanmelden via clairevanhaut@gmail.com  
  
Contactpersonen Emmaüsparochie;
• Communicatie: Claire van Haut 06-20886406
• Contactpersoon voor Rutten :
Nelly Kuijper; 06-30129947
Doetie Boeijenga; 06-13885044 (antwoord apparaat inspreken)

 

Website Emmaüsparochie

 

Facebook