Algemeen

Het Kindcentrum Rutten bestaat sinds 2012 en biedt in het dorp Rutten een gecombineerd en integraal pakket van voorzieningen voor kinderen van 0 – 13 jaar en hun ouders. 


Dit is een breed verrijkingsaanbod voor hun ontwikkeling  en optimale ontplooiing in een veilige en kindvriendelijke omgeving. We bieden basisonderwijs, kinderopvang en buitenschoolse opvang in MFA het Klavier. Nu we sinds januari 2021 onder een dak wonen kunnen we deze samenwerking nog beter inhoud geven en uitbreiden. In dit nieuwe multifunctionele gebouw werken we nauw samen met het dorp.

 

De partners van het kind centrum zijn:


- Kinderopvang Alles Kids BV

- Basisschool de Leeuwerik 

 

Maandelijks hebben we overleg over bijvoorbeeld het pedagogisch beleid, het aanbod van naschoolse activiteiten en het organiseren van gezamenlijke activiteiten, zoals het voorleesontbijt, ouderavonden en het Sinterklaasfeest voor de scholen en de kinderopvang. Met Kindcentrum Rutten dragen we bij aan de saamhorigheid in het dorp. Gezamenlijk stimuleren we de sociale samenhang in Rutten en dragen we ons steentje bij aan de ontwikkeling van kinderen in een veilige omgeving.

 

Met respect samenwerken

Twee partijen werken samen in het Kindcentrum. Elke partij heeft een eigen identiteit en eigenheid en die respecteren we van elkaar. Daar waar het kan stemmen we de visie steeds meer op elkaar af om zo een ononderbroken doorgaande ontwikkeling voor kinderen te stimuleren. Een voorbeeld is dat het risicovol spelen wordt opgepakt door beide partners.


De verschillende leden van Kindcentrum Rutten zijn deskundig. Daarom werken we graag met elkaar samen en maken we gebruik van elkaars expertise. Daarnaast is het Kindcentrum Rutten ook nauw betrokken bij de activiteiten die plaats vinden in en rondom het Klavier. 

 

Afbeelding
Afbeelding
 
 
 
 
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding